2015. november 18., szerda

A VMDK nem tartja elfogadhatónak a tervezet jelenlegi szövegét

Közlemény a kisebbségi akcióterv kapcsán


A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége nem tartja elfogadhatónak a jelenlegi kisebbségi akcióterv tervezetének  szövegét és elhatárolódik annak elfogadásától.

Ennek ellenére, a továbbiakban is hajlandóak vagyunk részt venni egy átfogó tervezet kidolgozásában, amely tükrözné a délvidéki magyarság igényeit.

A  Magyar Nemzeti Tanács elnöke 2015. november 5-ére  összehívott zárt körű értekezlet keretében be lett mutatva a szerbiai kormány által javasolt kisebbségi akcióterv javaslata.

Az értekezleten beigazolódott korábbi állításunk miszerint a  Magyar Nemzeti Tanács elnökének és a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi-Nemzeti Közösségi titkárnak nincsen saját elképzelése a kisebbségi akcióterv tartalmi feltöltésére, ahogyan az is, hogy az MNT elnökének nincsen testületi döntése az akcióterv képviseletére.

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a Magyar Nemzeti Tanács a kezdeményezői szerep helyett tevékenységét  – teljesen tévesen – csak arra korlátozná, hogy a Belgrád által összeállított és a nemzeti tanácsokhoz eljuttatott akcióterv javaslatát véleményezze.

Sajnos ezt az utat választotta a kisebbségi kormánypárt által vezetett  Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi-Nemzeti Közösségi titkárság is. A titkárság által foganatosított észrevételek semmi érdemi változást nem eszközölnek a kezdetleges akcióterv szövegén, csupán folytatják azt a gondolatmenetet amit a belgrádi hatalom fogalmazott meg az általa javasolt kisebbségi akciótervben.

Továbbá, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége nehezményezi, hogy egyesek széleskörű vitának minősítik a közvélemény kizárásával megtartott összejövetelt. Ha széleskörű vitára hivatkozunk akkor azt csakis a közvélemény előtt megtartott nyitott fórumra, azaz a közvitára lehet értelmezni. A délvidéki magyarságnak joga van arra, hogy a tudomására hozzák hogyan vélekednek politikusai és szakemberei.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége átérezvén a politikai kérdés súlyát, két alkalommal is beterjesztette az MNT elé az akciótervre vonatkozó javaslatot amit négy vajdasági magyar párt és számos civil szervezet, hiteles egyén támogatásával jött létre. Az MNT-ben regnáló hatalmi többség még a naprendre tűzését és megvitatását is elutasította.

Mivel a kérdéses kisebbségi akcióterv javaslata, egyéb hiányosságok mellett, nem tartalmazza a négy délvidéki magyar párt által megfogalmazott követeléseket, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége nem tartja elfogadhatónak a jelenlegi akcióterv tervezetét, és elhatárolódik annak esetleges elfogadásától.

Ennek ellenére, a továbbiakban is hajlandóak vagyunk részt venni egy átfogó tervezet kidolgozásában, amely tükrözné a délvidéki magyarság igényeit.
Mély meggyőződésünk, hogy a Magyar Nemzeti Tanács csak akkor játszhat meghatározó szerepet az akcióterv kidolgozásában ha saját elképzeléssel, konkrétan kidolgozott és testületileg elfogadott tervezettel fog rendelkezni.

A   VMDK elnöksége

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése