2021. július 18., vasárnap

Egy fenékkel több lovat megülni?

 Képviselői erkölcs

Nem sokan emlékeznek már Aleksandar Vučić hét évvel ezelőtti kezdeményezésre, miszerint „egyetlen politikai tisztségviselőnek sem lehet dupla funkciója, mert büntetésben részesül. Úgy tűnik, hogy ez a kezdeményezés csak egy nyarat ért meg” – írta július 12-én a Danas c. ellenzékinek tartott belgrádi napilap.[1]

– Akkor (2014-ben) néhányan lemondtak a kettős funkcióról, napjainkban azonban szinte nincsen képviselő akinek nem kettő, de öt-hat funkciója is van. Mindez az Adminisztratív Bizottság áldásával, amely az új parlament összehívásától mintegy ötven képviselő követelését hagyta jóvá, és a Korrupció Ellenes Ügynökség engedélyével.[2]


A VMSZ köztársasági parlamenti frakciója
(Fotó: Pannon RTV)

A Danas a több tisztséget ellátó szerb parlamenti képviselőkkel együtt arról is beszámol, hogy a délvidéki/vajdasági magyar politikai vezetők közül kinek van „kettős funkciója”, illetve ki ül két széken, húzza a dupla fizetést?

– Hogy az Adminisztratív Bizottság engedélyét a második tisztség ellátására csak az nem kapta meg, aki nem kérte, mutatja az adat is, miszerint a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ/Vućić Magyarjainak Szövetsége) képviselői csoportjának csaknem minden tagja kihasználta ezt a lehetőséget. Az illetékes képviselői bizottság eleget tett Kiss Nándor, Úri Emese, Fremond Árpád, Pék Zoltán, Úhelyi Ákos és Pásztor Bálint kérésének.

A junior I. Pásztornak tavaly októberben két alkalommal is engedélyezték új tisztség betöltését, amelyek közül az egyik tagság az Újvidéki Egyetem Tanácsában. A Képviselőház weboldalán nem tüntették fel, hogy melyik másik tisztségről van szó és az is ismeretlen, hogy ezeknek a tisztségeknek a betöltéshez engedélyt kapott-e a Korrupció Ellenes Ügynökségtől.

Az Ügynökség weboldalán található szeptemberi adatok szerint, az ifjabb Pásztor négy tisztséget lát el – (2020. augusztus 3-tól, hatodik mandátumban)[3] képviselő Szerbia képviselőházában (a VMSZ frakcióvezetője),[4] Szabadka Városi Képviselő-testületének az elnöke (2020. augusztus 21-től),[5] ahol tanácsnok is, valamint a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány Igazgató Bizottságának elnöke. Egyedül az utóbbi tisztséget látja el térítésmentesen – közli a lap.[6]

A tisztségeinek felsorolásából hiányzik azonban, hogy 2014 szeptemberétől előbb tanársegéd, most pedig docens, az újvidéki Gazdasági Akadémia Univerzitás Gazdasági és Igazságügyi Jogi Karán.[7] Ez mellett a VMSZ Elnökségének is – sorrendben harmadik, de nem befolyás tekintetében – az alelnöke.[8] Elvégre az apukának, Pásztor Istvánnak, minden  biztos szavazatra szüksége van a testületben és  a folytonosságot is biztosítani kell.

Nem feltétlenül biztos, hogy az – egyébként nem politikai alkatú – junior I. Pásztornak nincsenek egyéb tisztségei is.

 

Anoszai ménesgazda tulajdonosként”[9] elhíresült szenior Pásztor (István) 2007. május 5. óta a VMSZ elnöke,[10] 2012. június 21. óta a vajdasági parlament (Tartományi Képviselőház) elnöke,[11] de betölti „a Palics Park Kft. közgyűlési elnöki posztját” is.[12] 

Mi keresnivalója van egy képviselőházi elnöknek egy korlátolt felelősségű társaság élén? Naiv kérdés! Csakis a pénzért! Ez csak Szerbiában, „a korlátlan lehetőségek országában” képzelhető el!

A Danas a véemeszes képviselők között nem említi Kovács Elvirát, aki sorrendben a VMSZ második alelnöke,[13] a szerb parlament alelnöke, a parlament Európai Integrációs Bizottságának elnöke, a Külügyi Bizottság tagja,[14] az Európa Tanács Szerbia állandó küldöttségének a tagja,[15] stb.

Nem csoda, hogy „az Oknyomozó Újságírói Központ (CINS) adatai szerint Kovács Elvira, a VMSZ képviselője 2016 és 2019 között az adófizető polgároknak több mint 12 millió dinárjába került, ezzel ő a ’legdrágább’ parlamenti képviselő Szerbiában”.[16]

Ökrész Rozália, a vajdasági magyarság egyetlen napilapjának az igazgatója, akinek az életrajzát még a pártja (VMSZ) honlapján sem találni,[17]  2020 decemberétől a VMSZ köztársasági képviselői csoportjának a tagja lett.

– Ökrész 2012-ben került a Magyar Szó  Lapkiadó Kft. élére, s azóta ő az igazgatója a cégnek. Az ő ideje alatt távolították el vagy mondtak fel önként azok a munkavállalók, akik nem értettek egyet a lap szerkesztéspolitikájával, amely Varjú Márta főszerkesztői posztra történő érkezésével abban merült ki, hogy a VMSZ-ről egyetlen kritikai hang se jelenhet meg, a párt politikusaival hímes tojásként bántak és bánnak a magukat újságírónak tartó személyek – írta a kinevezése kapcsán a Szabad Magyar Szó.[18]

A közvélemény mind a mai napig nem kapott megnyugtató választ a kérdésre sem, hogyan lehet Ökrész a VMSZ parlamenti képviselője, mivel „a Szerbiai Újságírókódex szerint az újságírói munka összeegyezhetetlen a politikai párt színeiben történő tevékenységgel”.[19]

Külön kérdés lehetne az is, hogy Ökrész (és általában a többi képviselő) egyáltalán mennyire felkészült a parlamenti munka, a képviselői feladatok végzésére? Szerbiában és a VMSZ-ben erre viszont nem sokat adnak.

A VMSZ képviselőházi frakciójának kilencedik tagja a közéletben teljes ismeretlen Gyivánovity Dániel, szabadkai vállalkozó, akiről azt sem tudni, hogy – a véemesz tagságon kívül – mivel érdemelte ki a parlamenti képviselőséget?

 

– A kettős tisztségek számából ítélve a mostani képviselőházi összetételben, Aleksandar Vučić kezdeményezése, hogy a tisztségviselők nem végezhetnek több helyen munkát, nem valósult meg. Csak egy nyáron tartott. Boban Stojanović politikai elemző azt mondja, hogy az elnök számos populista intézkedései közül ez csak az egyik – írja a Danas. 

Ritka az elhivatott képviselők példája, akik a munkájukat a szó valódi értelmében látják el. Ma már szinte elképzelhetetlen Vladimir Pavićević példája, aki az egyetemen befagyasztotta a munkaviszonyát, hogy a képviselőházzal és a képviselői munkával foglalkozhasson. Ez az egyik mutatója, mennyire megalázott és végső fokon nem fontos a képviselői tisztség – értékelte a Danasnak a téma kapcsán Stojanović

 

Több funkció ellátása – ebben az esetben a haladó VMSZ tisztségviselői részéről – arról tanúskodik, hogy a hatalomban lévők igyekeznek minél több széket és az ezzel járó fizetéseket, privilégiumokat megszerezni. Az „addig üsd a vasat, amíg meleg” közmondáshoz igazodva, gondolván talán, hogy a politikában az egyik napról a másikra könnyen „hoppon” lehet maradni.  Kérdés viszont, hogy a munkájukat több helyen hogyan, milyen eredménnyel tudják végezni? Vagy ez nem is fontos, csak a pénz? Hogy a téma erkölcsi vonatkozását ne is említsük.

A véemeszes képviselők megcáfolták a magyar közmondást, miszerint „egy fenékkel nem lehet két lovat megülni”. Sikerült nekik egyszerre nem kettő, hanem több több lovat is megülni, illetve fizetést felvenni!

Tisztességes az ilyen viszonyulás a magyar választópolgárok iránt?

BOZÓKI Antal
Újvidék, 2021. július 18.

__________
[1] Mirjana R. Milenković: Vučićeva inicijativa „bez duplih funkcija“ živela samo jedno leto.
https://www.danas.rs/politika/vuciceva-inicijativa-bez-duplih-funkcija-zivela-samo-jedno-leto/ Danas, 2021. július 12. 3.
[2] Uo.
[3] Pásztor Bálint https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1sztor_B%C3%A1lint
[4] Uo.
[5] Uo.
[6] Lásd az 1-es alatt.
[7] Lásd a 2-es alatt.
[8] Elnökség https://www.vmsz.org.rs/rolunk/elnokseg
[9] Ismét megrongálták: Zölddel mázolták be Munk Artúr szobrát https://delhir.info/2021/07/16/ismet-megrongaltak-zolddel-mazoltak-be-munk-artur-szobrat/
[10] Pásztor István (politikus) https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1sztor_Istv%C3%A1n_(politikus)
[11] Uo.
[12] Szakmai segítséget kért a Palics Park Kft. https://www.vmsz.org.rs/hirek/sajtofigyelo/szakmai-segitseget-kert-palics-park-kft
[13] Elnökség https://www.vmsz.org.rs/rolunk/elnokseg
[14] Kovás Elvira VMSZ alelnök https://www.vmsz.org.rs/rolunk/szemely/kovacs-elvira
[15] Delegacija u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope [Küldöttség az Európa Tanács Parlímenti Közgyűlésében] https://www.vmsz.org.rs/rolunk/szemely/kovacs-elvira
[16] Kovács Elvira a „legdrágább” parlamenti képviselő Szerbiában https://szabadmagyarszo.com/2020/06/20/kovacs-elvira-a-legdragabb-parlamenti-kepviselo-szerbiaban/
[17] Ökrész Rozália https://www.vmsz.org.rs/rolunk/szemely/okresz-rozalia-0
[18] Köztársasági képviselő lett a Magyar Szó igazgatója
https://szabadmagyarszo.com/2020/12/01/koztarsasagi-kepviselo-lett-a-magyar-szo-igazgatoja/
[19] Orbán befolyásra tesz szert Szerbiában a vajdasági média révén
https://szabadmagyarszo.com/2021/02/26/orban-befolyasra-tesz-szert-szerbiaban-a-vajdasagi-media-reven/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése