2015. október 31., szombat

Aracsi botrány: A VMSZ közleményírója mindenkit hülyének néz?

kereszt02Portálunk kedden számolt be arról, hogy az aracsi pusztatemplom mellett felállított és felszentelt kereszteket és kopjafákat a Tartományi Műemlékvédő Intézet eltávolította.  Az eset nagy felháborodást keltett, hiszen a bontásról nem tájékoztatták sem a keresztet állító civil szervezeteket, sem az egyház képviselőit, sem pedig a Magyar Nemzeti Tanácsot.
A sokat szenvedett délvidéki magyarság élni akarását igenis megmutatták az elmúlt napok, amelyek során a média, a civil élet résztvevői, a politikai pártok (kiemelten a VMSZ) és az egyházak képviselői is azonnal félretettek minden belső konfliktust és egy emberként vonták kérdőre az intézet vezetőit a tettükért. Ennek hatására a korábban tájidegenségre hivatkozó Svetlana Bakić megváltoztatta korábbi álláspontját, aminek következtében néhány óra alatt a hivatalos magyarázatot egy filmforgatási engedélyre hárították, ugyanis "a jelképek zavarták volna a mozgókép elkészültét" - az utólagos indoklás szerint. Az igazgatóhelyettes azt is kihangsúlyozta, hogy a megszentelt faragványokat nem véglegesen távolították el.
Ez lett volna az a pillanat, amikor minden nemzetben gondolkodó magyar együtt lélegezhetett volna fel, hiszen az egyik legszakrálisabb emlékhelyünk nemzeti és vallási jelképeinek megmaradására ismét ígéretet kaptunk (legalábbis a szavak szintjén). Ehelyett a Vajdasági Magyar Szövetség elefántcsonttornyában ülő közleménygyárosok a párt bánsági tagszervezeteinek neve mögé bújva nem azokat ítélték el, akik szerszámokat ragadtak és talapzatukból eltávolították a kopjafákat, hanem a médiát, amely minderről beszámolt. 
"Ez az eset intő példa kell, hogy legyen arra, hogy a pánikkeltő és nemzeti, vallási közösségeket esetlegesen sértő, illetve egymás ellen fordító híreket megjelentetés előtt sokszorosan körül kell járni, valóságtartalmukat pedig ellenőrizni kell – ez ugyanannyira a sajtószabadság része, mint az információ közreadása." - olvasható a VMSZ közleményében. 
Mivel az Aracson történt esetről portálunk számolt be elsőként, majd írásunkat jelölte meg  forrásként a Magyar Szó, a VRTV és a Pannon RTV is, ezért a porhintés célzottjai is egyértelműen mi vagyunk.  Józan ésszel nehezen fogható fel, miért érezte fontosnak a VMSZ, hogy egy ilyen fontos össznemzeti ügyet is arra használja fel, hogy a magyar nyelvű sajtóba rúgjon bele, annak ellenére, hogy maga is jól tudja, a filmforgatás egy olyan menet közben kreált kamukifogás, amelyet a botrány csillapítása érdekében találtak ki.

Körüljáratlan és ellenőrizetlen? 
A médiaházakat szakmaiatlansággal és a felkészültség hiányával vádoló VMSZ-es közleményírója azonban csak egy dolgot felejtett el megvizsgálni a vádaskodás előtt - a tényeket!
Az aracsi pusztatemplom körül jelenleg is munkálatok folynak, amelyek miatt a templom toronycsonkja mintegy húsz méter magasan van felállványozva, az ott dolgozó munkások betonkeverői és zsákjai mellett egy hat méter hosszú, és két méter magas lakókonténer látható, kábelek fektetése céljából pedig maga a pusztatemplom is körül van árkolva, továbbá még a nyáron több, négy méter magas napkollektoros panellel ellátott kameraoszlop is megtalálható a helyszínen. A készülő film 1680-as években játszódó történeti szálába ezek a képek szintén nehezen beilleszthető elemek lehetnének. Ennek ellenére mégiscsak az egy méter magas kopjafákat és a kétméteres faragott fakereszteket kellett a forgatás érdekében szétszerelni és a sárba dobni? 
Tisztelt szakmailag mélykompetens VMSZ-es közleményíró, a film forgatása két hét múlva kezdődik, míg a pusztatemplom és a körülötte zajló konzerválási munkálatok a közbeszerzés és a pályázati tervek szerint is egészen december végéig tartanak majd.
Ez zavarta a filmforgatást: 
Ez nem: 
eznem01

Mindenki elhárítaná magától a felelősséget 
A mai napon az aracsi pusztatemplomnál találkoztak és tárgyaltak az eltávolított emlékművet állító civilek, az azt felszentelő egyház képviselői, valamint Svetlana Bakić, a Tartományi Műemlékvédő Intézet igazgatóhelyettese, aki továbbra is a filmforgatást nevezte meg, mint a bontás hivatalos indokát, bár nem hivatalosan maga is elismerte, hogy annak hátterében más tényezők is közrejátszottak. A botránytól tartva most azonban mindenki elhárítani próbálja magától a felelősséget. Ily módon, bár a Tartományi Műemlékvédő Intézet adta ki a bontási felszólítást, az újraállítást már engedélyeztetéshez köti. Az ehhez szükséges dokumentumokat pedig már a Köztársasági Műemlékvédelmi Hivataltól kell kérvényezni, akik annak "tájidegenségét" előbb szakemberekkel, illetve a Magyar Nemzeti Tanáccsal is véleményeztetik, és majd csak ezután dől el, mi kerülhet vissza eredeti helyére, és mi az, ami nem. Így viszont az eredeti helyzet visszaállításának lehetősége meglehetősen bizonytalanná vált, és annak ideje is meghatározhatatlan. 
A szóbeli ígéreteken kívül pedig semmilyen garancia nincs arra, hogy az emlékkeresztek és kopjafák visszakerülnek eredeti helyükre.
Ezért továbbra is harcolni kell. Ebben a küzdelemben pedig nincs helye acsarkodásnak és pártoskodásnak, a kérdésben egy emberként kell kiállni közös érdekeink és értékeink megóvása érdekében. 
http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/47401-2015-10-30-19-38-00
R. P.Közzétette: Szerkesztő 2015. október 30. [21:28]

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése