2019. január 28., hétfő

A magyar diákokkal is megünnepeltették a pravoszláv „Szent Száva” ünnepet!


 

Az idén is az egyébként szekuláris szerbiai tanintézetek megünnepeltették többek között a katolikus, protestáns magyar nemzetiségű diákokkal a szerb pravoszláv iskolanapot, az ún. „Szent Szávát”. A magyar tagozatok diákjainak és tanárainak verseket és himnuszt kellett tanulniuk, szavalniuk és énekelniük a szerb pravoszláv szentről az idén vasárnap (!) tartott iskolai ünnepségre.

 

Himnusz Szent Szávához
Kiáltsunk fel szeretettel Szent Szávához,
Szerb templomok és iskolák a szent fejéhez.
Ott koszorúk, ott dicsőség,
Ahol a mi szerb pásztorunk Száva van.
Énekeljetek neki szerbek éneket, háromszor énekeljetek.
Hálás Szerbia,
Tele vagy szeretettel pásztorod, Szent Száva iránt.
Az egész szerbség ünnepli szlaváját,
Saját apját, Szent Szávát.
Énekeljetek neki szerbek éneket, háromszor énekeljetek.
Áldást küld a mennyből
Szent Száva atyánk.
Minden oldalról, minden szerb
A tengertől és a Dunától,
Emeljétek fel a fejeteket az égre,
Nézzétek meg Szávát:
Szávát a szerb szlavát,
A Teremtő trónja előtt!
Hogy minden szerb szív veled egyesüljön,
Hogy a szeretet, béke Napja mindannyiunknak felragyogjon.
Öt évszázadig a szerb rabságban sínylődött
És Szent Szávának nevét dicsőítette.
Szent Száva a szerbeket szereti,
Őértük Istenhez fohászkodik,
Énekeljetek neki szerbek éneket, háromszor énekeljetek.
 
A középkori első szerb állam uralkodója, Stefan Nemanja nagyzsupán – aki előbb római katolikus szertartás szerint lett megkeresztelve, majd később a bizánci (pravoszláv) szertartás szerint – 1196-ban fia javára lemondott a trónról, aki Stefan néven került a történelembe, mivel 1217-ben áttért a katolikus hitre és III. Honoriusz pápától királyi koronát kapott. Az 1169 körül született fivére, Rastko, aki pravoszláv szerzetesként felvette a Száva nevet, ekkor elkeseredésében visszament az Atosz-hegyi kolostorba, majd kihasználva az ohridi görög érsek szembefordulását a konstantinápolyi pátriárkával, 1219-ben a bolgár pátriárka és az Atosz-kolostor elöljáróinak hozzájárulásával megalapította az önálló szerb (pravoszláv) egyházat, amelynek (1235-ig) az érseke lett. Időközben ismét pravoszláv hitre térítette testvérét, majd újrakoronázta. Elűzte a szerb uralom alatt álló területekről a görög püspököket és könyörtelenül üldözte a katolikusokat és a bogumilokat. A legendával ellentétben soha nem járt Délvidéken. Száva érsek 1235-ben halt meg és ő lett a szerb pravoszláv egyház első, mindmáig tisztelettel övezett szentje, a nagyszerb körök a szerb nacionalizmus első úttörőjének tekintik[*]. A katolikus Egyház nem kanonizálta, így hát a katolikusok számára nem szent.
A délvidéki katolikus és protestáns vallású magyarok nem vonják kétségbe azt a tényt, hogy ez a történelmi pravoszláv egyházi méltóság különös jelentőséggel bír a vallásukat gyakorló pravoszláv szerbek számára, akik külön meg is ünneplik napját. Azonban az már teljesen elfogadhatatlan és felháborító, hogy a szekuláris szerbiai tanintézetek a katolikus és protestáns vallású délvidéki magyarokkal is megünnepeltetik a Száva-napot,
ami egyébként is direkt támadást jelent a szerb alkotmány által garantált vallásszabadság, vallási egyenjogúság és asszimilálás tilalma ellen.
A szerb alkotmány 43. szakaszának 3. bekezdése kimondja: „Mindenki szabadon kinyilváníthatja vallását vagy vallási meggyőződését, vallási szertartással, vallási szolgálat vagy oktatás látogatásával, mind egyénileg, mind másokkal együttesen, továbbá magánkörben vagy nyilvánosan kifejtheti vallási meggyőződését.”
44. szakaszának 1. bekezdése: „Az egyházak és vallásközösségek egyenjogúak, az államtól különválva működnek.”
78. szakaszának 1. bekezdése: „Tilos a nemzeti kisebbségek tagjainak erőszakos beolvasztása”
Ezen alkotmányos rendelkezésekből is kifolyólag teljesen elfogadhatatlan, hogy a katolikus és protestáns vallású, vagy akár vallástalan magyar nemzetiségű tanárokkal, diákokkal egy pravoszláv vallási ünnepet ünnepeltessen meg a szekuláris (világi) szerb állam.

Udvary Zoltán
http://delhir.info/2019/01/27/a-magyar-diakokkal-is-megunnepeltettek-a-pravoszlav-szent-szava-unnepet/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése