2017. február 10., péntek

AZ MNT VB ELNÖKE NEM MONDOTT IGAZAT A FÓKUSZBAN

Reagálás az MNT  két éves munkájának értékelésére 
 


A délvidéki Magyar Nemzeti Tanács (MNT) jelenlegi összehívása mandátumának félidejénél tart. Ebből az alkalomból az újvidéki tévé élő műsorában a Fókuszban  megszólításra került az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke. Nem tisztünk elnök asszony mondatait ismételgetni, azonban reagálnunk kell az ott elhangzottakra. Különösen arra a részre  amiben kitért az MNT ellenzéki képviselői által felvetett észrevételekre  az MNT működésében. Ugyanis, az MNT VB elnök asszonya válaszaiban több kérdés esetében is  nem mondott igazat!
Az elnök asszony például elmulasztotta elmondani a következőket:
 1. Az MNT-ben lévő kisebbségi kormánypárti többség olyan  alapszabályt és ügyrendet szavazott meg, amely a valós döntéshozatalt a MNT elnökére és a VB-re ruházta át, míg a MNT testületét pecsétpárna szintjére süllyesztették.
 2. A nemzeti tanácsokról szóló törvény szerint a VB csak kivételes esetekben hozhat döntéseket, amelyeket a soron következő testületi ülésen meg kell erősítenie a testületnek. Ők ebből a kivételből gyakorlatot csináltak.
 3. Olyan jól  és szakmailag hozzáértően tették a dolgukat, hogy a vezetése alatt sikerült megbuktatni a VB-t, majd szégyenteljes módon  ugyanazt az összetételt újra kinevezték.
 4. A Szabadkai Rádió megszűnését,és más megszűnés által fenyegetett, magyarul is tudósító média esetében, nem voltak hajlandóak tárgyalni. Igazán még napirendre sem kerülhetett egy-egy téma megvitatása.
 5. Az MNT-t teljes mértékben pártpolitikai céloknak rendelték alá. A Magyar Szó, Hét Nap, Pannon RTV esete, valamint az iskolaszékek, igazgatók megválasztása, illetve a volt párttársakkal való leszámolás mindezt alátámasztja.
 6. A párttársaikkal való szakítás után az MNT-ben lévő többséget  a Vajdasági Szociáldemokrata Liga két tagjával biztosítják, ami azt jelenti, hogy az MNT-t, ahogyan azt még előtte mondogatták  "szerb pártban politizáló magyarokkal" együtt irányítják.
 7.  A kisebbségi akcióterv esetében sem voltak hajlandóak tárgyalni, ez a kérdés sem kerülhetett napirendre. Ez miatt az MNT elnöke semmilyen felhatalmazás és legitimitás nélkül  tárgyal az MNT nevében a szerbiai kormányzattal.
 8. A  MNT 2017-es költségvetése azért ilyen nagy mert  megközelítőleg 60%-át az előző évekből átvitt források képezik. Ez azt jelenti, hogy az előző években nem tudták megvalósítani a tervezett projektumokat. Céleszközökről van szó, nem szabadon költhető pénzeszközökről.
 9. A MNT 2016-os költségvetésében megjelent  útiköltségek  fedezésére szánt összeg hirtelen növekedést mutatott  amikor Szerbiában kampány időszak volt, és az MNT tisztségviselői, akik egyben a szabadkai székhelyű párt tisztségviselői is, besegítettek a kisebbségi kormánypárt vidéki korteskedésébe. Nem tisztességes ezeket a költségeket a pedagógusokra és a konzultatív testületekre hárítani. Annál is inkább mert ugyanaz a tétel, útiköltségek fedezése a 2017-es évben a felére lettek tervezve.
 10. Álságosnak és botrányosnak tartjuk az MNT VB elnökének kijelentését a Zombor Község területén végrehajtott magyar falusi könyvtárak bezárása és  magyar könyvtárosok elbocsájtása kapcsán. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének  (VMDK) képviselői  már második mandátumban  nem vesznek részt a helyi hatalmi struktúrában. Míg a VMDK képviselői jelen voltak, működtek a könyvtárak, leépítés, bezárás nem volt. A  Dunatáj c. újság rendszeresen megjelent, a Magyar Polgári Kaszinó pénzelése meg volt oldva. Amióta csak a kisebbségi kormánypárt képviselői és rajtuk keresztül az MNT vesz részt a helyi hatalomban és "egyedüli magyar pártként  viseli gondját" a Nyugat-bácskai magyarság intézményeiről, azóta komoly hátralépések történtek a Nyugat-bácskai  magyar intézmények, de a magyar közösség mindennapi életében is.    
 11. A MNT VB elnöke az ellenzék jó kezdeményezései kapcsán sem mondott igazat. Rendszerint leszavazzák azokat, majd 1-2 hónap múlva saját javaslataiknak bemutatva terjesztik a tanácsnokok elé. Ez is csak azt mutatja, hogy a jelenlegi hatalmi többségnek nincsen saját elképzelése mit is kellene tennie, hanem más tollával ékeskedik!
Végezetül tegyük hozzá, hogy nem ártana ha a közmédia, az a kevés ami még maradt belőle, az ellenzéki oldalt, jelene esetben a VMDK képviselőit is megszólítaná a MNT két évéről.

 2017. február 10. [11:30]
www.vmdk.org.rs                                                 hirmondo@vmdk.org.rs
www.facebook.com/vmdk2014
www. twitter.com/vmdk1990
plus.google.com/+VajdasagiMagyarokDemokratikusKozossege1990  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése