2018. április 21., szombat

VaMaDisz:


A felvételi vizsgára vonatkozó bírósági döntés túlmutat a Jogi Karon

Sóti Attila, a VaMaDisz és Gulyás Tibor, a HÖOK elnöke
Fotó: Ternovácz Fanni 

Sajtótájékoztató keretében mutatta be a Vajdasági Magyar Diákszövetség (VaMaDisz) az újvidéki Jogtudományi Kar ellen 2015 decemberében indított per ítéletét. A jogerős ítélet értelmében az idei évtől kötelező megszervezni ezen a karon is a magyar nyelvű felvételi vizsgát. A konferencián Sóti Attila, a VaMaDisz elnöke, valamint Gulyás Tibor, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) elnöke összegezték a két és fél éve húzódó per és az ítélet részleteit.
Sóti Attila hangsúlyozta, nem csak egy örömhírről van szó, hanem egy felelősségteljes teherről is. „A munka nem zárult le. Felügyelnünk kell a következő hónapokban azt a szervezői munkát, ami biztosítja, hogy valóban tisztességesen legyen a magyar és más nyelvű vizsga megszervezve. Szeretnénk kivenni a részünket abból a koordinációs munkából, amelyben a közösségünk és tartományunk különféle szerveinek, intézményeinek a koordinációs együttműködése kell majd ahhoz, hogy ez a felvételi vizsga megszervezésre kerüljön. Gondolok itt annak ellenőrzésére,hogy a kar betartsa a döntést, az egyetemi rektorátussal való kapcsolattartásra, az érintett diákok és szülők időben való tájékoztatására és a felvételire való felkészítésre”. A VaMaDisz elnöke az ítélet kapcsán elmondta, nincs egy olyan pontja sem a keresetnek, amit nem fogadtak volna el.
„A Fellebbviteli Bíróság ebben az ítéletében egyértelműen kimondja, hogy 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben az újvidéki Jogtudományi Kar a hatályos törvényekkel ellentétben nemzeti alapon diszkriminálta a magyar ajkú jelentkezőket. Az ítélet jogerősen kötelezi a Jogtudományi Kart, hogy az idei és az elkövetkező tanévekben is megszervezze a felvételi vizsgát magyar és a többi, nyelvhasználati joggal rendelkező nemzeti kisebbség nyelvén. Azt az igazat, amit a VaMaDisz képviselt, miszerint a felvételi vizsga nem teljes egészében a felsőoktatásnak a része, az bebizonyosodott. Egy jogi értelmezési vita volt, amiben a jogerős bírósági döntés a VaMaDisznek adott igazat. A felvételi vizsga csak szakmai szempontból tartozik az egyetemi karok autonómiájába, de a felvételi vizsga nyelve nem tartozik ide. Ez annyit jelent, hogy a hatályos tartományi rendelet erősebb és felülírja az ezzel kapcsolatos egyetemi autonómiai törekvéseket”. Sóti Attila kiemelte, a Vajdasági Magyar Diákszövetség partnerként tekint a Jogtudományi Karra, és bíznak benne, hogy a felvételi vizsga megszervezésével kapcsolatban az együttműködés sikeres lesz. „A következő hetekben és hónapokban hasonló összefogásra van szükség, mint amit a per alatt is tanúsítottunk a partnereinkkel. A felvételi vizsgák lebonyolítása a Jogtudományi Karra tartozik, az érintettek tájékoztatása a VaMaDiszre és a Magyar Nemzeti Tanácsra, a folyamat ellenőrzése szintén a diákszövetségre, a felvételi vizsgák lefordítása a nemzeti kisebbségek nyelvére pedig a Tartományi Kormány Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárságára. Mindazok után és mindazok ellenére, ami az elmúlt hat évben történt, mi partnerként tekintünk a Jogi Karra”, hangsúlyozta Sóti Attila.
Gulyás Tibor, a magyarországi Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának az elnöke kiemelte, ez a döntés igazolta azt, hogy van értelme küzdeni és támogatni egymást. „2016-ban, amikor ez az ügy egyre nehezebb pillanatokba került, akkor a HÖOK egy olyan partnerként tudott megjelenni , amely támogatta a VaMaDiszt, hogy továbbvigye ezt az ügyet. Ez nem csak egy jogi ügy, hanem egy magyar közösséget érintő, szimbolikus jelentőségű rendkívül fontos ügy. Az őshonos kisebbségek szempontjából is rendkívüli jelentőséggel bíró ügy ez. A VaMaDisz megfelelően kezelte a súlyát és ez is az oka annak, hogy a teljes magyar ifjúsági Kárpát-medencei közösség egyként sorakozott fel a szervezet mellett. Az egyik legfontosabb érdekképviseleti ügyként tekintettünk erre”.
Sóti Attila a továbbiakban elmondta, hogy nem sikerült volna végigvinni a pert Nyilas Mihály, a tartományi kormány alelnöke, a Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Jogász Egylet, a Beljanski ügyvédi iroda, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, valamint a Kisebbségi Jogvédő Intézet segítsége nélkül.

Ternovácz Fanni
 https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8277018347089943421#editor/target=post;postID=9180667577974747468 2018. április 20. [16:33] 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése