2016. november 17., csütörtök

(Más) napló 69.

„Miért okoz gondot?”
Kisebbségjogi témák

Október 26.
Hol van a tartomány zászlaja?
A nagybecskereki városi intézmények, közvállalatok és intézetek épületein nincsen többé kifüggesztve Vajdaság zászlaja. A Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) városi bizottsága követelte, a nyilvánosságnak magyarázzák meg „hova tűnt el Vajdaság zászlaja”.
Predrag Perkić, a párt képviselője a városi képviselő-testületben sajtókonferencián elmondta, hogy ez a jelkép „évek óta szálka számos politikai szereplő szemében, és emlékeztetett arra, hogy a tartományi képviselőház, amelyben a többséget Szerb Haladó Párt (SNS) képezi, (2016. szeptember 15-én – B. A.) megszavazta Vajdaság AT hagyományos jelképei (zászló és címer – B. A.) használatának módjáról szóló határozatot”.[1]
A „hagyományos jelkép” elfogadásakor az Igor Mirović, tartományi kormányfőhöz intézett ellenzéki kérdések „többnyire arra vonatkoztak, hogy a döntés bevezetés-e a korábbi szimbólumok eltörlésébe. A kormányfő megerősítette: új jelképeket csakis komoly párbeszéd eredményeképp kaphat a jövőben Vajdaság”.[2]
A nagybecskereki eset arra utal, hogy „komoly párbeszéd” nélkül, csendben és magyarázat nélkül megkezdődött a tartomány jelképeinek – a SZHP politikája szerinti – lecserélése.     

November 7.
„Miért okoz gondot?”
Az Újvidéki Egyetem Jogi Kara diszkriminálja a magyarajkú érettségizőket, mert nem tartja be azt a hatályos jogszabályt, mely szerint Vajdaság területén minden kar köteles megszervezni a fölvételi vizsgát a nemzeti kisebbségek nyelvén, így magyar nyelven is – állítja Sóti Attila, a Vajdasági Magyar Diákszövetség (VaMaDiSZ) elnöke. A VOICE-nak nyilatkozva Sóti elmondta, a szóban forgó tartományi képviselőházi határozatot az összes többi vajdasági karon betartják – az újvidéki jogi fakultás kivételével. Az elhúzódó bírósági eljárásnak köszönhetően mindezt a kar büntetlenül teheti, ami megingatta a magyar érettségizőknek a jogrendszerbe és a joguralomba vetett bizalmát – állítja Sóti.
A VaMaDiSZ tavaly decemberben keresettel fordult az Újvidéki Felső-bírósághoz az újvidéki Jogi Kar diszkriminatív magatartása miatt. Panaszában a diákszövetség azt sérelmezte, hogy a fakultás nem volt hajlandó megszervezni az anyanyelven történő felvételi vizsgát a magyarajkú jelentkezőknek, miként azt a vonatkozó tartományi képviselőházi határozat előírja, és amelyet egyébként egészen 2012-ig ez a kar tiszteletben is tartott.

Senki eddig még csak szóvá sem tette senki, hogy az újvidéki
Jogtudományi Kar épületén a felirat csak szerb nyelven és cirill betűvel van kiírva.
Ez lenne az egyenrangú hivatalos nyelvhasználat?

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) vezetője, a vajdasági képviselőház elnöke a VOICE-nak úgy nyilatkozott, hogy az újvidéki Jogi Kar magyar nyelvű fölvételi vizsgájának ügyéről biztosan nem tárgyalnak a magyar és a szerb kormány november 20-án esedékes együttes ülésén, mert ezt a kérdést „nem ezen a szinten kell megoldani”. Pásztor meggyőződése szerint a szóban forgó eset nem lesz kihatással a két ország közötti jó viszonyra, amelyről mind a szerb, mind a magyar vezetők azt állítják, hogy történelmi csúcsponton van.
„Ez egy olyan életszerű kérdés, amelyet meg kell oldani. Nem értem, miért okoz gondot egyeseknek, hogy ezt megoldják. Meggyőződésem, hogy a bíróság ki fogja mondani a maga ítéletét” – fogalmazott Pásztor.[3]
Nyilatkozta mindezt a Tartományi Képviselőház, vagyis annak a testületnek az elnöke, amely 2015. április 8-án határozatot hozott a felvételi vizsgák anyanyelven való megszervezéséről a Tartomány által alapított intézményekben.[4]
A határozat 2. szakasza kimondja: „Az egyetemi intézmény köteles lehetővé tenni a nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi nyelven való felvételizést, azzal a feltétellel, hogy egy olyan nyelvről van szó, amely Vajdaság Autonóm Tartomány területén hivatalos használatban van.”  Nem értem, miért okoz gondot egyeseknek, hogy ezt megoldják – kérdezi Pásztor. A valódi kérdés viszont ez: Mit tett Pásztor annak érdekében, hogy az általa elnökölt testület határozatát alkalmazzák a Jogtudományi Karon? A VOICE-nak adott nyilatkozatából úgy tűnik, mintha neki ehhez éppen semmi köze nem lenne. Akkor meg minek a Tisztelt Ház?
Ugyancsak elfogadhatatlan Pásztor nyilatkozatának az a része, miszerint ezt a kérdést „nem ezen a szinten (értsd magyar és a szerb kormány bejelentett együttes ülésén – B. A.) kell megoldani”. Nem ez lenne a legjobb alkalom és hely a magyar kisebbséget érintő kérdések felvetésére és rendezésére is? Vagy ismételten megállapítják majd, hogy „a kétoldalú magyar-szerb kapcsolatok minden téren kiválóan alakulnak”,[5] és hogy nekünk itt milyen jó?

BOZÓKI Antal

Újvidék, 2016. november 17.


[1] M. Pudar: Gde je zastava Vojvodine [Hol van Vajdaság zászlója]. Danas, 2016. október 26. 19.
[2] v-ár: Második nekifutásra sikerült. Magyar Szó, 2016. szeptember 16. 1. és 4.
Lásd még v-ár: Hagyományos zászló is lobog a tartományi kormány épülete előtt. Magyar Szó, 2016. szeptember 24. 6. és R. D.: Svečano istaknuta tradicionalna zastava AP vojvodine [Ünnepélyesen kitűzték Vajdaság AT hagyományos zászlóját]. Danas, 2016. szeptember 26. 18.

[3] VOICE: Az újvidéki Jogi Kar jogsértést követ el a magyar hallgatók diszkriminálásával

[4] Pokrajinska skupštinska odluka o polaganju prijemnog ispita odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti za upis a visokoškolsku ustanovu čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica. Službeni list APV [Vajdaság AT Hivatalos Lapja], 14/2015 szám, 207.
[5] ger: Egymást segítő szomszédok. Magyar Szó, 2016. november 17. 1. és 6. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése