2017. december 9., szombat

LESZ-E FELELŐSSÉGRE VONÁS?Gondolatok a Magyar Mozgalom nyílt leveléről

A Magyar Mozgalom (MM) Elnöksége december 7-én nyílt levelet írt Hajnal Jenőnek, a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnökének, Nyilas Mihálynak, a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkárság titkárának és Vicsek Annamáriának, a köztársasági oktatási, tudományügyi és technológiai fejlődési minisztérium államtitkárának.[1]

Az MM – a csaknem teljes „hírzárlat” ellenére – a nyilvánosság elé tárta, hogy tordai Ady Endre Általános Iskolában „október 12-től rövidített órákkal folyt a tanítás, majd november 21-én teljesen leállt a fűtés”. Vagyis ettől a naptól kezdve – a 120 „zömében magyar ajkú diák számra” – az iskolában teljesen szünetel a tanítás.


Folynak a munkálatok?

Az események leírásból arra lehet következtetni, hogy a felelős személyek – még mielőtt megbizonyosodtak volna a földgázzal történő új (iskola)fűtési rendszer működéséről – lebontatták a régi kazánházat. A fűtés beindításakor aztán „műszaki gondok adódtak”, de ezek természetéről nem közöltek szinte semmit.[2] Mivel az iskolában nincsen fűtés, a diákok iskola nélkül maradtak. „Köztük sokan kisérettségire készülnek, így számukra ez a kényszerszünet pótolhatatlan kiesést, az pedig súlyos hátrányt okoz” – hívta fel a figyelmet az MM levele.
Fontos lenne megállapítani: Ki a felelős az oktatás szünetelése miatt? Van-e ebben Angelina Maljković Ždralenak, a Banatsko Karađorđevo-i központi iskola igazgatójának, Kovács Zsuzsannának a tordai tagozat vezetőjének, Dobai Jánosnak, a helyi közösség elnökének és Lázár Jenőnek, Begaszentgyörgy községi-képviselő testület alelnökének is felelőssége? (A két utóbbi a Vajdasági Magyar Szövetség VMSZ helyi vezető tisztségviselője is. Kovácsnak, aki egyébként az MNT-nek is a tagja, felróható az is, hogy a tordai iskola önállósulásából – a testület határozata[3] ellenére – a mai napig nem valósult meg semmi.)

 

A délvidéki magyar oktatást az utóbbi időben több más (ugyancsak agyonhallgatott), a nemzeti kisebbségi jogokat is sértő botrány rázta meg:

A futaki mezőgazdasági középiskolában az ősszel „nem indult magyar tagozat”, mivel – a megnyitás körül bizonytalanság miatt – „csak két diák jelentkezett”. A szabadkai Svetozar Marković Gimnáziumban november 13-án megszüntették a magyar tannyelvű társadalmi-nyelvi második osztályt. Az ötödikes magyar tanulók számára csak november közepén kézbesítették a naplót. A tavaly átadott szentmihályi iskolai tornatermet még most sem használhatják – az ajtó befelé nyílik, és az oszlopok sincsenek a helyén…  

Az említett oktatási botrányokból arra lehet következtetni, hogy a tanügyben – a helyi szintektől az oktatási minisztériumig – olyan személyek is tevékenykednek, irányítják azt, akik csupán a párthovatartozásuk alapján kerültek vezetői tisztségbe. Felelősségre vonásra pedig egyetlen alkalommal sem került sor.

Az MM levele mindenképpen pozitív értékelést érdemel. A szövegéből azonban sajnos (ki)látszik a szervezetnek a nemzeti kisebbségi jogsérelmek megítéléséhez és a tisztségviselők politikai és büntetőjogi felelősségének  felvetése iránti határozatlansága és ingadozása is.
A Mozgalom ugyanis ezúttal sem nem vette fel a címzettek felelőssége megállapításának és a személyi következmények levonásának kérdését. Továbbra is arra szólítja fel őket, „hogy vállaljanak felelősséget az előállt helyzetért és fogjanak hozzá a tisztségükből adódó feladatok ellátásához, szervezzék meg a tanítás azonnali beindítását”.
A levél lagymatag hangvétele arra is utal, hogy az MM továbbra is a VMSZ-es káderekkel való együttműködést keresi. Annak ellenére, hogy már számtalan alkalommal bebizonyosodott, a VMSZ-nek a hatalmi koalícióban való részvételéből a közösségre nézve semmi jó nem származik.
Valóban komolyan gondolja az MM, hogy a lével címzettjei „felelősséget vállalnak” a tordai és a többi iskolával kapcsolatos történések miatt, és hogy képesek megszervezni „a tanítás azonnali beindítását”? Ha eddig nem látták el „a tisztségükből eredő feladatokat”, akkor ezentúl majd ellátják? 
Politikai naivság! A tordai iskola esetét is ugyanúgy elfogják tussolni, mint a többi nemzeti kisebbségi jogsérelmet. Hajnal, Nyilas, Vicsek és a többiek folytatni fogják tevékenységüket, mintha misem történt volna. Senkinek még csak a haja szála sem fog meggörbülni. Ilyesmi csak pártállamban lehetséges, ahol az elvtársak egymást védelmezik. Senkit felelősségre nem vonnak, amíg a párt (a konkrét esetben a Vajdasági Magyar Szövetség) támogatását élvezi.
A MM-nak végre el kellene dönteni, hogy a VMSZ-el való együttműködést szorgalmazza, vagy magyar érdekvédelmi szervezetként lép fel.
BOZÓKI Antal
Újvidék, 2017. december 9.


[1] „Hajnal, Nyilas és Vicsek azonnal intézkedjen, hogy Tordán újrainduljon a tanítás!” http://www.magyarmozgalom.rs/hu/hirfolyam/hajnal-nyilas-es-vicsek-azonnal-intezkedjen-hogy-tordan-ujrainduljon-a-tanitas
[3] A 16/2011 számú (2011. április 5-i) MNT határozat – A BANATSKO KARAĐORĐEVO-I NIKOLA TESLA ÁLTALÁNOS ISKOLA TORDAI KIHELYEZETT RÉSZLEGÉNEK ÖNÁLLÓSULÁSÁRA TETT JAVASLATÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATA. http://archiv.mnt.org.rs/389-16-2011-szamu-MNT-hatarozat-A-BANATSKO-KARADjORDjEVO-I-NIKOLA-TESLA-ALTALANOS-ISKOLA-TORDAI-KIHELYEZETT-RESZLEGENEK-ONALLoSULASARA-TETT-JAVASLATARoL-SZoLo-HATAROZATA

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése