2017. szeptember 14., csütörtök

Žigmanov: Opasne manjkavosti u izradi seta manjinskih zakona

"Jača se državni nadzor nad delatnostima samouprava nacionalnih manjina"
 

Predsednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) Tomislav Žigmanov izjavio je danas da su nedopustivi propusti i opasne manjkavosti u izradi predloga seta zakona o nacionalnim manjinama.
Žigmanov je u saopštenju za javnost naveo da je u predloženom rešenju izmena manjinskih zakona, Zakonu o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, upitno koliko su pojedini sadržaji izmena u skladu sa evropskim standardima u području zaštite manjinskih prava.
Toga bi trebala biti svesna i premijerka Srbije Ana Brnabić koja je nedavno izjavila da je Srbija ’šampion u poštovanju ljudskih i manjinskih prava’, kao da je ovo područje društvenog života neka grana sporta, recimo, američki nogomet, gde se države takmiče u postizanju rezultata”, naveo je Žigmanov.
On je podsetio da učenici završnog razreda na hrvatskom u subotičkoj gimnaziji tokom dvanaestogodišnjeg školovanja nisu imali ni jedan udžbenik na svom maternjem jeziku.
Prema njegovim rečima, promena Ustava i definisanje manjinske politike su dva temeljna preduslova koja moraju biti ispunjena pre bilo kakvih izmena manjinskih zakona u Srbiji, kao i široka javna rasprava.
“Nova, stara manjinska politička paradigma treba takođe da bude plod otvorene i stručne rasprave brojnih aktera u Srbiji, u kojoj bi značajnu ulogu imali i predstavnici nacionalnih manjina”, smatra Žigmanov.
On je podsetio da Srbija do danas nije donela poseban zakon kojim bi se u potpunosti uredio položaj nacionalnih manjina i odredilo koja je uloga nacionalnih manjina u celokupnom razvoju srpskog društva.
Žigmanov smatra da je donošenje ovakvih zakona opasno jer je nejasno zašto se u proces izmene ovih zakona uopšte ulazilo pre donošenja novog ili izmena postojećeg Ustava Srbije.
“Predloženim rešenjima se želi politički desubjektivizirati nacionalne manjine i osnažiti državni nadzor nad delatnostima samouprava nacionalnih manjina”, naveo je Žigmanov.
On je dodao da Srbija i dalje nema strategiju o multikulturalizmu, odnosno o upravljanju kulturološkim razlikama, uključujući i prava nacionalnih manjina.
(Magločistač) 
12 Sep 2017
http://www.autonomija.info/zigmanov-opasne-manjkavosti-u-izradi-seta-manjinskih-zakona.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése