2017. szeptember 14., csütörtök

Sprovođenje Akcionog plana za manjine se redovno prati

BEOGRAD
Kancelarija za ljudska i manjinska prava redovno prati sprovođenje aktivnosti iz Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, saopštila je direktorka Suzana Paunović i dodala da je 63 odsto dospelih aktivnosti za ovaj izveštajni period realizovano ili se uspešno realizuje.
Otvarajući sastanak povodom predstavljanja Četvrtog izveštaja o sprovođenju tog Akcionog plana, Paunović je navela da od 74 nosilaca aktivnosti njih 13 nije dostavilo svoje priloge, od čega je sedam saveta nacionalnih manjina.

kancelarija za ljudska i manjinska prava logo
Kancelarija za ljudska i manjinska prava logo

Paunović je navela da će resorni ministri na vladinom Savetu za nacionalne manjine dati informaciju o sprovedenim i planiranim aktivnostima.
Ona je podsetila da je Kancelarija nastavila sa unapređivanjem sistema izveštavanja o sprovođenju Akcionog plana i da Izveštaj sadrži i podatke o sprovođenju aktivnosti na lokalnom nivou.
U proces izveštavanja je, kako navodi, uključeno i 76 jedinica lokalne samouprave i 53 saveta za međunacionalne odnose.
Ona je najavila da će se u narednom periodu Kancelarija usredsrediti na dalje unapređenje sistema praćenja Akcionog plana, ističući da će se nastaviti sa podrškom svim osobama koje učestvuju u procesu izveštavanja, radi unapređenja njihovog rada i međusobne saradnje.
Paunović je najavila da će tokom ovog meseca biti održane obuke širom Srbije za kontakt osobe iz jedinica lokalnih samouprava.
Kako je saopšteno iz Kancelarije, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak rekao je da ministarstvo u saradnji sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina radi na izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.
Oko 60 učesnika skupa je konstatovalo da je, zahvaljujući sprovedenim obukama, poboljšan kvalitet samog izveštavanja, navodi se u saopštenju i napominje da su sastanku prisustvovali predstavnici državnih organa i institucija, nezavisnih tela, međunarodnih organizacija i nacionalnih saveta nacionalnih manjina.
Tanjug
13. septembar 2017. [18:00 ]

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése