2018. április 19., csütörtök

A nemzeti tanácsokról szóló törvénytervezete a munkaváltozatától is rosszabb!


A tervezet nem tesz eleget sem az EU sem a szerbiai alkotmánybíróság követelményeinek

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) mélyen csalódott a nemzeti tanácsokról szóló törvénytervezettel amit az Államigazgatási és Önkormányzati Minisztérium közvitára bocsájtott 

 


A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) mélyen csalódott a nemzeti tanácsokról szóló törvénytervezettel amit az Államigazgatási és Önkormányzati Minisztérium közvitára bocsájtott mert abban nem adtak helyet egyetlen észrevételnek sem amit a nemzeti tanácsok, politikai pártok, civil szervezetek tettek a törvénytervezetre az előzetes nyilvános konzultáció során.
A VMDK sajnálattal állapítja meg, hogy a mostani tervezet még rosszabb mint az amit az előzetes konzultációkon bemutatott az Államigazgatási és Önkormányzati Minisztérium. Véleményünket a következőkre alapozzuk:
 • A törvénytervezet nem felel meg még a szerbiai alkotmánybíróság követelményeinek, amely megadta a lehetőséget a hatályon kívül helyezett részek újbóli megfogalmazására és visszaépítésére az eredeti szövegbe, ami a tervezet megszövegezésében nem történt meg.
 • A törvénytervezet nem felel meg az EU (kisebbségi akcióterv) elvárásainak sem, mert nem rendezi megfelelő módon a nemzeti tanácsok jogkörét (felhatalmazás kontra hatáskörök), nem növeli hanem szűkíti a nemzeti tanácsok jogkörét, nem megerősíti, hanem rombolja a nemzeti tanácsok tekintélyét.
 • Teljesen kiemeli a nemzeti tanácsokat az államigazgatásból és a civil szervezetek közé sorolja őket (némi állami felhatalmazással felruházva).
 • A tervezet csökkenti a nemzeti tanácsok jogkörét, a nemzeti tanácsoknak továbbra sincs döntéshozatali joga - kizárólag véleményezési és javaslattevő joguk lesz.
 • Az oktatást kivéve, minden más területen (nyelvhasználat, kultúra, tájékoztatás) az ágazati törvényekben határozzák meg a nemzeti tanácsok felhatalmazásait, ami alá ássa a törvény és a nemzeti tanácsok tekintélyét.
 • A tervezetben továbbra sincs megoldva a nemzeti tanácsok átlátható és stabil pénzelése. Eszközeiknek mértéke a mindenkori köztársasági, tartományi, önkormányzati költségvetésben kerül meghatározásra, ami függőségi viszonyt eredményez és a nemzeti tanácsokat kiteszi az aktuális politikum kénye-kedvének.
 • A tervezet a továbbiakban sem biztosít közpénzeket a nemzeti tanácsok esetleges "döntéseinek" végrehajtására.
 • A tervezet szerint a szerbiai állami forrásokból érkező eszközöknek legfeljebb 50% százalékát használhatják a nemzeti tanácsok működtetésére (ez egyes nemzeti tanácsoknak túl kevés, egyeseknek meg lehetőséget ad az eszközök felélésére).
 • A tervezet szerint korlátoznák a nemzeti tanácsok együttműködési lehetőségét az anyaországokkal, anyagi támogatásokat kizárólag csak a felruházott területekre kaphatnak (oktatás, kultúra, nyelvhasználat, tájokoztatás), és csak az e téren működő intézményekkel, szervezetekkel tudnák megvalósítani az együttműködést.( Ez kizárja a szabadkai zsidó templom felújításához hasonló támogatások átutalását).
 • A tervezetben előirányozott megoldások szigorú állami anyagi gyámság és működési ellenőrzés alá helyezi a nemzeti tanácsokat.
 • A tervezet diszkriminatív módon ellehetetleníti a politikai pártok tisztségviselőinek, testületi tagoknak - beleértve a kisebbségi pártokat is- egyenrangú részvételét a nemzeti tanácsok munkájában, hiszen számukra tiltott a nemzeti tanács tanácsnoki tisztség betöltése.
 • A tervezet szerint a nemzeti tanácsoknak minden egyes határozatukat a meghozatalától számított 10 (tíz) napon belül meg kell küldeniük az Államigazgatási és Önkormányzati Minisztériumának, szerb nyelven és cirill írásmóddal. A nyilvános konzultációk során ez a határidő 15 (tizenöt) volt.
 • A tervezet szerint a nemzeti tanácsok hivatalos neve szerb nyelven vezetődik, hivatalos nyelve a szerb és cirill írásmód. Statútumukkal szabályozhatják megnevezésüket az adott közösség nyelvén és írásmódján is. Ez a megoldás gátolja a szabad és egyenrangú nyelvek és írásmódok hivatalos használatát.
 • A tervezet szerint a nemzeti tanácsoknak mindent kétnyelvűen kell vezetni és így kell megjeleníteniük a honlapjukon ( Értsd ez alatt a meghozott dokumentumokat, határozatokat, programokat, tervezeteket etc.)
Csalódásunkat tetézi az a tudat is, hogy ennek a tervezetnek a kidolgozásában részt vettek a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és jogi tanácsosa, valamint a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi - Nemzeti Közösségi titkár is, akik állítólagosan a délvidéki magyarság nemzeti érdekeit hivatottak képviselni. Ráadásul a szerbiai kormányban, a hatalmi koalícióban ott vannak annak a pártnak a képviselői is akik a délvidéki magyarságra hivatkozva hozzájárulnak a világot megtévesztő kirakat működtetéséhez!
Politikusuk Pásztor Bálint a Vajdasági RTV Napjaink c. műsorában (2018.04.09.) kijelentette, hogy a törvény rossz és ők nem fognak asszisztálni a jogainkat csorbító törvény meghozatalához, és ennek érdekében már tárgyalnak a miniszterrel a szöveg javításán (eső után köpönyeg- sic!).
Mindezt figyelembe véve, a VMDK  felteszi a kérdést hogyan jelenhetett meg egyáltalán egy ilyen rossz törvénytervezet? A hatalmi koalíció tagjaiként  hogyan engedhették meg jogaink további csorbítását és a kulturális autonómiának nevezett törvény leépítését?
Vagy ezek szerint ők maguk sem tudják mit csinál a jobb és mit a bal kéz? Vagy ez volna a bizonyítványuk arról mekkora is a megbecsültségük a hatalmi koalíción belül?
A VMDK felszólítja a vegyes párt politikusait hozzák nyilvánosságra miről is tárgyalnak a miniszterrel, miben látják a törvény hiányosságát és milyen "jobbítási" javaslatokat szándékoznak beterjeszteni a parlament elé.
VMDK Press
2018. április 18. [12:34]

Videó:


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése