2016. november 13., vasárnap

Megadják – elveszik – nem adják...

Megadják – elveszik

Nevetséges okok miatt büntetik az ügyvédet, aki a Vajdasági Magyar Diákszövetséget képviseli a Jogi Kar elleni perben

Slobodan Beljanski a vajdasági autonómia egyik legismertebb szószólója évtizedek óta.
Az újvidéki Jogi Kar semmissé nyilvánította Slobodan Beljanski ismert újvidéki ügyvéd, a Korrupcióellenes Tanács első elnökének doktori címét, amelyet ebben az intézményben védett meg 2001-ben. A döntést nem plágium gyanúja miatt, hanem formai hiányosságokra hivatkozva hozták meg. Az ügyvéd jelenleg éppen a Vajdasági Magyar Diákszövetséget képviseli a Jogi Kar elleni perben. Az ismert ügyvéd postai úton kapta meg a végzést, amelyben arról értesítették, hogy a doktorátusa, amelynek témáját majdnem harminc éve jelentette be és 15 éve meg is védte, semmis. Az indoklás: a doktorátust nem jelentette be.
“Másszóval: a dékán úgy véli, hogy én akaratom ellenére doktoráltam, hogy valaki erőnek erejével kényszerített erre, mégpedig nem más, hanem éppen ez a Jogi Kar kényszerített arra, hogy doktoráljak, noha én ezt nem akartam. Ez nevetséges, ha nem volna aggasztó”, mondja Slobodan Beljanski.
A Jogi Karon az N1 megkeresésére azt mondták, Beljanski bejelentette a doktorátusát, de az még 1992-ben volt. Ezt a bejelentést viszont nem ismételte meg kilenc évvel később. Azt a tényt, hogy ennek ellenére, mégis elhívták a doktorátusa megvédésére, azzal magyarázzák, hogy abban az időben “rendkívüli állapotok” uralkodtak a karon, amit a bizottság egyik tagja, Branislav Ristivojević úgy magyarázott, hogy akkoriban az országban uralkodó bizonytalan helyzet az egyetemi karokon is érezhető volt, inkább válságtörzsek, mint legálisan megválasztott szervek irányították az intézményeket, amelyekben ekkoriban szabálytalanságok is történtek bőven.
Slobodan Beljanski fia, az ugyancsak ügyvéd Vladimir Beljanski azonban azt gyanítja, hogy a jelenlegi lépés inkább apja és a Jogi Karral szoros kapcsolatokat ápoló Vajdasági Ügyvédi Kamara között fennálló nézeteltérések következménye. A Jogi Kar elveti ezt a feltételezést, míg a kamarában cáfolják, hogy a doktorátus megsemmisítésének köze lenne a viszályhoz. Srđan Sikimić, a Vajdasági Ügyvédi Kamara elnöke az N1-nek telefonon erősítette meg, hogy vannak nézeteltérések a kamarán belül, de ezeknek nincs közük a doktorátus semmissé nyilvánításához.
Slobodan Beljanski ugyanakkor bejelentette, fellebbez a Jogi Kar döntése ellen, amellyel most semmissé nyilvánították a 16 évvel ezelőtt megvédett doktorátusát, s hozzátette, nem tartja kizártnak, hogy mindez politikai nyomásgyakorlásra történt, hozzátéve, több egybeesés is van, például az a tény, hogy néhány alkalommal éppen a Jogi Karral szemben képviselte ügyfeleit. Jelen pillanatban éppen a Vajdasági Magyar Diákszövetség érdekeit képviseli a Jogi Karral szembeni perben, a vád az, hogy a kar hátrányos megkülönböztetésben részesítette a magyar nemzeti kisebbséghez tartozókat, mivel nem tette lehetővé számukra, hogy anyanyelvükön felvételizzenek és ezzel sérül az anyanyelv használatára való joguk a felvételi vizsgák megszervezése során”. (N1/Beta/Vajdaság Ma)

http://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=8829, 2016. november 11. 


Nem adják...

„Az újvidéki Jogi Karon elkészített, A nagy kockázatú technológiák nemzetközi jogi szabályzása című doktori értekezésem megvédése 1992 szeptemberében lett volna esedékes. A Kar Tudományos Tanácsa által kinevezett bizottság 1991. december 24-én (bizonyos javítások javaslása mellett) kedvezően értékelte munkámat.
            Miután a disszertációm megvédése dátumának kitűzésére 1993. júniusáig sem került sor, sürgetni kezdtem ezt, majd végül az egyetem rektorához fordultam, akivel ismertettem az előállt helyzetet. Dr. Dragoslav Herceg rektor utasította a Jogi Kart, hogy a szabályok értelmében tegye lehetővé számomra értekezésem megvédését. Ekkor a dr. Milenko Kreća, dr. Dejan Janča (akkor JSZK budapesti nagykövete) és dr. Rodoljub Etinski (a miloševići időben a külügyminisztérium jogi főtanácsosa volt) összetételű vizsga-bizottság lényegében elutasította. Nem is várhattam mást. Ekkorra a nacionalizmus már a tudományba is befészkelte magát. A Jogi Karon ekkor éppen a radikális párti dr. Dragan Milkov volt a dékán.”*


Ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy az újvidéki Jogtudományi Kar ezt az igazságtalanságot/jogsérelmet mind a mai napig nem tartotta szükségesnek orvosolni.

BOZÓKI Antal
__________
* Árgus 2002. A Jugoszlávia Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület Évkönyve, 227. oldal

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése