2020. augusztus 4., kedd

„Beletanult” elnök

Meddig tart(hat) Pásztor István harmadik mandátuma?

Az új összetételű tartományi parlament harmadszor választotta házelnöknek július 31-én Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ/Vučić „Magyarjai” Szövetségének[1]?) elnökét.

– Nem volt az utóbbi évtizedekben senki, akit többpárti választás után harmadik mandátumban is parlamenti elnök lett volna, másodikban sem volt erre példa – dicsekedett Pásztor a Magyar Szó nevű véemeszes pártlap hétvégi számában közölt négyhasábos interjúban.[2]

Pásztor szerint, hogy harmadszorra is újraválasztották, az „magától értetődött, ennek így kellett lennie”. Megválasztását „részben a VMSZ megkérdőjelezhetetlen választási teljesítményével”, részben pedig Aleksandar Vučić (AV) Szerb Haladó Pártjával (SNP) és személyesen a szerb elnökkel „idestova hat éve tartó együttműködésével” magyarázza.

A régi/új házelnök szavai szerint „nehezen képzelhető el, hogy a VMSZ elnöke ne legyen állami tisztségben, ez a magyar közösségnek fontos. Az összes számba vehető tisztség közül talán a tartományi parlament elnöki áll a legközelebb hozzám, innen részt vehetek, betekintést nyerhetek a fontos folyamatokba, ezért választottam. Mindezen túl talán ez az, amelyik a leginkább megfelel nekem, beletanultam ebbe a munkába, nem jelent elvégezhetetlen kihívást, meggyőződésem, hogy eleget tudok a feladatnak tenni – fejtegette nem kis hivalkodással Pásztor.

Egyébként, a Tartományi Képviselőház elnöki tisztsége abból áll, hogy az elnök képviseli a Képviselőházat bel- és külföldön, a képviselőházi üléseken elnököl és vezeti azokat, kiírja a képviselői választást, aláírja a Képviselőház által meghozott aktusokat, valamint a Statútumban és a Képviselőház ügyrendjében meghatározott egyéb feladatokat is ellát”.[3] Egyéni döntéshozatali funkciója, tehát, jóformán nincsen, jobbára a parlamenti ceremónia ellátásra korlátozódik. Jól hangzó, nem sok munkával és sok kiváltsággal járó funkció.

Az önmagát „all in” (hazárd) kártyajátékosnak[4] és „politikai ketrecharcosnak”[5] nevező Pásztor, aki „egy délután 82 embert zárt ki a pártból, olyanokat, akik a megelőző húsz évben kimozdíthatatlan és megkerülhetetlen részei voltak a vajdasági magyar közéletnek”,[6] harmadszori újraválasztása az utóbbi nyolc évben egyáltalán nem volt kétséges. Nem azért mivel tisztségében rendkívül jól teljesített, se nem azért, mert ez „a magyar közösségnek fontos”, hanem mert a Szerb Haladó Pártnak, pontosabban AV-nak megfelelt Pásztornak a parlamenti elnöki székbe „ültetése”.[7] Egyrészt, mert már bebizonyosodott róla, hogy teljesíti a rá bízott feladatokat, még akkor is, ha azok nem a vajdasági magyar közösség érdekeit szolgálják, vagy éppen ellenkeznek velük. Másrészt pedig a Magyarországgal fennálló viszonyok fenntartása miatt. Vučićnak ez nem került semmibe!

A VMSZ elnök már korábbi nyilatkozataiban is jelezte, hogy a június 21-ei választások után a házelnöki tisztségen kívül „másmilyen szerepre nincs szüksége”.[8] A szerb államfővel az új kormány megalakításáról folytatott konzultációt követően nyilvánvalóvá vált, hogy „a VMSZ köztársasági, tartományi és önkormányzati szinten is a hatalom részét fogja képezni az elkövetkező időszakban is”.[9]  Ennek az egyezségnek a része az is, hogy Pásztort tisztségében újraválasztották. A szavazás csupán formaság volt: Pásztor 100 szavazatot kapott, a 114 jelenlévő képviselő közül, öten tartózkodtak.[10]

Az új összetételű 120 tagú tartományi parlamentben az SZHP-nek 76, a Szerbiai Szocialista Pártnak 13, a Vajdasági Magyar Szövetségnek 11, a Vajdasági Front nevű többpárti koalíciónak 6, a Szerb Radikális Pártnak négy, az ellenzéki Seprű 2020 nevű mozgalomnak, valamint a monarchista Szerb Királyság Megújhodási Mozgalmának pedig öt-öt, képviselője van.[11] Ebből aztán érthető a Pásztorra adott szavazatok száma is. Még a radikális pártiak is rá szavaztak,[12] a Seprű 2020 képviselői viszont tartózkodtak![13] (Már az is önmagáért beszél, hogy milyen pártokhoz tartozó képviselők alkotják a tartományi parlamentet! A nemzeti és területi hovatartozásukról eddig nem láttam kimutatást, de félő, hogy ezek sem megfelelők! Mit lehet ezektől egyáltalán elvárni?)  Pásztornak csak az a fontos, hogy elnöke legyen a testületnek!

Amikor Pásztor „a VMSZ megkérdőjelezhetetlen választási teljesítményét” említi, akkor bizony azt is tudni kell, hogy ezt az eredményt milyen körülmények között érte el a párt, hogy egyedüli magyar előjelű pártként vett részt a választásokon, és még így is tartományi szinten csak 75 218 szavazatot kapott (a Palicson[14] és másutt szabálytalanul szerzett szavazatokkal együtt). Ez, a legjobb esetben is, csak a magyar választópolgárok egyharmadának a voksát, ha jelenti.

Milyen eredményt tud felmutatni Pásztor az utóbbi nyolc év alatt, aminek alapján aztán rászolgált volna az újraválasztásra? Erről viszont – ismereteim szerint – nem készült beszámoló, kimutatás! Szerbiában ez sehol nem is fontos. A választások után a tisztességek – vagy ahogyan a DélHír portál fogalmaz, a „zsákmány”,[15] vagyis a tisztségek – kiosztása, mint Pásztor esetében is, a politikai megfelelőség, a VMSZ-hez, illetve a SZHP-hoz való hűség, nem pedig a munkában elért eredmény alapján történik! Ezért nem is halad(hat) ez az ország előre!

Elég csak megemlíteni, hogy a Tartományi Képviselőház 2016. június 2. és 2020. május 7. között összesen 38 ülést tartott, vagyis még 10 napot sem dolgozott évente! Így volt lehetséges, hogy a képviselőház elnöke többnyire a véemesznek az ügyeivel foglalkoz(hat)ott. Nem véletlenek a követelések, hogy az állami tisztségviselőknek le kell mondani a párjukban betöltött funkcióról, mivel az különböző visszaélésekre ad lehetőséget. Vonatkozik ez, természetesen, a szerb elnökre is.

Külön elemezni lehetne, hogy milyen témákkal is foglalkozott a Tartományi Képviselőház és milyen eredménnyel, csak éppen ez nem fontos azoknak, aki a döntéshozatali folyamatokban részt vesznek. Gyorsan kiderülne ugyanis, hogy a tartomány helyzete tovább romlott, hogy a lakosság elszegényedése, a nemzeti közösségi jogok nyirbálása és a belgrádi központosítás folyamatos.

A Tartományi Képviselőháznak példát kellene mutatni a többségi és a nemzeti közösségek nyelvének egyenrangúsága területén. A Tisztelt Háznak van ugyan egy magyar fejlécű honlapja, amelyen az a megjegyzés áll, hogy „az időszerű hírek és az eseménybejelentő szerb nyelven olvasható”[16] (egyelőre még latin betűvel).  Az meg csak hab a tortán, hogy az eredetileg magyar nyelvű honlapon mind a 38 ülésről készült jegyzőkönyvek „szövegei szerb nyelvűek”![17] A „beletanult” elnök, akinek elsősorban a ház ügyeivel kellene törődni, még csak annyi fáradságot sem vett magának, hogy biztosítsa a magyar nyelvű tájékoztatást (a többi közösségi nyelvet nem is említve)!

Az idézett interjúból az is kiderül, hogy Pásztort leginkább „a közéletnek, a közbeszédnek a hihetetlen mértékű eldurvulása” aggasztja. A kettős elnököt nem az nyugtalanítja, tehát, hogyan és miért, mi miatt durvult el a közélet? Pedig a közállapotok megromlására éppen az elnökösködése alatt került sor. Ebből is arra lehet következtetni, hogy Pásztort nem a társadalmi, gazdasági, közösségi stb. viszonyok jobbá tétele érdekli, amelyek hiánya miatt a lakosság szinte folyamatosan tiltakozik és elhagyja az országot, hanem az önmaga által „választott” tisztség és a hatalom.

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter ezúttal a Facebookon gratulált sietve Pásztornak, mivel szerinte „megérdemli a kinevezést, mert sokat tett a szerb-magyar barátság megteremtéséért”.[18]

A miniszter úgy fogalmazott, „a szerb-magyar barátságnak erre a hétre is jutott egy kifejeződése: Aleksandar Vucic pártjának kényelmes abszolút többsége ellenére ismét magyar elnököt választott magának a Vajdasági Tartományi Parlament, mégpedig a vajdasági magyarok vezetője személyében”.

A fiatal Szijjártó bizonyára nem halott arról, hogy a tartományban, még mielőtt a nemzetközi szervezetek a nemzeti közösségek hatékony részvételéről értekeztek volna a döntéshozatalban, már gyakorlat volt a kiemelt tartományi tisztségeknek a nemzeti hovatartozás, az ún. „nemzeti kulcs” szerinti betöltése és a ciklusonkénti személycsere. Ez azt is jelentette, hogy a tartományi tisztségek minden nemzeti közösség tagjai számára egyformán hozzáférhetők voltak. Ezért nem volt/nem lehetett olyan elnöke a Képviselőháznak, akit kétszer, vagy netán háromszor választottak volna újra, mint most Pásztort. Pedig nem lehet mondani, hogy köztük nem voltak közismert, eredményes, köztiszteletnek örvendő (magyar) képviselőházi elnökök is, akik ideje alatt a tartomány jelentős fejlődést mutatott. Nem úgy, mint az utóbbi években. 

Nem véletlen, hogy az egyik Facebookos Szijjártó szövegét kommentálva ezt írta: „Amennyit dicséri, hogy már azt se bánnánk, ha már magával vinné haza.”[19]

Legyünk tisztában, a vajdasági magyarok helyzetének nem az egyedüli fokmérője, hogy magyar-e vagy szerb a Tartományi Képviselőház elnöke, és hogy a vémesznek hány tisztségviselője van a hatalomban, hanem elsősorban az, hogy milyen a közösség gazdasági, társadalmi helyzete, hogyan valósulnak meg a nemzeti önazonosság megőrzését szavatolni hivatott alapvető jogok és szabadságok. Egyébként is, Pásztor Istvánt, a SZHP „kényelmes abszolút többsége” akkor váltja le, amikor csak akarja. Ez azt is jelenti, hogy elnök úr az önmaga által vállalt kényszerhelyzetben van: Ha és amikor nem tesz eleget az SZHP, pontosabban AV elvárásainak, már nem is elnök. Ez pedig nem jó a közösségnek, amelynek – a nemzetközi jog szerint – nemzeti kisebbségi ügyekben még vétőjogának is kellene, hogy legyen.

Mindebből az a következtetés vonható le, hogy a nemzeti közösségek tagjainak részarányos jelenléte a hatalomban, a döntéshozatali szervekben – aminek a biztosítása nemzetközi követelmény –, Szerbiában nincsen intézményesen megoldva, mivel a tisztségekhez jutás nem a jogszabályokon, hanem a politikai voluntarizmuson, a közösségtől távol, annak belelátása, beleszólása nélkül kötött elvtelen egyezségen alapszik.

Szerbia jelenleg nem stabil ország, pontosabban fortyogó vulkán. Belgrádban tegnap is tiltakoztak a képviselőház alakuló ülése miatt. Az ellenzék szerint a legutóbbi választásokat elcsalták, a választási eredményeket pedig meghamisították. „Mi lesz, ha a bársonyos zavargás erőszakossá válik?” – tette fel a kérdést Végel László.[20]

A változásokat, a személyit is, valamint az ország megnyugvását csak az új, rendkívüli és mielőbbi választások hozhatják meg.

Meddig tart(hat) Pásztor István harmadik mandátuma?

BOZÓKI Antal

Torda, 2020. augusztus 4. [1] Pásztor szerint Szlóbó pártjának köszönhetően példaértékű a helyzetünk https://delhir.info/2018/12/23/pasztor-szerint-szlobo-partjanak-koszonhetoen-peldaerteku-a-helyzetunk/
[2] Virág Árpád: „Közéletünk eldurvulása aggaszt a leginkább”. Magyar Szó, 2020, augusztus 1. 5.
[3] Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma, 36. szakasz 2. bekezdés. https://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=statut
[4] Kabók Erika: Új idők jönnek. Magyar Szó, 2020. június 27. 5.
[5] Uo.
[6] Matus Tibor: Nincs egységes recept, dolgozni kell! https://ma7.sk/aktualis/nincs-egyseges-recept-dolgozni-kell, 2020. július 11. 11:01
[7] Ismét Pásztor István ültették a haladó a vajdasági tartományi
[8] Pásztor nem vágyik másmilyen szerepre a választást követően https://szabadmagyarszo.com/2020/01/21/pasztor-nem-vagyik-masmilyen-szerepre-a-valasztast-kovetoen/2020. január 21. 14:39
[9] mh: A VMSZ a hatalom része marad. Magyar Szó, 2020. július 16. 4.
[10] Ištvan Pastor izabran za predsednika Skupštine Vojvodine [Pásztor Istvánt a vajdasági képviselőház elnökévé választották]
https://nova.rs/politika/istvan-pastor-izabran-za-predsednika-skupstine-vojvodine/
[11] РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРАЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНУ АП ВОЈВОДИНЕ, одржаних 21. јуна 2020. године [А 2020. június 21-én tartott VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZA KÉPVISELŐI VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYEI] [http://pik.skupstinavojvodine.gov.rs/sadrzaj/2020Rezultati.pdf,
[12] Megalakult a Tartományi Parlament – Pásztor István ismét házelnök lett
http://www.rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/megalakult-a-tartom%C3%A1nyi-parlament-p%C3%A1sztor-istv%C3%A1n-ism%C3%A9t-h%C3%A1zeln%C3%B6k-lett_1149748.html, 2020. július 31. 21.05
[13] Megalakult a vajdasági tartományi képviselőház https://pannonrtv.com/rovatok/politika/megalakult-vajdasagi-tartomanyi-kepviselohaz, 2020. július 31. 19:37
[14] U. Z.: Választási csalást követett el a VMSZ Palicson? https://delhir.info/2020/06/30/video-valasztasi-csalast-kovetett-el-a-vmsz-palicson/
[15] F.F.: Kedves Ácó és Érdekvédő István a zsákmányelosztásról csevegtek https://delhir.info/2020/07/16/lesz-e-minisztere-a-vmsz-nek-kedves-aco-es-erdekvedo-istvan-a-zsakmanyelosztasrol-csevegtek/
[16] Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza. https://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Default.aspx
[17] Ülések, Saziv 2016-2020 [2016-2020-as összehívás]
https://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=sednice&saziv=8
[18] Szijjártó: a szerb-magyar kapcsolat a gyűlölködésből történelmi barátsággá alakult
https://www.facebook.com/search/top?q=szijj%C3%A1rt%C3%B3%20p%C3%A9ter
[19] https://www.facebook.com/delhir.portal/posts/3118087504907243
[20] https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=12783, 2020. augusztus 1.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése