2020. október 22., csütörtök

Száz napos türelmi idő

Október 17-én tisztújító közgyűlést tartott Felsőhegyen a Magyar Mozgalom

 

– Küzdelmes 5 éven vagyunk túl a 2015. augusztus 20-ai megalakulásunk óta. 250 reményekkel teli, tenni akaró ember alapította meg a szervezetünket, amelynek létszáma hamarosan elérte a 750 főt. Azt éreztük, hogy sikerülhet megállítanunk az önkényt, sikerülhet felráznunk az apátiába süllyedt vajdasági magyarságot. […] Politikai ellenfeleink azonban mindent megtettek, hogy ellehetetlenítsék, meggátolják a munkánkat, ezáltal bebetonozzák hatalmukat a délvidéki magyarság felett – áll egyebek között a Magyar Mozgalom (MM) elnökségének a közgyűlésről készült közleményében.[1]

Az MM elismeri, hogy „nagy áttörést nem tudott elérni”:[2] – Kicsiny rést tudtunk csak nyitni az elnyomás falanxán, nem elég nagyot, hogy azt hídfőként használva, kiteljesíthessük az emberek felvilágosítására, tájékoztatására, a magyarság életének jobbá tételére irányuló erőfeszítéseinket – írja a szervezet elnöksége.

A közgyűlésen őrségváltásra került sor: Az eddigi elnökségből „Garai Zsolt és Sándor József kívánták továbbra is folytatni a munkát, hozzájuk csatlakozott a résztvevők egyhangú szavazatai által támogatva Berze Gizella, Evetović Boban, Pintér Attila, Sövény Ferenc és Tonkovics Béni Ria. A társelnöki rendszert felváltva a Mozgalom elnöke Sövény Ferenc, alelnöke Sándor József lett.[3]

 

Száz napos türelmi idő   

Sövény Ferenc

 

A MM már egy ideje váltságban van, a tevékenysége szinte leállt, mindössze nehány közleményre szűkült, mint amilyen például az augusztus 24-ei, a Vajdasági Rádió és Televízió újságíróinak és más munkatársainak tömeges elbocsátásának elítélésével kapcsolatos.[4]  A honlapján, a Hírfolyam rovatban a legutóbbi bejegyzés még 2019. november 16-ai keltezésű.[5]

A szervezet öt évvel ezelőtti megalakulása nem csak lendületet hozott a délvidéki/vajdasági magyar politikai életbe, de nagy elvárások fűződtek hozzá, a közösség helyzetének javítása, jogainak érvényesítése területén, amelyek legtöbbje azonban nem valósult meg.

Sövény Ferenc, a szervezet új elnöke az DélHír portálnak adott első nyilatkozatában elmondta: „Az utóbbi három évben a Magyar Mozgalom Ügyvivő Testületének tagjaként vettem részt a szervezet munkájában. Korábban sem a VMSZ, sem más párt színeiben nem fejtettem ki politikai tevékenységet, ilyen téren nem rendelkeztem tapasztalatokkal, ezért sem jó, sem pedig rossz szokások, politikai fortélyok nem voltak a tarsolyomban, amit nem is bánok! Mindig is igyekeztem reálisan, józan ésszel hozzáállni a dolgokhoz. A Magyar Mozgalomnak szemléletváltásra, erősebb jelenlétre van szüksége. A hatalmi pártok valósággal beszántották a politikai teret az országban, ezzel szemben kell, hogy felvegyük a harcot, amihez új kommunikációs csatornákat, új módszereket kell alkalmaznunk. Erre a feladatra kaptam felhatalmazást a közgyűlésen egy energikus, fiatalos csapat élén.”[6]

– Az elmúlt öt év küzdelmeiben mi is elfáradtunk, de van még aktív, tenni akaró ember a szervezeten belül, ami bizakodásra ad okot. Ahogyan vannak még tevékeny, szabad emberek is a magyar közösségben, akikben maradt még tartás és remény. Őket szeretnénk megszólítani pártállástól, világképektől függetlenül, hogy együtt tegyünk meg minden tőlünk telhetőt egy szebb, igazságosabb és demokratikusabb jövő érdekében – nyilatkozta Sövény.

– Azon fogunk dolgozni, hogy a jövőben még több hasznos tevékenységgel segítsük a vajdasági magyarságot. Megerősítjük a szervezeti struktúránkat, hatékonyabbá tesszük az emberekkel való kommunikációnkat – hangoztatta a szervezet új elnöke.  

Sövényről annyi lehet tudni, hogy szabadkai vállalkozó és a városi képviselő-testület (vkt) tagja. A vkt október 2-ai ülésén ugyanis „a Szabadkai Polgári Mozgalmának két képviselője, Maglai Jenő, és Huszák-Hoff Ilona átadták mandátumukat Sövény Ferencnek és Evetović Bobannak”[7] (az MM elnökségi tagjának). Mindkettőjüknek most azt is el kellene dönteni, hogy a Magyar Mozgalmat, vagy a Maglai Jenő vezette Szabadkai Polgári Mozgalmat képviselik-e?     

 

Az MM új vezetősége nagy és nem kis felelősséggel párosuló feladatot vállalt magára. A legfőbb kérdés most, hogy – a mozgalom korábban a közéletben ismert(ebb) vezetői (Joó Horti Lívia, Kókai Péter, Zsoldos Ferenc és mások) nélkül – képes lesz-e újraéleszteni a szervezetet, mozgósítani a tagságot?

A MM jelentős sikert ér a 2018. évi nemzeti tanácsi választásokon, amikor öt képviselője lett a Magyar Nemzeti Tanácsban.[8] A testületet azonban a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) 30 képviselője uralja: A két szervezet között demokratikus párbeszéd nem alakult/alakulhatott ki, mivel az MM javaslatait a véemeszes (túlnyomó) többség rendre leszavazza, bírálatait elutasítja. Értelmetlenné vált ezáltal az MM részvétele az MNT-ben és csak legitimitást biztosít annak. Az új vezetőség egyik első intézkedése éppen az MNT-ből való kivonulás lehetne, ami új helyzetet teremtene és a nemzeti tanácsi választások kiírására is lehetőséget adna.

Mindenkinek, így az MM új vezetőinek is kijár a 100 nap türelmi idő. Amennyiben azonban nem tudnak siker(eke)t felmutatni, félő, hogy az tovább rontja a magyar közösség – amúgy sem túl jó – politikai hangulatát, növeli a szükséges és lehetséges változásokban való bizalomvesztést is.

BOZÓKI Antal
Újvidék, 2020. október 22
.


__________
[1] Egy kurta után most egy hosszabb közleménnyel rukkolt elő a Magyar Mozgalom https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=13000, 2020. október 19.
[2] UO.
[3] Sövény Ferenc az MM új elnöke https://szabadmagyarszo.com/2020/10/18/soveny-ferenc-az-mm-uj-elnoke/
[4] „Úgy tűnik, a VMSZ és az MNT jóváhagyásával építik le az RTV-t” https://szabadmagyarszo.com/2020/08/24/magyar-mozgalom-ugy-tunik-a-vmsz-es-az-mnt-jovahagyasaval-epitik-le-az-rtv-t/
[5] Írásbeli válaszokat várnak a magyar biztosjelölttől http://www.magyarmozgalom.rs/hu/hirfolyam/irasbeli-valaszokat-varnak-a-magyar-biztosjelolttol
[6] Interjú Sövény Ferenccel, a Magyar Mozgalom új elnökével. https://delhir.info/2020/10/20/interju-soveny-ferenccel-a-magyar-mozgalom-uj-elnokevel/, 2020. október 2.
[7] VKT-ülés Szabadkán https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/vkt-ules-szabadkan, 2020. október 2. 09:13. čs
Spisak skupštinskih odbornika [A képviselő testrület tagjainak listája] http://www.subotica.rs/index/page/id/24/lg/sr
[8] 2018-as magyar nemzeti tanácsi választás https://hu.wikipedia.org/wiki/2018-as_magyar_nemzeti_tan%C3%A1csi_v%C3%A1laszt%C3%A1s

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése