2017. szeptember 9., szombat

Pártérdekek mindenek felett?!?


A Magyar Nemzeti Tanács legutóbbi ülésén ismét bebizonyosodott, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség számára a pártérdek, a lojalitás, a szófogadás mindenek felett áll. A VMSZ számára nem fontos sem a közösségi érdek, sem a szakmaiság.
Az MNT 28. ülésének napirendjén szerepelt a magyarkanizsai József Attila Könyvtár alapszabálya többszörös módosításának jóváhagyása és a megbízott igazgatójának újbóli (!) kinevezése. Magyarkanizsa Község VMSZ-es vezetésének politikai tehetetlenkedését volt hivatott hitelesíteni a három napirendi pont, amit természetesen fenntartások nélkül megszavazott az MNT szavazógépezete.
Az előzményekről tudni kell, hogy 2016. október 21-én Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete módosította a helyi József Attila Könyvtár alapszabályát, amely – többek között – az igazgatóválasztás feltételeit, szabályait is rendezi.  A decemberben kiírt pályázatra ketten jelentkeztek: Túri Gábor,  aki  minden feltételnek megfelelt, de nem a VMSZ tagja, és egy másik pályázó, aki viszont nem tett eleget a feltételül szabott követelményeknek. Az intézmény élére mégsem Túri Gábor került, hanem megbízott igazgatót választottak. A folyamatban levő fellebbezési eljárás mellett kezdett intenzív  igazgatókeresésbe a VMSZ. Olyan jelöltet azonban, amely az intézmény alapszabályában megfogalmazott feltételeknek eleget tett volna, nem sikerült keríteni, ezért a párt ismét a statútumot kényszerült módosítani. Ez 2017. április 26-án történt. Az új alapszabályi feltételek szerint már informatikus végzettséggel is lehet majd pályázni. Közben a megbízott igazgató törvényes működésének a határideje is lejárt, de Magyarkanizsán ez sem jelentett gondot: még egy évre meghosszabbították megbízatását. Időközben arra is rájöttek, hogy 2011 óta az MNT társalapítója a József Attila Könyvtárnak.  Ennek ellenére senkit sem zavart, hogy 2016-ban nem kérték az MNT jóváhagyását az alapszabály-módosításhoz, és szabálytalan igazgatóválasztásba kezdtek. Sőt, még kapóra is jött a felismerés, hogy az eddigi eljárás megsemmisíthető, és új pályázat írható ki. Mivel, sajnos, az elmúlt három évben kiderült, az MNT-ben nem gondolkodnak, csak eljárnak a pártutasítás szerint, így joggal számíthattak arra, hogy a többség gond nélkül elfogadja a régi és az új alapszabály módosítását, miként a megbízott igazgató mandátumának törvénytelen meghosszabbítását is. Tették ezt ráadásul úgy, hogy a VB már meghozott döntését hagyták jóvá, mert az indoklás szerint az ügy sürgőssége ezt indokolta. Megállapítható tehát, hogy a könyvtár jóváhagyási kérelme egy évet késett, ezért az MNT-nek most sürgősségi eljárással kellett az ügyet intéznie.
Az ilyen és ehhez hasonló pártdirektívák végrehajtása során mindenki veszít és sérül: nemcsak az, akit – bár szakmai szempontból megfelelő – „rossz” párt- vagy egyéb hovatartozása miatt mellőznek. Ez a módszer a párt által megfelelőnek tekintett jelölt tekintélyét is kétségessé teszi.
Pásztor István, a VMSZ elnöke, idei Szent István-napi ünnepi beszédében hangsúlyozta: ijesztő méreteket öltött az elvándorlás; a magyar káderek, a jól képzett szakemberek máshol boldogulnak, ezért küzdeni kell minden magyarért. Tekintettel arra, hogy –  épp a Vajdasági Magyar Szövetség kirekesztő, megbélyegző és kontraszelektív politikája miatt – magyar intézményeinkből már eddig is nagy számú jó szakember volt kénytelen távozni külföldre, a Magyar Mozgalom elnöksége felszólítja Pásztor Istvánt, ezúttal legyen következetes önmagához, és az ünnepi beszédében elhangzottakkal összhangban figyelmeztesse a Magyar Nemzeti Tanács tagjait, hogy sürgősen hagyjanak fel az efféle módszerekkel! És valóban küzdjenek minden magyar emberért!
A Magyar Mozgalom elnöksége
2017.09.09.
http://www.magyarmozgalom.rs/hu/hirfolyam/parterdekek-mindenek-felett

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése