2020. szeptember 29., kedd

„A vajdasági magyarság lapja”?

Az egyszólamúság folytatása


Nem történt semmilyen meglepetés, minden az előre megírt forgatókönyv és a politikai döntéshozók akarata szerint történt a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) szeptember 19-ei 16. ülésén,[1] amikor a főszerkesztők kinevezéséről döntöttek.
A változás csak annyi, hogy Barát Tóth Lívia lett a Hét Nap új főszerkesztője. A hetilap igazgatójának tisztségében maradt László Edit. Varjú Márta, akit „Márti néninek”[2] is neveznek, továbbra is a Magyar Szó főszerkesztője, Ökrész Rozália pedig az igazgatója.
A kinevezések annyira nyilvánvalóak voltak, hogy Varjú Márta „laudációja” már szeptember 12-én megjelent a Facebookon.[3] A közösségi viszonyokra jellemző az is, hogy rajta kívül más jelentkező – valószínűleg a korábbi kellemetlen tapasztalatok miatt – erre a posztra nem is volt.[4]

 

A szabad sajtóért tüntettek a Magyar Szó és a Hét Nap munkatársai a Magyar Nemzeti Tanács szabadkai székháza előtt 2016. július 7-én (Fotó: Molnár Edvárd)– A vitában egyedül Kucsera Géza (Magyar Mozgalom) szólalt fel. Elöljáróban elmondta, hogy nem szavazza meg a kinevezéseket, s ezt a döntését próbálta indokolni. Elolvasta a jelöltek programját, de azt sehol sem találta meg, hogy mit szeretnének tenni az egyszólamúság ellen, mert ezekben a sajtóorgánumokban csak bizonyos körök jelenhetnek meg, mások nem. A tartalomfejlesztésben nincs szó a vajdasági magyarságról, mondta. Kucsera kifogásolta, hogy a jövőben a Magyar Szó fejléce alatt az szerepel majd, hogy „a vajdasági magyarság lapja”. Hányan olvassák a Magyar Szót? – tette fel a kérdést az ellenzéki tanácsnok. Az elmúlt időszakban tisztogatások jellemezték a napilapot és hetilapot is, s nem kellene, hogy ez legyen a cél továbbra is, fogalmazott Kucsera. El kellene fogadni az európai mércéket, s az EBESZ jelentés[5] egészen mást mond a vajdasági magyar lapokról, rossz irányba haladunk. Őszinte, pluralista írásokra van szükség – fejezte be beszédét Kucsera Géza.[6] (A Magyar Szó ebből csak annyit közölt, hogy Kucsera „nem támogatja egyik jelölt kinevezését sem”.[7])
– Hajnal Jenő, az MNT elnöke a lap alcímének változásáról elmondta, hogy ez egy perspektíva lehet, hogy az egész közösséget fel tudjuk karolni. Az EBESZ jelentésről azt mondta, az egy egyszemélyes jelentés, amelyben a sajtószabadság és a sajtó sokszínűségének a lényegét abban látják, hogy a nemzeti tanácsok szerepét le kell építeni. A nemzeti tanácsok ugyanis szerintük olyan szerepet vállalnak, ami elfogadhatatlan. Hajnal szerint ezzel egy életveszélyes játék indult el, ennek pedig az a lényege, hogy megvonják a nemzeti tanácsok szerzett, az alkotmány által szavatolt jogait – olvasható az ülésről készült tudósításban.[8] (Hajnal Jenő azonban elmulasztotta, hogy az MNT tagjainak megküldje a Vajdasági Független Újságíró Egyesület – NDNV szervezésében, szeptember 4-én, online konferencián bemutatott, a Nemzeti kisebbségi médiák c. kutatást és elemzést/"Mediji na jezicima nacionalnih manjina – istraživanje i analiza". Így a testület tagjai csupán a szubjektív, egyszemélyes meglátásait hallották.)[9]
A szavazás során aztán a (30 jelenlévő közül) 28-an támogatták a Magyar Szó igazgatójának és főszerkesztőjének a kinevezését, s ketten ellenezték,[10] bizonyára a Magyar Mozgalom képviselői közül. (A testületben a VMSZ-nek 30 a Magyar Mozgalomnak öt tagja van.) Kucsera szavaira reagálva Hajnal Jenő – a már ismert stílusában – „teljes mértékben egyet tudott értetni”[11] azokkal, a szavazáskor mégis elsőnek emelte kezét a kinevezésekre.
A Hét Nap vezetésének kinevezése kapcsán a vitában senki sem kért szót, a szavazás pedig hasonlóan alakult, mint a Magyar Szó esetében. A véemeszes egypártrendszerben ezen nem is kell csodálkozni. 
 
A Magyar Szó és a Hét Nap is – amióta a Magyar Nemzeti Tanács átvette az alapítói jogokat – valójában válságban, „mélyrepülésben”[12] van. Gazdaságilag és a szerkesztéspolitika szempontjából is.
Kifejezésre jutott ez az MNT 2019. november 29-ei 10. ülésén, amikor napirenden a 2019. évi költségvetés módosítása és a Magyar Szó Lapkiadó Kft., valamint a Hét Nap Lapkiadó Kft. pénzügyi és munkaterveinek megvitatása volt, de a 2019. december 30-ai ülésén is, amelynek központi témája az MNT 2020. évi munkatervének és költségvetésének (3. és 4. pont) elfogadása volt.[13]
– Magyar Szó szerkesztőségének nettó eredménye 110 ezer dinár a terv szerint, a Forum nyomda eredménye pedig 390 ezer dinár – áll a Pénzügyi munkatervben.[14] Ez azt jelenti, hogy a Magyar Szó napilap egy év alatt csak valamivel több mint két átlagfizetést jövedelmez! (2019 szeptemberében 53 698 dinár volt az átlagbér Szerbiában.)[15]
A Magyar Szó Lapkiadó Kft. ezt az „eredményt” is úgy tervezi elérni, hogy „támogatásokból és adományokból” 161 750 000,00 dinár bevételt kap![16]
A munkatervből az is látszik, hogy a Magyar Szó napilap példányszáma évről évre csökken:
A lap (nyomtatott) példányszáma 2018-ban 2 406 611 volt, a 2019-re előlátott példányszám 2 244 369, a 2020-ra tervezet példányszám pedig 2 150 000.[17]
– A 17 személyt főállásban foglalkoztató Hét Nap esetében a képviselőknek kiküldött anyagban szerepel a hetilap 2020-as tervének a tételenkénti lebontása: ebből kiderül, hogy a Hét Nap a lapeladásból a bevételeinek 9,75 százalékát fedezi, a reklámokból befolyt összeg a teljes bevétel 1,19 százalékának felel meg, míg a támogatás a hetilap esetében 89,05 százalék – írta a Szabad Magyar Szó.[18]
Ha összehasonlítjuk a 2020-ra tervezett és a 2017-es évre vonatkozó adatokat, ezek „szépen szemléltetik”, hogy a Hét Nap lapeladása a 12,31 százalékról 9,75 százalékra, a reklámok pedig 1,88 százalékról 1,19 százalékra csökkentek. Csak a támogatás összege növekedett – 80,88 százalékról 89,05 százalékra![19]
Mindez nem voltak elegendő az MNT vezetése számára, hogy személycserét eszközöljön a két lap élén! A közösség és a közpénzek iránti ilyen – felelőtlennek is nevezhető – viszonyulásban (meg)vannak-e a gazdasági vétség, vagy a hivatallal való visszaélés bűncselekményének ellemei? Vagy a politikai megfelelőség mindennél fontosabb?
Nagyon kétséges, hogy ezek a mutatók időközben bármit is javultak. Az MNT 16. ülésén, persze, erről egy szó nem esett. Pedig szükséges lett volna a tanácstagok elé tárni a legújabb adatokat is és tisztességes, tárgyilagos vitát folytatni a Magyar Szó és a Hét Nap helyzetéről, vezetőinek tevékenységéről, de ez ezúttal is elmaradt. 
  
A szeptember 26-ai Magyar Szó címoldalán, a fejléc alatt „A vajdasági magyarság napilapja olvasható, zöld háttérrel, fehér betűkkel”. – Végre odakerült a megnevezése is, hogy kinek szól az újság, és milyen szellemiségben készül a lap – írja Varjú Márta a vezércikkében.
– Csaknem egy évtizede (Varjú „2011 óta a lap ideiglenes, majd megbízott főszerkesztője, 2012 óta pedig a főszerkesztője”)[20] igyekszünk nem csak magyar nyelven, hanem magyar szellemiségben is készíteni a Magyar Szót. Megnyilvánul ez témaválasztásban, szemléletben, az események rangsorolásában – írja az újra kinevezett főszerkesztő.[21]
Szerintem pontosabb lett volna, ha a vajdasági magyarság helyet a Magyar Nemzeti Tanács, még pontosabb pedig, ha a főszerkesztő a „programjában”[22] és a fejléc alatt a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) lapjaként nevezi meg az újságot. Ez ugyanis jobban megfelelne a lap beállítottságának, szerkesztéspolitikája minősítésének. Az is egy tág, meghatározatlan fogalom, hogy mit is ért Varjú a „magyar szellemiség alatt”. Egy pártnak az irányvonalát?
A Magyar Szó eddigi „közélet napilapnak” nevezése sem volt megfelelő – éppen az előzőek miatt. A fejléc alá természetesen oda lehet írni bármit (a papír mindent eltűr), csak éppen az kérdés, hogy az mennyire van összhangban a tartalommal? A Varjú Márta (fő)szerkesztette Magyar Szóról sok mindent el lehet ugyan mondani, csak éppen azt nem, hogy „a vajdasági magyarság napilapja”. Ékesen igazolja ezt Kucsera Géza felszólalása az MNT ülésén és az írás elején említett laudáció is. Szomorú.
A Magyar Szó és a Hét Nap akkor lesz a vajdasági magyarság napilapja, amikor majd a szakma szabályai szerint kezd el működni, nem a párt (VMSZ), hanem a köz(össég) érdekét és a pluralizmust szolgálja. Az MNT vezetőinek tudatáig ez még nem jutott el. Minél később fogják azonban ezt fel, annál nagyobb lesz döntéseiknek az – már így is felbecsülhetetlen – ára/kára!  
BOZÓKI Antal
Újvidék, 2020. szeptember 29.

[1] A Magyar Nemzeti Tanács 16. rendes ülése. https://www.youtube.com/watch?v=Ao_eDO0F6Sg, 2020. szeptember 18.
[2] Laudáció Márti néni tiszteletére
https://www.facebook.com/notes/m%C3%A1sodik-nyilv%C3%A1noss%C3%A1g/laud%C3%A1ci%C3%B3-m%C3%A1rti-n%C3%A9ni-tisztelet%C3%A9re/3928658173828128/
[3] Uo.
[4] Uo.
[5] Ez alatt bizonyára a Vajdasági Független Újságíró Egyesület (NDNV) szervezésében, szeptember 4-én, online konferencián bemutatott, a Nemzeti kisebbségi médiák c. kutatást és elemzést kell érteni ["Mediji na jezicima nacionalnih manjina – istraživanje i analiza"]. "Mediji na jezicima nacionalnih manjina – istraživanje i analiza". https://beta.rs/betavideo/betavideo-drustvo/133098-izvestaj-manjinski-mediji-suoceni-sa-problemom-uticaja-nacionalnih-saveta-na-uredjivacku-politiku, 2020. szeptember 5. 13:50 > 14:31
Bővebben lásd a Kettős nyomás alatt c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=12910, 2020. szeptember 18., és https://delhir.info/2020/09/19/mi-lesz-veled-szerbiai-nemzeti-kisebbsegi-sajto/, 2020. szeptember 19.
[6] Németh Ernő: Főszerkesztők kinevezéséről döntött a Magyar Nemzeti Tanács
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25629/Foszerkesztok-kinevezeserol-dontott-a-Magyar-Nemzeti-Tanacs.html, 2020. szeptember 18. 16:20
[7] B.em: Sajtóról és oktatásról. https://www.magyarszo.rs/hu/4407/kozelet_oktatas/226539/Sajt%C3%B3r%C3%B3l-%C3%A9s-oktat%C3%A1sr%C3%B3l.htm, 2020. szeptember 18. 20:41
[8] Lásd Németh írását a 4-es alatt.
[9] Lásd az 5-ös alatt. Bővebben lásd a Kettős nyomás alatt c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=12910, 2020. szeptember 18., és https://delhir.info/2020/09/19/mi-lesz-veled-szerbiai-nemzeti-kisebbsegi-sajto/, 2020. szeptember 19.
[10] Uo.
[11] Lásd az 1-es alatti videón.
[12] Bővebben lásd a Mengyán: A Magyar Szó és a Hét Nap „mélyrepülésben van”
[13] Bővebben lásd Hajnal: „A költő én vagyok”c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=12234, 2020. január 7.
[14] A 2020-as évre vonatkozó munka- és pénzügyi és Terv. Pénzügyi munkaterv. Az MNT ülésére készített anyag, 24.
[15] Beta. Szeptemberben 53 698 dinár volt az átlagbér. Magyar Szó, 2019. november 26. 4.
[16] Lásd a 14-es alatt, 37.
[17] Lásd a 12-es alatti írást. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=12172, 2019. december 8.
[18] Mintegy hétszázmillió dinárral csökkent a Magyar Nemzeti Tanács idei költségvetése. https://szabadmagyarszo.com/2019/11/30/mintegy-hetszazmillio-dinarral-csokkent-a-magyar-nemzeti-tanacs-idei-koltsegvetese/. 2019. november 30. [9:51]
[19] A Hét Nap Lapkiadó Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló jelentés. Ikt. sz.: 72/2018. Szabadka, 2018. február 13. Terjedelem, példányszám, eladás. Szabadka 2018. február 8.
[20] Lásd Németh írását a 6-os alatt.
[21] Varjú Márta: A Magyar Szó a magyarságé. Magyar Szó, 2020. szeptember 26. 1.
[22] Uo.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése