2014. október 20., hétfő

A NEMZET GYARAPODÁSÁÉRT

Válaszolva a kérdésre, hogy mi jellemzi a VMDK – Csonka Áron-lista választási programját, Tari István listavezető lényegesnek tartotta kifejteni, hogy meglátása szerint a délvidéki magyarság a legutóbbi balkáni háborúk legnagyobb vesztese. A magyar közösség gazdaságilag ellehetetlenítve, a magánosításból és kártalanításból kimaradva, helyenként háborús bűnösnek nyilvánítva, a szórványosodás és az elöregedettség állapotában leledzik – fogalmazott, hozzátéve: „Vezetői folyamatosan elárulják. A szerb állam díszmagyarjai jelenleg azokkal együtt kormányoznak, akik mérhetetlen szenvedésözönt zúdítottak térségünkre. Ebben a leigázottságban csak arra tartunk igényt, amire a koszovói szerbek: területi autonómiára.”
– Magyar nemzettársainknak sokkal többet kellene visszakapniuk attól az államtól, melynek legjobb adófizetői. A minket megillető javakért harcolunk. A megszerzett javakat nem magunkra, klientúránk kiépítésére, hanem nemzetünk javára, szellemi gyarapodására fordítanánk. Az eddigi törekvésekkel szakítva: nem szeretnénk Szerbia világot megtévesztő magyar kirakatává válni. Küzdeni fogunk azért, hogy gyermekeinket megillesse a bölcsődétől az egyetemig tartó, anyanyelven történő oktatás. Minden gyermeknek joga van az anyanyelvű oktatásra, még akkor is, ha ő lesz osztálya egyetlen tanulója.
Művészeti életünket ki kell szabadítanunk a kegyeleti giccs, az eszelős dilettantizmus fojtogató öleléséből. A kampány szobrai helyett, a kampány előadásai helyett, jó művészettel létrehozott művek, színházi előadások, műalkotások stb., megszületését kell támogatnunk, pártpolitikai szempontokat mellőzve, mindig a minőségre ügyelve. Szakítanunk kell azzal a gyakorlattal, mely kialakult, magyar szellemű irodalmi műhelyt számol fel. Közvállalataink és közintézményeink dolgozói nemzeti összetételének tükröznie kell a lakosság nemzeti összetételét. Az sem a véletlen műve, hogy még mindig nincs magyar−szerb nagyszótár, hogy még mindig jelentéktelennek tartják nyelvhasználatunk ügyét, hogy még mindig nem alakult meg a Magyar Hivatalos-nyelvi Intézet. Véget kívánunk vetni választóink kiskorúsításának. A magyarországi adófizetők támogatását nem a délvidéki magyarság balkanizálására, hanem közösségteremtő erőink fölismerésére, működtetésére fogjuk fordítani – taglalta Tari terveiket, elképzeléseiket.
Azzal kapcsolatban, hogy miért döntöttek a listaállítás mellett, kifejtette abbéli véleményét, hogy az előző nemzeti tanácsi választás bűnben fogant. Mára az állam, ha körülményesen is, jobb irányba mozdult, bár a kampányra, a választás ellenőrzésére anyagiakat nem biztosít, folytatta, mondván: „Nem tudjuk, hogy a listán szereplő úgynevezett civileket és politizáló papokat kiknek a pénzén népszerűsítik? Mint ahogyan azt sem tudjuk, hogy az MNT-nek mennyi a fizetett alkalmazottja, hogy Szabadkán a Magyar Ház kinek a tulajdona. Sok kérdésünk van, melyeket házon belül és a nyilvánosság előtt szeretnénk feltenni.”

Megjegyzés:
A fenti szöveg részlet Pesevszki Evelin Jövő vasárnap nemzeti tanácsi választások c. írásából (Magyar Szó, 2014. október 18.), amelyben nyilatkoztak még a Magyar Összefogás, a Másként Magyarságunkért és a Magyar Liga listavezetői a nemzeti tanácsi választásokon. A teljes szöveg a http://www.magyarszo.com/hu/2497/hetvege/117311/J%C3%B6v%C5%91-vas%C3%A1rnap-nemzeti-tan%C3%A1csi-v%C3%A1laszt%C3%A1sok.htm oldalon olvasható.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése