2015. október 28., szerda

Kontra Ferenc végérvényesen leváltva! A Magyar Szó húsz újságírója nyílt levélben fordult az MNT-hez, elmarad a MNT Tájékoztatási Bizottság mai ülése.A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége értesülései szerint, a tegnapi napon végérvényesen leváltották a Magyar Szó művelődési rovatának vezetőjét. Varjú Márta, a napilapunk főszerkesztője nemes egyszerűséggel "kifagyasztotta" döntését és kirúgta Kontra Ferencet.
A tegnapi nap híre az a nyílt levél is, amit a Magyar Szó újságírói intéztek a Magyar Nemzeti Tanács vezetőinek és valamennyi tagjának Újhelyi Lukács, a Magyar Szó TJGYT elnökének minősíthetetlen viselkedése miatt.
A zűrzavar ma folytatódott. Ugyanis, kvórum hiánya miatt lemondtak a Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottság mai ülését, ahol a Szabadkai Rádió (Szabadkai Magyar Rádió Alapítvány) esetét és a Magyar Szóban előállt helyezetet vitatták volna.
Ezért döntöttünk úgy, hogy a rendelkezésünkre álló információkat a közvélemény elé tárjuk.
 

 

2015. október 27.
Meddig nőhet a hitványság?
A Kilátó szerkesztője kirúgva!

 
Napilapunk húsz önérzetesebb munkatársa adott hangot egyre növekvőbb aggodalmának, levelet küldve a Magyar Nemzeti Tanács elnökének, az MNT Végrehajtó Bizottsága elnökének, az MNT Tájékoztatási Bizottsága elnökének és az MNT valamennyi tagjának.
Nem véletlenül!
Azt már a külső szemlélő is érzékeli, hogy egyre gátlástalanabbul vicsorognak a Vajdasági Mutyilistás Szövetség előcsahosai, Mutyiné Némber pedig egyre veszettebb! Nyilván a vesztét érzi...
Nem könnyű pártlappá teljesen lezülleszteni egyetlen napilapunkat, hisz az írástudók értenek valamihez, míg a mutyilistások legfeljebb az alantas emberi ösztönök felszításával foglalatoskodhatnak.
Most tanulják a szakmát a Balkáni Hentes segédeitől, akikkel nem véletlenül szövetkeztek, akikkel kormányzást játszanak, akik eljátszadoznak velük a legújabb választásig.
Mert jön a választás, átmenetileg költeni kellene egy olyan pártlapra, mely felkorbácsolná a mutyilistás magyart mentő választói kedélyt, mely úgy nézné félhülyének a délvidéki magyarokat, hogy azok ezt hálásan meg is köszönjék.
Egyelőre még az önérzetesebb újságírók akadékoskodnak, a Kilátó régi szerkesztője pedig végleg kirúgva.
Mielőtt azt kérdeznénk: meddig nőhet a hitványság? – olvassuk el megtépázott, rossz pártközlönnyé silányítható napilapunk munkatársainak közérdekű levelét!


Tisztelt Címzettek!
Mi, a Magyar Szó Kft. alulírott munkatársai egyre növekvő aggodalommal szemléljük mindazt, ami a kiadóház kollektív irányító testületén, a Magyar Nemzeti Tanács, mint alapító által kinevezett Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületén belül történik. Hogy megértsék aggodalmunk okát, arra kérjük Önöket, szánják rá azt a csupán néhány percet, ami szükséges ahhoz, hogy elolvassák az alábbi cikkeket, közleményeket:
http://librarius.hu/2015/10/15/hogyan-rugnak-ki-ma-egy-szerkesztot-a-magyar-szonal/
http://www.vajma.info/cikk/kozlemenyek/2773/VMDK-A-Magyar-Szo-foszerkesztojenek-es-a-TJGYT-elnokenek-mennie-kell.html
http://maglocistac.rs/vajdasagi-magyar-politikai-vezetok-a-realitastol-elrugaszkodott-onkeppel-tetotol-talpig-szegyenben/
Mindezeket a (fél)információkat látva/hallva/olvasva, úgy gondoltuk, levéllel fordulunk (mellékelve) a legilletékesebb személy(ek)hez, és megkérdezzük Újhelyi Lukácstól, meg tudja-e erősíteni az említett telefonhívások tényét, vagy cáfolja azt.
Újhelyi Lukács meg is jelent a Magyar Szó napi szerkesztőségi egyeztető ülésén 2015. október 22-én – és gyakorlatilag megtagadta a válaszadást. A TJGYT elnöke ugyanis a hozzá intézett kérdésre a következő választ adta:
„Káich Katalin és Horváth Futó Hargita mondott le, ők elküldték a lemondásukat, mi ezt továbbítottuk az alapítónak, a Magyar Nemzeti Tanácsnak. Én a kérdéssel kapcsolatban ennyit tudok mondani, hogy a kiadott közlemény után mi történt, azt a két lemondott tagtól, tehát Horváth Futó Hargitától és Káich Katalintól kérdezzék meg, mivel azok tudják legjobban. Tessék őket felhívni bizalommal, és hiszem, hogy ők felelnek is."
Majd, az erre vonatkozó megismételt kérdésre ismét csak kitérő választ adott: "Én azt hiszem a legtisztességesebb azokhoz fordulni, akik lemondtak. Akármilyen külső bemagyarázás, vagy ha én mondanám, úgy érzem, nem volna korrekt feléjük. Ők a nyilvánossággal közölték, amit mondani akartak, ha valakit még más is érdekel, kérdezzen rájuk. Akármilyen más mesék csak bonyolítanák a dolgot és nem volna korrekt feléjük" (válaszait hangfelvétel rögzíti).


Tisztelt Címzettek!
Tekintettel arra, hogy Újhelyi Lukács a Magyar Szó dolgozóit nem érdemesítette arra, hogy választ adjon a kérdésükre, úgy érezzük, más választásunk nem maradt, mint hogy egy még illetékesebb fórumhoz forduljunk.
A Magyar Nemzeti Tanácshoz, amely kinevezte Újhelyi Lukácsot erre a tisztségre. Mindannyiunk érdeke, – de talán elsősorban magáé a Magyar Nemzeti Tanácsé -- hogy tisztázza ezt a visszás, rossz szájízt keltő és mindenkire rossz fényt vető helyzetet.
Ezért tisztelettel arra kérjük a Magyar Nemzeti Tanácsot és annak Tájékoztatási Bizottságát, hogy hívja meg Újhelyi Lukácsot a Bizottság október 28-ára összehívott ülésére, és ott maga az alapító tegye fel neki ugyanazt a kérdést ("Újhelyi Lukács meg tudja-e erősíteni a fent említett telefonbeszélgetések tényét, vagy cáfolja azt? Amennyiben megerősíti, be tudna-e számolni azok tartalmáról?"), amit a Magyar Szó munkatársai már feltettek – de választ nem kaptak. Reméljük, az alapító már számít akkora tekintélynek Újhelyi Lukács szemében is, hogy végre érdemi választ is kaphassunk.


2015. október 27-én

Alulírottak:
Bajtai Kornél
Fehér Rózsa
Fekete J. József
Horváth Zsolt
Kókai Péter
Kontra Ferenc
Kószó Attila
Kulhanek Edina
Magyar Lívia
Mihájlovits Klára
Miklós Hajnalka
Molnár Edvárd
Mucsi Katalin
Szögi Csaba
Tómó Margaréta
Tóth Bátori Erzsébet
Tőke János
Török Arnold
Vígi Zoltán
Vígi Zsoldos Zsaklina

Forrás: http://vmdk.org.rs/hirek/510-meddig-nohet-a-hitvanysag

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése