2013. október 9., szerda

Kényes, de megkerülhetetlen téma: falvaink nemzetiségi összetételének mesterséges megváltoztatása

horvathdaniHorváth Dániel, az MRM önkormányzati képviselője felszólalt a Magyarkanizsa Községi Képviselő-testület X. ülésén, ahol a következő kérdéseket tette fel a községi vezetőknek:
A Magyar Remény Mozgalom szeptember 26-án lakossági fórumot tartott Martonoson, ahol ismertette azokat az összegyűjtött bizonyítékokat, amelyekkel alátámasztottuk, hogy községünkben is szervezett módon történik a koszovói és dél-szerbiai cigányság betelepítése.
A lakossági megbeszélésen több olyan kérdés is felmerült, amellyel kapcsolatban kérdést kívánok feltenni a KKT irányába:
1/ Mint az ismeretes 2007-ben Velimir Ilić, akkori infrastrukturális miniszter levelet küldött a délvidéki önkormányzatoknak, amelyben roma telepek létesítésére és a terület előkészítésére szólítja fel őket. Magyarkanizsa község vezetői kaptak-e ilyen levelet, illetve válaszoltak-e a felhívásra?
2/ 2011. november 08-án a Magyar Remény Mozgalom levelet intézet öt délvidéki község polgármesterének és rendőrfőnökének. Azon községekről van szó, ahol az említett dátumig tudomásunkra jutott, hogy koszovói cigány telepesek érkeztek a község területére. Akkor levelünket megkapta Rekecki Titusz magyarkanizsai rendőrfőnök, valamint Nyilas Mihály akkori és jelenlegi magyarkanizsai polgármester is, amelyben a következőt kérdeztük:
Van-e tudomása és információja a Szerbiai Belügyminisztérium körzeti kirendeltségének és községi önkormányzatnak arról, hogy az önkormányzat területére szervezett/irányított/támogatott betelepítése zajlik az Európai Unió területéről jogerősen kitoloncolt, illetve korábban koszovói illetőségű szerb állampolgárságú, roma/cigány nemzetiségű polgároknak?
Ha VAN erre vonatkozó információjuk, nevezzék meg azokat a személyeket, szervezeteket vagy állami/tartományi/önkormányzati szerveket, akik anyagi és/vagy technikai támogatásával történik a folyamat.
Ha NINCS bizonyítékuk és információjuk a folyamat igazolására, kérjük, hogy azonnal indítsanak kivizsgálást az ügyben, ugyanis:
Az Európa Tanács (ET) a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményének 16. cikkében az aláíró államok kötelezettséget vállaltak, hogy „tartózkodnak olyan intézkedések meghozatalától, amelyek a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek által lakott területeken az arányokat megváltoztatják, és arra irányulnak, hogy korlátozzák azon jogokat és szabadságokat, melyek a jelen Keretegyezménybe foglalt elvekből származnak”.
A szerb alkotmány 78. szakasz 3. bekezdése szerint „azokon a területeken, ahol hagyományosan és jelentős számban élnek nemzeti kisebbséghez tartozó személyek, tilos a lakosság nemzeti összetételének mesterséges megváltozását eredményező intézkedések foganatosítása”.
Teljesen valószerűtlen az az elképzelés, hogy a Dél-Szerbiából és Koszovóból származó roma nemzetiségű szerb állampolgárok bármiféle szervezett és pénzelt közvetítő nélkül, spontán módon éppen az északi, vajdasági (relatív vagy abszolút) többségében magyarok által lakott településeket választják megtelepedésük végállomásaként - levél vége.
Mivel akkor nem érkezett válasz a kérdésekre, így azok mai napig megválaszolatlanul maradtak, kérjük most adjanak ezen kérdéseinkre egyértelmű feleletet!
3/ Végezetül pedig: A témával kapcsolatban Martonoson két éve már tartottak egy hasonló egyeztetést, ahol az önkormányzat akkor ígéretet tett egy alapítvány létrehozására és arra, hogy 5 millió dinárt különít el számára, amelyet arra használnának fel, hogy megvásárolják a megüresedő martonosi ingatlanokat.
Akkor Nyilas Mihály a következőket mondta, idézem: "Marad az önszerveződés. Tehát marad az, hogy azok, akik ideköltöznének, házakat vennének, ne kapjanak ilyen lehetőséget. Erre tudunk valamilyen módon kihatni azzal, hogy ezeket a házakat, amelyek üresen állnak - és nem kevés van belőlük - valamilyen módon összegyűjtsük, ellenőrizzük ezen az alapítványon keresztül" – idézet vége.
Az alapítványt létre is hozták, azonban annak mái napig egy dinárt nem folyósítottak.
Vagyis akkor és ott Önök hazudtak a martonosi polgároknak.
A kérdésünk az lenne, hogy ígéretüket mikor szeretnék betartani, mikor szeretnének végre jótállni saját szavaikért és biztosítani, hogy a település megőrizhesse azt a kulturális és etnikai képét, ahogy azt ma ismerjük?
Mikor fog végre Magyarkanizsa község fellépni az erőszakos cigánybetelepítések ellen?

Horváth Dániel, az MRM magyarkanizsai KKT képviselője 
Oromhegyes, 2013. 10. 01
Közzétette: Terhes Tamás 2013. október 08. kedd, 14:00 
http://www.delhir.com/delvidek/helyben-rolunk/14948-kenyes-de-megkeruelhetetlen-tema-falvaink-nemzetisegi-oesszetetelenek-mesterseges-megvaltoztatasa 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése