2015. október 13., kedd

Érvek, kritikák, rágalmak, reagálások – visszalépés

A Magyar Szó főszerkesztője "jegelte" korábbi döntését

 

Érvek, kritikák, rágalmak, reagálások – visszalépés
Egyre kuszábbá válik a helyzet egyetlen napilapunk nagy hagyományokkal rendelkező irodalmi melléklete, a Kilátó szerkesztőjének ügyében. Leváltották, nem váltották? Ki szerkeszti a következő számot? Az új szerkesztő? A közösségi portálon megjelenő kommentek szerint van, aki még tudja követni, de már egyre nehezebben. De az is lehet, hogy ez a látványosan kipattant eset csak a jéghegy csúcsát villantotta fel, ami alatt már korábbi elégedetlenségek egész sora van?

A főszerkesztő levált, aztán mégsem
Varjú Márta, a Magyar Szó főszerkesztője elfogadta azt a javaslatot, hogy a továbbiakig fagyassza be a Kontra Ferenc leváltására vonatkozó döntését, ezzel párhuzamosan pedig kezdje el a szerkesztőségen belüli egyeztetést a Kilátó lehetséges új szerkesztőjének személyét illetően, összhangban a kiadóházban érvényben levő létszámstoppal – közölte kedden a Magyar Mozgalom honlapján Káich Katalin, Kókai Péter és Horváth Futó Hargita, a Magyar Szó Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületének tagjai.
„A Magyar Szó Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületének tagjaiként értesítjük a közvéleményt, hogy kezdeményezői és egyben részvevői voltunk annak a beszélgetésnek, amelyet a kiadóház vezetőségével folytattunk 2015. október 12-én, Kontra Ferencnek, a Kilátó melléklet szerkesztőjének leváltásával kapcsolatban" – jelentették be, illetve tájékoztattak arról, hogy a másfél órás megbeszélés után, amelynek során állításuk szerint mindenki elmondhatta véleményét és meglátásait, Varjú Márta befagyasztotta a Kilátó szerkesztőjének leváltására vonatkozó döntését, s erről a jelenlétükben telefonon értesítette Kontrát.
„Reméljük, az ügy ezzel mindenki számára megnyugtató módon rendeződött" – jegyzi meg Káich Katalin, Kókai Péter és Horváth Futó Hargita.
A szerkesztőváltás híre azonban mostanra már port kavart a vajdasági magyar közéletben. Varjú Márta a saját lapjának adott interjúban jelentette be, hogy a Magyar Szó több rovatának szerkesztése is fiatal munkatársak kezébe kerül, illetve került.

A le(nem)váltott szerkesztőt rosszul érintette a változás, ezért írt egy tárcát
Kontra Ferenc, a Kilátó eddigi szerkesztője azonban nem fogadta jól a változás hírét. „A fiatalokra mutogatva bármi elkövethető, bárki elmozdítható, aki nem tetszik nekünk. Ahogyan engem leváltottak a Kilátó éléről öt nap alatt, abban nem kultúrpolitikai dimenziókat kell keresni, hanem egy háziasszony szakmai féltékenységét és bosszúját” – fogalmaz az augusztus 20-án alakult Magyar Mozgalom szervezet honlapján közzétett tárcájában. Ebben azt állítja továbbá, hogy hajtóvadászat indult ellene azt követően, hogy Bence Erika küldött a Kilátóba egy negatív bírálatot Lovas Ildikó Cenzúra alatti című regényéről, ő pedig ezt közölte. Szerinte a szerkesztőváltás precedenst teremt, hisztiből és bosszúból történik, egyben a hagyomány felrúgása, ugyanakkor azt sérelmezi, hogy nem a lapnál dolgozó négy író egyike kapta meg helyette a Kilátó szerkesztését. Ugyanakkor a Híd folyóirat, a Híd Kör, Faragó Kornélia, a Híd főszerkesztője és több vajdasági magyar irodalmi személyiség számlájára fogalmaz meg bírálatokat, azt állítva, hogy „már fél évszázada ugyanazok mondják meg, hogy az irodalom intézményeiben kik üljenek, és kikből lehet itt író”.

A lavina elindult
Kontra Ferenc szövegére időközben a Híd Kör és Patócs László – aki Kontra után vette volna át a mellékelt szerkesztését – is reagált, szintén a civil szervezet honlapján.
„Alattomosnak tartjuk, hogy egy, főként pályakezdőkből álló irodalmi és művészeti csoportosulást (Kontra Ferenc) a hatalom vagy az általa emlegetett háziasszony bábjainak, trójai falovainak, mi több, rohambrigádjának nevez. A Híd Kör 2009 januárjában valóban nem született volna meg Faragó Kornélia bábáskodása nélkül, ezt tagjaink a nyilvánosság előtt több ízben is kifejtették. Ahogyan abból sem csináltunk titkot, hogy többünknek Faragó Kornélia a mentora az egyetemen, azt azonban határozottan visszautasítjuk, hogy ő – és még inkább a Kontra Ferenc által sugalmazott politikai hátszél – befolyással lenne tevékenységünkre" – hangsúlyozza nyilatkozatában a megvádolt Híd Kör, amely egyébként szintén kifogásolja a Kilátó-szerkesztő leváltásának módszereit.
„Talán azért is minősülünk veszélyforrásnak, mert nem kívánunk részt venni a korábbi generációk koncok fölötti csatározásaiban. Nagyobb részünk egyetemi hallgatóként megtapasztalta/megtapasztalja azt a fajta kettéosztottságot, amely évtizedek óta megfertőzi nemcsak a szakmai, hanem az emberi kapcsolatokat is, ezért erősen szkeptikusak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy ezek a viszonyok egyenes beszéd nélkül, a jelenlegi, sértegetésen, hisztériakeltésen és mismásoláson alapuló gyakorlattal normalizálhatóak" – hangoztatja a szervezet, amely elvárja, hogy „elfogadhatatlan minősítéseiért és alaptalan vádjaiért Kontra Ferenc kérjen bocsánatot a Híd Körtől és tagjaitól".

A ki(nem)nevezett szerkesztő áll a feladatok elé
Patócs László, akit Varjú Márta az interjúban mint a jövendőbeli Kilátó-szerkesztőt emlegetett, egyebek mellett a következőket írta reagálásában: „Nem szeretnék arról írni, kik nem szerepeltek a Kilátóban az utóbbi években, milyen rendezvények, évfordulók és kulturális mozzanatok maradtak visszhangtalanul a vajdasági magyarság egyetlen napilapjának kulturális mellékletében. Fölöslegesnek tartom a felsorolást: nem is akármilyen irodalom- és kultúrtörténetet lehetne belőle írni. Az első és legfontosabb szándékom, hogy megpróbáljam mindezen mulasztásokat, sérelmeket, a tényleges kirekesztettségből és a kirekesztettség-érzésekből származó traumákat, fájdalmakat ha nem is orvosolni, legalább csillapítani. Ha nekem kell lennem a fiatal generáció tagjai közül annak, aki betemeti a múltnak mélységes mély kútját, állok elébe."
Mint megjegyzi, „talán egyszer kiderül, hogy Vajdaságban létezik jó pár, saját gondolatokkal és értékrendszerrel felvértezett fiatal, akik semmit sem akarnak annyira, mint azt, hogy szakítsanak az önhibájukon kívül rájuk ragadt és évtizedek óta gyűrűző személyi, nemzedéki és intézményes alapokon nyugvó, bosszúk és önös érdekek által alakított terhes örökséggel".
„Ha bármelyik regény rossz, akkor arról igenis születnie kell negatív kritiká(k)nak, legyen szó Lovas Ildikóról vagy bárki másról, a (vajdasági) magyar regényírói paletta elég gazdag" – közölte véleményét Patócs László, ugyanakkor kifejti: „mindenki döntse el magában, mit jelent plagizálással vádolni az utóbbi évtizedek legnépszerűbb vajdasági magyar ifjúsági regényének íróját, miért kell egy nyugalmazott egyetemi professzor munkásságát kigúnyolni, van-e értelme azt állítani a vajdasági róna egyik legjobb költőjéről, hogy azt se tudja, mi a regény".
„A Kilátóval hosszú évek óta nem csak az a baj, hogy személyeskedő kritikákat hoz le. Mit ér a gyakorlatban a közelmúltban egyesek által legnyitottabb fórumként definiált orgánum, ha a célközönség nem olvassa, hanem közömbösen továbblapoz?" – teszi fel a kérdést reagálásában Patócs László.Kapcsolódó írások: 

A Híd Kör nyilatkozata Kontra Ferenc „A bosszú olyan hosszú” című tárcája kapcsán

Patócs László: A szavak kínai fala

http://www.magyarmozgalom.rs/hu/rekontra-a-magyar-szoban-iii/a-szavak-kinai-fala

A Magyar Szó Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testülete három tagjának közleménye

http://www.magyarmozgalom.rs/hu/rekontra-a-magyar-szoban-iv/a-magyar-szo-taggyulesi-jogokat-gyakorlo-testulete-harom-tagjanak-kozlemenye

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése