2015. november 21., szombat

(NEM)TÁJÉKOZTATÁSKészül a nemzeti kisebbségi akcióterv

Az európai uniós csatlakozási tárgyalások 23. fejezete az igazságszolgáltatással és az alapvető jogokkal foglalkozik, s a kisebbségek jogainak megvalósítása fontos szempontnak számít majd e tárgyalások során. Ezért egy kisebbségi akciótervet is ki kell dolgoznia Szerbiának. A terv vázlata már elkészült, s a nemzeti közösségek helyzetének s az akcióterv kérdéseinek kapcsán (november 10. – B. A.) a vajdasági parlamentben tartottak tanácskozást a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság szervezésében az önkormányzatok, nemzeti tanácsok képviselőinek, kisebbségi parlamenti képviselőknek, az anyaországok diplomáciai képviseleteinek, pártoknak, civil szervezeteknek a tagjai részvételével – írja v.ár  a Magyar Szóban.[1]

Tisztségviselők az első sorban

A (párt)lap tudósítója beszámol, hogy a tanácskozás megnyitása során, amelynek „a nemzeti kisebbségek helyzete Vajdaság Autonóm Tartományban az akcióterv függvényében” címet adták a szervezők, mit mondott Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke, mit nyilatkozott а lapnak Tanja Miščević, a szerbiai uniós tárgyalócsoport vezetője, mit tartott fontosnak közölni Nyilas Mihály, tartományi oktatási és nemzeti közösségi titkár és Vukašinović Éva, tartományi ombudsman helyettes, valamint hogyan értékelte a dokumentumot az újságnak Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnöke.
            A tanácskozás délelőtti részében felszólalt még Čedomir Backović, az Európai Unióval való 23. tárgyalási fejezettel megbízott tárgyalócsoport vezetője, Saša Gajin, az akcióterv kidolgozásának szakmai tanácsadója és Ana Tomanova, a nemzeti tanácsok munkáját koordináló bizottság elnöke.
          Akinek volt türelme végighallgatni az állami tisztségviselők felszólalását, az a tanácskozás délelőtti részében jutalmul végigszenvedhette még a Tartományi Oktatási és Nemzeti Közösségi Titkárság hat hivatalnokának beszámolóját is, akik az akcióterv(ezet) egyes fejezeteiről mondták el véleményüket, megjegyzéseiket.
            Már a hivatalnokok beszéde alatt többen eltávoztak, az „ebédszünet” után pedig tovább fogyatkozott a tanácskozáson résztvevők száma, s – ha nem tévedek – egyetlen újságíró sem maradt jelen. Bizonyára siettek leadni szerkesztőségeknek, hogy mit mondtak az akciótervezetről az állam képviselői, akik – az előre elkészített sorrend szerint – elsőként szólalhattak fel. Nem inkább ezeknek kellett volna előbb meghallgatni a meghívottak véleményét a  tervezetről?!
           Nagy valószínűséggel, legalábbis az idézett írás alapján, a Magyar Szó újságírója sem követte a konferenciának ezt a részét, mivel írásában egy szóval nem említi, hogy mit mondtak a későbbi vitában az akcióprogramról. Adós maradt ezzel a lap olvasóinak. Milyen újság/újságírás/újságíró az, amelyik/aki csak félig vagy még addig se tájékoztat? Hol itt a szakma becsülete?

A tanácskozás záradékát is csak a Tartományi Oktatási és Nemzeti Közösségi Titkárság honlapján lehet megtalálni, amelyben egyebek között ez áll:
– A beszámolók után Nyilas Mihály, a Tartományi Kormány alelnöke, tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkár megismételte, hogy ez jó alkalom mindenki, de elsősorban a nemzeti kisebbségek tagjai számára, hogy kiharcolják az elkövetkező évekre az akcióterv létrehozását (ami egyébként Szerbia kötelezettsége – B. A.) és azt, ami pillanatnyilag csak a jogszabályokban létezik – a gyakorlatban alkalmazzák.
A vita folyamán a konferencia több részvevője is kifejthette álláspontjait, észrevételeit és javaslatot tehetett.
A konferencia végén a részvevők megfogalmazták és meghozták a záróhatározatokat, amelyben üdvözlik a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítésére vonatkozó a külön akcióterve meghozatalát, hangsúlyozva, hogy Vajdaság Autonóm Tartomány és a Szerb Köztársaság minden nemzeti kisebbségi tagja számára kivételes jelentőségű a nem csak az egyéni, hanem a kollektív jogok védelmi rendszerének előmozdítása, amelyek ne csak az Alkotmányban és a törvényekben szavatolt jogok maradjanak, hanem a gyakorlatban érvényesülő jogok legyenek.[2]

A záróhatározat – amint látszik – semmit nem tartalmaz arról, hogy mi kerüljön bele az akciótervbe a tanácskozáson elhangzott észrevételekből és megjegyzésekből. Kíváncsian várjuk ezért az 57 oldal terjedelmű dokumentum következő változatát, amely „az év végéig kidolgozásra kerül”,[3] amelynek tartalmáról eddig alig, vagy csak az állam képviselőinek elmondása alapján hoztak valamit nyilvánosságra. Vagyis a hivatalokban, jobbára a közösségtől és a valóságtól elvonatkoztatva készült.
            A Tartományi Képviselőházban tartott értekezleten kívül csupán az MNT elnöke által 2015. november 5-ére  összehívott „zártkörű értekezlet” keretében lett bemutatva a szerbiai kormány által javasolt kisebbségi akciótervezet.[4] Az testület elnöke eddig elutasította annak napirendre tűzését. Annak ellenére, hogy az akcióterv vélhetően az egyik utolsó alkalom a nemzeti kisebbségek – így közösségünk – nyílt kérdéseinknek az EU elé való tárására.    
            A vajdasági magyar pártok háza táján is nagy csend uralkodik az akciótervezettel kapcsolatban: Egyedül a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) foglalt állást a kérdésben, miszerint „nem tartja elfogadhatónak a jelenlegi szövegét”.[5]
         Általában a teljes tájékozatlanság és tétlenség uralkodik, amikor a vajdasági magyar közösség helyzetének valós felméréséről, vagy azokról a nemzetközi okiratokról van szó, amelyek a nemzeti kisebbségek helyzetével foglalkoznak. Így, például, az itteni magyar nyilvánosság egyáltalán nem értesült arról a szakmai jelentésről amelyet Anastasia Crickley és Rainer Hofmann készített a szerbiai nemzeti kisebbségi jogok állapotáról.[6] Itt van aztán az Európai Bizottság 2015. évi jelentésének nemzeti kisebbségi vonatkozású része is az ország előrehaladásáról,[7] amit eddig ugyancsak agyonhallgattak.
            Úgyszólván senki, sem az MNT, sem a vajma pártok, civil szervezetek, szakmai intézetek vagy a sajtó nem foglalkoznak azzal, hogy a nemzetközi szervezetek, intézmények vagy szakérői csoportok, hogyan látják a vajdasági (köztük a magyar) nemzeti közösségek helyzetét, jogállását. Pedig ezek alapján történik aztán a döntéshozatal. És ezért senki nem felel! Nem valami alku folyik ismét a háttérben?
Vannak, persze, olyan pártok, politikusok, amelyeknek/akiknek nem érdeke sem a közösség tárgyilagos tájékoztatása, mégkevésbé a helyzetének feltárása vagy javítása. Ez azonban már nem csak a hanyagság és tudatlanság, de a felelőtlenség kategóriájába is tartozik. A magyar közösség képtelen lenne felállítani egy szakértői csoportot, amely ügyelne az ilyesmire? Az MNT-nek különböző „konzultációs testületei” vannak,[8] csak éppen erre a témára nincsen! Nem kell ezért csodálkozni, hogy ide jutottunk… 

Újvidék, 2015. november 21.

BOZÓKI Antal


[1] A részarányos foglakoztatás és a nemzeti tanácsi hatáskörök állnak a fókuszban. Magyar Szó, 2015. november 11. 1. és 4., vagy http://www.magyarszo.com/hu/2886/kozelet_politika/135291/A-r%C3%A9szar%C3%A1nyos-foglalkoztat%C3%A1s-%C3%A9s-a-nemzeti-tan%C3%A1csi-hat%C3%A1sk%C3%B6r%C3%B6k-%C3%A1llnak-a-f%C3%B3kuszban.htm, 2015. november 11., 10:20 >> 2015. november 11. [15:32]

[2] A nemzeti kisebbségek helyzete Vajdaság Autonóm Tartományban konferencia záróhatározatai: http://www.puma.vojvodina.gov.rs/etext.php?ID_mat=2495&PHPSESSID=v3fr25pp6iimospoe5abkr2k35, 2015. október 11.

[3] Varjú Márta: Igaztalan bírálatok kereszttüzében. Magyar Szó, 2015. november 14. 1. és 7., vagy http://www.magyarszo.com/hu/2889/kozelet_politika/135462/Igaztalan-b%C3%ADr%C3%A1latok-keresztt%C3%BCz%C3%A9ben.htm, 2015. november 14. [15:08] >> 2015. november 15. [11:19]
[5] Uo.
[6] Stručni izveštaj o stanju manjinskih prava u Republici Srbiji. Anastasija Crickley i Rainer Hofmann, 24. septembar 2015. [Szakjelentés a nemzeti kisebbségek jogállásáról a Szerb Köztársaságban. Anastasia Crickley és Rainer Hofmann, 2015. szeptember 24.]

[8] Az MNT elnöke kinevezte a konzultációs testületeket. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18656/Az-MNT-elnoke-kinevezte-a-konzultacios-testuleteket.html, 2015. május 27. [15:39]


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése