2020. augusztus 20., csütörtök

Polgárok védelem nélkül

 Emberi- és nemzeti kisebbségjogi napló (216.)

 

A mi szavazatunkkal egy analfabéta bármikor honatya lehet.
Veselin Milićević

 

Augusztus 13.

Polgárok védelem nélkül

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) röviddel ezelőtt közzétette a 2020. évi jelentését,[1] amely – a tagállamokon kívül – első ízben elemezte a szerbiai és az észak-macedóniai helyzetet.[2]

– A 2019-es év előrelépést és egyúttal visszaeséseket is hozott az alapjogok védelme terén. Az FRA 2020. évi alapjogi jelentése áttekinti a terület legfontosabb fejleményeit, és felhívja a figyelmet az eredményekre, illetve az aggályos kérdésekre – olvasható a dokumentumban[3]

A jelentés alapvető záradéka szerint „a növekvő intolerancia és az alapvető emberi jogok ellen támadások veszélyeztetik az előző években elért fejlődést. Amikor Európa kezd felépülni a COVID 19 világjárványból, tanúi vagyunk az egyenlőtlenségek egyre nagyobb elmélyedésének és a társadalmi kohézió fenyegetettségének”.[4]

– A meglévő egyenlőtlenségek, zaklatások és előítéletek valószínűleg tovább fognak mélyülni. Ezért a kormányoknak „új normalitásokat” kell biztosítaniuk, amely egy tisztességesebb is igazságosabb társadalom kialakításhoz vezetnek, amelyben tiszteletben tartják mindenki méltóságát és garantálják, hogy senkit nem hanyagolnak el – nyilatkozta a jelentés kapcsán Majkl O’Flaherty a FRA igazgatója.[5]

 

A 2020. évi alapjogi jelentés

 

Dušan Pokuševskinek, a Belgrádi Emberjogi Központ [Beogradski centar za ljudska prava][6] jogászának az értékelése szerint Szerbiában „a jogállam elveit és az emberi jogok sérthetetlenségét évek óta megkérdőjelezik, a rendkívüli állapot pedig, a sajátságos helyzet miatt, ezeknek a jogoknak a megsértését az előtérbe helyezte”.[7]

– Minden intézkedés, amit az állam hozott, az emberi jogok ellen jogok elleni támadás volt, másrészt, azok az intézmények, amelyek a leghivatottabbak arra, hogy ezekben a kérdésekben hallassák a hangjukat, nem reagáltak. A polgárok, úgy tűnik, megfelelő védelem nélkül maradtak. Az Alkotmánybíróság csak később jelentkezett, de a rendkívüli állapot bevezetése és a meghozott intézkedések alkotmányosságának kivizsgálására irányuló nagyszámú kezdeményezéssel kapcsolatban nem nyilatkozott. Magáról a döntésről sokkal később szólt, úgy értékelve, hogy „az alkotmányos rendelkezések nem sérültek”. Másrészről, a független intézményeknek, amelyeknek elsőként kellett volna az emberi jogok védelmére kelni, valóban hangosabbaknak, dominánsabbnak és az emberi jogok első gátjának kellett volna lenni – mondta Pokuševski, aki ugyanerre a témára készített elemzést, amit a Központ a napokban közzétesz.[8]


Augusztus 14.
Miért csak cirill betűvel?
A szabadkai helyi önkormányzat az idén folytatta az úgynevezett napelemes, okos autóbuszmegállók kihelyezését. A 2019-ben kihelyezett három mellett, az új buszmegállók a kórháznál a központ irányába, a Palics felé vezető főúton, a Partizán kerékpárgyárnál, valamint a központban, a Pátria hotel előtt a kórház irányába állnak a polgárok rendelkezésére – közli a Magyar Szó nevű (párt)napilap.[9]

 

Fotó: Gergely Árpád

 

Az írás szerzőjének (B.em) azonban nem tűnt fel, hogy a buszmegállón a СМАРТ СОЛАРНО АУТОБУСКО СТАЈАЛИШТЕ [SMART SZOLÁRIS BUSZMEGÁLLÓ] felirat csak szerb nyelven és cirill betűvel van kiírva.
Szabadka város alapszabálya 9. cikke előírja, hogy „a Városban hivatalos használatban van a szerb, a magyar és a horvát nyelv és írás”.[10] Csak ezt a gyakorlatban ritkán, vagy egyáltalán  nem tartják tiszteletben – mint ebben az estben. Még az alapszabály magyar nyelvű szövegét sem lehet megtalálni a város magyar nyelvű hivatalos internetes honlapján.[11] Ha rákattintunk a Városi alapszabály címszóra, akkor az átirányít a (latin betűs) szerb oldalra, ahol az alapaszály is ezen a nyelven nyitható meg.
Rendben van az, hogy Szabadkán „újabb okos buszmegállókat” helyzetek ki, de ki visel gondot az egyenrangú nyelvhasználatról? Vagy nem ebben a városban székel a Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Szövetség?
Mi más lehetne a hivatásos nemzeti kisebbségi újságíró feladta, minthogy megírja: Szabadkán nem tartják tiszteletben a városi alapszabálynak az egyenrangú nyelv- és íráshasználatra vonatkozó rendelkezéseit? Miért nem kérdezte meg a városi Beruházási és Fejlesztési Titkárságtól, hogy ez hogyan lehetséges? A lap alapítójának és a főszerkesztőjének cseréje után talán erre is sor kerül.

 

Augusztus 15.

Bizonytalanság Szerbiában

Az Egyesült Szerbiai Ellenzék (Udružena opozicija Srbije – UOS) levélben fordult az európai országok parlamentjeinek elnökeihez, akiktől a Szerbia népével való szolidaritást vár, és az ország európai útra való visszafordítását reméli.

A levélben, melybe a Beta hírügynökség betekintést nyert, egyebek közt azt írják, hogy „Szerbiának már nincs legitim parlamentje”,[12] az UOS pedig videokonferencia, vagy más alternatív kommunikációs csatornák révén kész tárgyalni a szerbiai politikai helyzetről.

– Ennek érdekében, tisztelettel kérjük önöket, hogy levelünket juttassák el a külpolitikával, az emberi jogokkal és az európai ügyekkel megbízott parlamenti bizottságok elnökeihez, és levelünkről értesítsék képviselőházaik valamennyi tagját – olvasható a levélben, amelyben hozzáteszik, hogy „demokratikus ellenzékként nem tartják legitimnek és nem ismerik el a legutóbbi szerbiai választások eredményét”.[13]

A levél írói úgy fogalmaznak, hogy „Szerbiában történelmi mélyponton van a demokrácia és az emberi jogok” és hogy az állam „a társadalom rabosításának újabb szakaszába lépett”.[14]

Szerbiának nemhogy „nincs legitim parlamentje”, de a kormánya se, mivel (június 3-án) letelt a négyéves mandátuma, az új kormány pedig – két hónappal a választások után – még sehol.

Aleksandar Vučić szerb elnök augusztus 14-én bejelentette, hogy a Szerb haladó Pártnak (SNS), amelyiknek ugyancsak az elnöke, két kormányalakítási elképzelést fog javasolni, amelyek közül az első az egyszerű koalíció az egyik párttal (nem nevezte meg melyikkel), a másik pedig „valamiféle koncentrációs (központosított, egyesített – B. A.) kormány, és hogy másfél év múlva új parlamentáris választásokra kerülne sor”.[15]

Szerbiában folytatódik a bizonytalanság – az új kormány megalakulása után is.   

 

Augusztus 18.

A szavatolt parlamenti mandátumok?

Jasna Vojnić, a Horvát Nemzeti Tanács (HNV) elnöke az Aleksandar Vučić szerb elnökkel folytatott tárgyalásai után kijelentette, három évvel a szerbiai és horvátországi kisebbségek helyzetéről szóló nyilatkozat aláírása után számos kérdésben előrelépés történt, továbbra is kulcsfontosságú marad azonban a horvát kisebbség szavatolt parlamenti mandátumának a kérdése.[16]

 

Aleksandar Vučić szerb elnök a horvát kisebbség képviselőivel tárgyal (Fotó: Tanjug)

 

Az egymillió dolláros kérdés – fogalmazna Svetislav Basara író –, mikor tárgyal Hajnal Jenő, a véemesz által az MNT elnöki tisztségébe emelt elnöke Vučićtyal a délvidéki/vajdasági magyar közösség nyílt és megoldatlan kérdéseiről, köztük a magyarok arányos részvételének biztosításáról a döntéshozatali szervekben és a közigazgatásban?

BOZÓKI Antal

Torda, 2020. augusztus 20.[1] I. Nikoletić: Građani ostali bez zaštite od države [A polgárok az állam elleni védelem nélkül maradtak]. Danas, 2020. augusztus 13. 8.
[2] 2020. évi alapjogi jelentés. https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-fundamental-rights-report-2020-opinions_hu.pdf
[3] Uo.
[4] Lásd az 1-es alatti írást.
[5] Uo.
[6] Beogradski centar za ljudska prava. http://www.bgcentar.org.rs/
[7] Lásd az 1-es alatti írást.
[8] Uo. Lásd még a Központnak az emberi jogok 2020. január–júniusi helyzetéről készült jelentését.
[Izveštaj o stanju ljudskih prava u Srbiji za period januar – jun 2020. godine], 2020. augusztus 13.
http://www.bgcentar.org.rs/izvestaj-o-stanju-ljudskih-prava-u-srbiji-za-period-januar-jun-2020-godine-2/, 20. augusztus 13.
[9] B.em: Újabb okos buszmegállók Szabadkán. Magyar Szó, 2020. augusztus 15. 8. és/vagy https://www.magyarszo.rs/hu/4377/vajdasag_szabadka/224661/%C3%9Ajabb-okos-buszmeg%C3%A1ll%C3%B3k-Szabadk%C3%A1n.htm, 2020. augusztus 14., 16:57 >> 2020. augusztus 14., 17:28
[10] Statut grada Subotice [Szabadka Város Alapszabálya] http://www.subotica.rs/documents/subotica_statut.pdf
[11] Szabadka. http://www.subotica.rs/index/index/lg/hu
[12] Levélben fordult az európai országok parlamentjeihez az Egyesült Szerbiai Ellenzék
https://szabadmagyarszo.com/2020/08/15/egyuttmukodesre-keri-az-eu-s-orszagok-parlamentjeit-az-egyesult-szerbiai-ellenzek/
[13] Uo.
[14] Uo.
[15] Vučić: Dva koncepta za vladu, ako bude koncentraciona - izbori kroz godinu i po [Vučić: Két kormányalakítási elképzelés , ha koncentrációs lesz – választások másfél év múlva. http://rs.n1info.com/Izbori-2020/a629604/Vucic-Dva-koncepta-za-vladu-ako-bude-koncentraciona-izbori-kroz-godinu-i-po.html, 2020. augusztus 14. |10.27 >10.39
[16] Vojnić: Van előrelépés, a Horvát Nemzeti Tanács nem áll el a szavatolt parlamenti mandátumtól. https://www.vajma.info/cikk/szerbia/28771/Vojnic-Van-elorelepes-a-Horvat-Nemzeti-Tanacs-nem-all-el-a-szavatolt-parlamenti-mandatumtol.html, 2020. augusztus 18. 19:39

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése