2017. március 7., kedd

Egyenrangú nyelvhasználatVajdaság AT hatályos (2014. május 22-én elfogadott) statútumának 24. szakasza előírja, hogy „Vajdaság AT szerveiben és szervezeteiben a szerb nyelv és a cirill betűs írásmód mellett, a magyar, a szlovák, a horvát, a román és a ruszin nyelv és írás is hivatalos használatban van, a törvénnyel összhangban”. (Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 20/2014 szám). http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=statut)

Egyet ír a Statútumban, mást mutat a gyakorlat.
Vajdaság AT Fejlesztési Alapja (Újvidék) – csak egy nyelven és csak cirill betűvel.

BOZÓKI Antal

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése