2017. december 5., kedd

VICSEK: „NEM SÉRÜLTEK A (NEMZETI) KISEBBSÉGI JOGOK” (?)


Tizenkét magyar tannyelvű középiskolai szakkal lett szegényebb a délvidéki magyar nyelvű oktatás

A szabadkai Svetozar Marković Gimnáziumban november 13-án[1] megszűnt a magyar tannyelvű társadalmi-nyelvi második osztály.
Tavaly az oktatási minisztérium jóváhagyta, hogy a szabadkai gimnáziumban négy fővel megnyíljon ez a magyar társadalmi-nyelvi szak. „Ez az osztály a tanév végére öt főre bővült. Az iskola annak rendje és módja szerint augusztus 14-én elküldte a kérvényt a minisztériumnak, amit a Magyar Nemzeti Tanács, a jogi keretek között, kötelességének és lehetőségeinek megfelelően támogató levéllel látott el. […] A minisztérium szeptember 20-án hozta meg a döntést, miszerint ezt a szakot megszünteti, de nem értesítette erről az iskolát, egészen november 6-ig.”[2]
A döntés tehát akkor született, miután már elkezdődött új tanév.
Az öt diák közül egy még a döntés előtt kiiratkozott az iskolából, egy a döntést követően úgy határozott, hogy a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban, hárman pedig, hogy a természeti szakon folytatják tanulmányaikat.[3]
A Svetozar Marković Gimnázium „társadalmi-nyelvi szakának megszűnésével nem ’csak’ a szakon tanuló gyermekeket rövidítették meg, akik nem akkora óraszámmal tanulják majd a nyelveket és a történelmet, mint amekkorával a választott szakon tanulták volna. Az osztály beszüntetése automatikusan óraszámcsökkenést is jelent, vagyis azok a tanárok, akik ebben az osztályban előadtak volna, jóval kevesebb munkával rendelkeznek majd az előttünk álló három évben. Hiszen ebből a szakból most nem lesz harmadik és bizony nem lesz érettségiző osztály sem.”[4]

Vicsek Annamária, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) államtitkára most mégis azt nyilatkozta a sajtónak, hogy az osztály megszűnése „nem egy kisebbségellenes intézkedés, hiszen amikor kis létszámú osztályról van szó, a minisztérium részéről sokkal nagyobb a nyitottság”.[5] – Magyar osztályba lettek átirányítva, nem sérültek a kisebbségi jogok sem – tette hozzá.[6]
Azt viszont Vicsek már nem mondta, hogy két különböző szakirányú osztályról van szó. „Semmiféleképp nem vették figyelembe az érdekeinket és azt, hogy ez nekünk milyen nehéz lesz, teljesen megváltoztatni a tanulásunk irányát” – nyilatkozta Csekity Szemesi Bence, a megszűnt osztály tanulója.[7]
A Magyar Nemzeti Tanács (MNT) ülésén is szó esett a témáról. Az MNT kiállt az osztály megtartása mellett, de az oktatási minisztérium nem változtatott a döntésén.[8] Magyarán, semmibe vette a testület álláspontját!
– Az osztály bezárása az iskola presztízsét is rontja. A jövő szempontjából is káros, hisz a szülők, amikor a pályaválasztásról lesz szó, félve választják majd e gimnázium társadalomtudományi- nyelvi tagozatát hisz egyszer már megtörtént, hogy összevonták az osztályt a természettudományi-matematikai osztállyal – mondta Petkovics Márta, az MNT Végrehajtó Bizottságának tagja.[9]

Hogyan is néz ki a minisztérium „nyitottsága” a kis létszámú (nemzeti kisebbségi) osztályok iránt a gyakorlatban? A minisztérium ezeknek az osztályoknak a megnyitásával évekre visszamenőleg – az utolsó pillanatokig – bizonytalanságban tartja a magyar diákokat és szülőket.  Ez történt az idén is:
A korábban elutasított 13 magyar tannyelvű középiskolai szak közül az oktatási minisztérium a nyáron hármat mégis jóváhagyott, vagyis három olyan magyar tannyelvű középiskolai szak esetében döntött az utólagos jóváhagyás mellett, amely szakok megnyitását előzőleg nem támogatta. Ezek közé tartozott a szabadkai Svetozar Marković Gimnázium társadalmi-nyelvi szaka, a szabadkai Vegyészeti-technológiai Iskolában a gyógyszeripari-technikus szak és a futaki Mezőgazdasági Iskola és Kollégium mezőgazdasági-technikus szaka. Nem változtatta meg viszont döntését három zentai, három szabadkai, és az egy-egy adai, magyarkanizsai, törökkanizsai és nagybecskereki szakkal kapcsolatban, így az iskolák kérvényét elutasította.[10]
Az utólag jóváhagyott három magyar tannyelvű középiskolai szak közül először a futaki  mezőgazdasági középiskolában „nem indult magyar tagozat”, mivel a megnyitás körül bizonytalanság miatt „csak két diák jelentkezett”[11].  November 13-án pedig a Svetozar Marković Gimnázium társadalmi-nyelvi szaka is megszűnt. És a szerzett jogok intézménye?
Tizenkét magyar tannyelvű középiskolai szakkal lett tehát szegényebb a magyar nyelvű oktatásunk. Lehet-e ennek ismeretében azt mondani, hogy „nem sérültek a (nemzeti) kisebbségi jogok”? Ezt csak egy jól fizetett állami-/párthivatalnok mondhatja! 
Az oktatási államtitkár ugyanannak a pártnak (a VMSZ-nek) a tisztségviselője, amelyik az MNT döntő többségét is adja. Mégis a minisztérium álláspontját védelmezi! A közösségi érdekkel szemben.
BOZÓKI Antal
Újvidék, 2017. december 5.


[1] Tanév közben szüntették meg az osztályt. https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/tanev-kozben-szuntettek-meg-az-osztalyt, 2017. november 21.
[3] Uo.
[4] Uo.
[5] m. k.: Eleve kevesen voltak. Magyar Szó, november 23. 9.
[6] Uo.
[7] Lásd az 1-es alatti írást.
[8] Uo.
[9] m. k.: Tanév közben szűnt meg az osztály. Magyar Szó, 2017. november 23. 9.
[11] CS. K., CS. V., O. B.: Magyartalanítás a futaki iskolában. Családi Kör 2017. szeptember 14. 9.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése