2018. április 10., kedd

EBESZ:

Nem egyenlő feltételek mellett küzdhettek a versenytársak

EBESZ: Nem egyenlő feltételek mellett küzdhettek a versenytársak

A magyar parlamenti választási folyamatot az állam és a kormánypártok erőforrásainak mindenre kiterjedő átfedése jellemezte, ezzel aláásva a versenytársak esélyét arra, hogy azonos feltételek között mérjék össze erejüket – jelentette ki az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Demokratikus Intézményi és Emberi Jogi Hivatalának (ODIHR) vezetője hétfői budapesti sajtóértekezletén.
A választók számos jelölt közül választhattak, mégis a megfélemlítés légköre, az idegengyűlölő retorika, a média elfogultsága és az átláthatatlan kampányfinanszírozás korlátozta az igazi politikai viták lehetőségét, és ezáltal a választók nem kaptak meg minden információt ahhoz, hogy megfontolt döntést hozhassanak. A választások technikai lebonyolítása szakmailag megfelelő és átlátható volt – tette hozzá Douglas Wake az EBESZ-nek a választásokról alkotott első megállapításai és következtetései között.
A választási folyamatban általában tiszteletben tartották az alapvető emberi és szabadságjogokat, de a választás légköre ellenséges volt. Az információkhoz való hozzáférést, a média- és a gyülekezési szabadságot korlátozták, részben közelmúltbeli törvényi változtatások révén. Bár a magyar választási jogi keretek megfelelő alapot biztosítanak a demokratikus választásokhoz, a hatalom a közelmúltbeli jogi változtatások során nem élt azzal a lehetőséggel, hogy hatályba léptetésük előtt mindenre kiterjedő konzultációt folytasson ezekről a Demokratikus Intézményi és Emberi Jogi Hivatallal, és nem vette figyelembe az ODIHR korábbi ajánlásainak legtöbbjét – jelentette ki a hivatal vezetője.
A választási bizottságok jól ellátták feladatukat, és általában élvezték a jelöltek és a pártok bizalmát. A választási bizottságok összeállításának módja általában jó lehetőség arra, hogy ezek a bizottságok függetlenül és pártatlanul dolgozzanak, de most a bizottsági tagok kiválasztásának kritériumai nem voltak világosak, és a jelöltekről folytatandó nyilvános konzultációk hiánya csorbította a bizalmat e bizottságok iránt. Dicséretes, hogy a hatóságok külön figyelmet fordítottak a fogyatékosok választási részvételének biztosítására. Általános volt a bizalom a választási névjegyzék teljességében és pontosságában.
Bár sok jelölt volt, legtöbbjük aktívan nem vett részt a kampányban, csak azért indult a választásokon, hogy részesüljön a kampányfinanszírozási keretből, vagy hogy felduzzassza a mezőnyt a szoros versenyben – vélekedett. A jelöltek 30 százaléka volt nő, ami az EBESZ szerint azt jelenti, hogy a nők alulreprezentáltak voltak a mezőnyben.
A kampányról szóló médiabeszámolók általában bőségesek voltak, de nagyon polarizáltak, és nem volt bennük kritikai elemzés – véli az ODIHR.
Bizonyos közpénzek váratlan kiosztása a kampány idejére esett, az ilyen intézkedések egyenlőtlenné tették a kampányolás feltételeit – mondta Douglas Wake.
Az EBESZ korlátozott megfigyelői missziója március 5-én kezdte el a parlamenti választásokkal kapcsolatos feladatát – vagyis a választási folyamat minden aspektusának megismerését és pártatlan, objektív értékelését , – amelyre a magyar külgazdasági és külügyminisztérium hívta meg. A szervezet megfigyelő misszióját 1994 óta immár ötödik alkalommal hívták meg a magyarországi parlamenti választások történetében – jegyezte meg Wake. Hangsúlyozta, hogy az EBESZ minden egyes választási megfigyelői missziója során ugyanazokat a szabványokat alkalmazza, emelte ki az MTI.
, 2018. április 9. [20:29]
https://szabadmagyarszo.com/2018/04/09/ebesz-nem-egyenlo-feltetelek-mellett-kuzdhettek-a-versenytarsak/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése