2020. szeptember 1., kedd

Teljes elégedettség

Emberi- és nemzeti kisebbségjogi napló (217.)


Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja.
Az, aki ez alól kihúzza magát, az a népe árulója.
Kós Károly

 

Augusztus 20.
Teljes elégedettség
A horvát nemzeti közösség vajdasági helyzetéről és annak fejlesztéséről tárgyalt Igor Mirović, a tartományi kormány elnöke és Hidajet Biščević, Horvátország szerbiai nagykövete (a fotón).

vojvodina.gov.rs


Értékelésük szerint az elmúlt négy évben a tartományi kormány jelentős lépéseket tett az horvát kultúra, oktatás, nyelvhasználat és hagyomány megőrzésére, azok fejlesztésére. Megegyeztek abban, hogy az együttműködésük a továbbiakban is folytatódik. A két fél szerint az IPA-projektek, amelyeket közösen valósít meg Szerbia és Horvátország jelentős mértékben hozzájárulnak a két nemzet közötti kapcsolat elmélyítéséhez. A tárgyaláson mások mellett részt vett Jasna Vojnić, a Horvát Nemzeti Tanács (HNV) elnöke is – áll a tárgyalásokról kiadott közleményben.[1]
Ezt megelőzően (augusztus 18-án) Jasna Vojnić Aleksandar Vučić szerb elnökkel folytatott tárgyalásokat, amelyek után kijelentette, hogy számos kérdésben előrelépés történt, továbbra is kulcsfontosságú marad azonban a horvát kisebbség szavatolt parlamenti mandátumának a kérdése.[2]
Az események alapján arra lehet következtetni, hogy Horvátország (és a nagykövete) érdeklődik a Szerbiában élő horvát nemzeti közösség helyzete és problémái iránt, gondot visel a nemzettársakról. 

Pintér Attila, Magyarország jelenlegi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete még 2014. november 18-án adta át a megbízólevelét Tomislav Nikolić akkori szerb államfőnek.[3]
Nagyköveteket általában legfeljebb négy éves időszakra nevezik ki.[4] A nagykövet úr mandátuma, tehát, már csaknem két évvel ezelőtt lejárt. Bizonyára nagyon jól teljesít, mivel szokatlanul hosszúra nyúlt a megbízatása.
Az interneten található hírek szerint Igor Mirović mindössze két alkalommal fogadta Pintér Attilát.
Először 2016. szeptember 29-én, amikor megállapították, hogy „Magyarország és Szerbia erőfeszítéseinek és együttes munkájának köszönhetően jelenleg az elmúlt tíz évet tekintve a legjobbak a két állam kapcsolatai”. A találkozón ez is „elhangzott: a magyar nemzeti kisebbség jelenléte még hatványozottabbá teszi a partneri viszonyok javításának közös érdekét”.[5]
A második találkozóra 2018. november 14-én került sor, amikor arról volt szó, hogy „a magyarországi vállalatok érdeklődnek a vajdasági infrastrukturális projektumok iránt”. A délvidéki/vajdasági magyar közösségről – a találkozóról szóló hír szerint – még csak említés sem történt.[6]
– Azt gondolom, bátran kijelenthetjük azt, hogy a két országban élő nemzeti közösségeknek a helyzete soha nem volt annyira jó, mint jelenleg – értékelt a nagykövet 2019. november 25-én a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) belgrádi irodájában, amikor Magyarország és Szerbia időszerű politikai, gazdasági, kereskedelmi és kulturális kapcsolatairól számolt be.[7]
 

Igor Mirović és Pintér Attila találkozója 2018-ban


Nem tudni, hogy a nagykövet úr milyen tényekre, adatokra alapozta/alapozza a magyar közösség helyzetére, jogainak érvényesítésére vonatkozó értékeléseit. Az sem kizárt, hogy ezek éppen a VMSZ-től származnak. Nem sokkal korábban ugyanis, a Fidesz 2019. szeptember 29-ei tisztújító kongresszusán, Pásztor István, a véemesz elnöke mondta, hogy „ma már Szerbiában nem jelent hátrányt magyarnak lenni, hanem előnyt jelent magyarnak lenni, azok, akik nem magyarnak születtek szeretnének magyarokká válni”. [8]
Ezekből a nyilatkozatokból (is) arra lehet következtetni, hogy a jelenlegi magyar vezetőség (és a belgrádi magyar nagykövet) teljesen elégedett a délvidéki/vajdasági magyar közösség helyzetével. Szerbia EU-s csatlakozási tárgyalásai során sem kívántak/kívánnak semmilyen kérdést még csak felvetni sem annak javítása érdekében. Például a magyar közösség szavatolt mandátumainak kérdését a döntéshozatali testületekben, vagy a részarányos foglalkoztatás problémáját a közigazgatásban, az igazságügyi szervekben és a közhivatalokban, a nemzeti kisebbségi szerkesztőségek sanyarú helyzetét a közmédiában…

 

Augusztus 25-31.
Tiltakozik a közmédia
Közleményt adott ki a Vajdasági Rádió és Televízió Közszolgálati Médiaház az intézmény jelenlegi pénzügyi helyzetével kapcsolatban. A közleményt Miodrag Koprivica, a közszolgálati médiaház vezérigazgatója írta alá.
A hosszadalmasnak és ellentmondásosnak is tűnő közlemény szerint „az országban, a koronavírus-járvány miatt bevezetett rendkívüli állapot a Vajdasági RTV gazdasági helyzetét is befolyásolta. Ugyanis a köztársasági költségvetés módosításával az RTV 201 millió dinárral rövidült meg”.
– A Vajdasági RTV a bevezetett intézkedésekkel biztosítani tudja a bérek folyamatos kifizetését a dolgozói számára, és senkit sem fog elbocsátani függetlenül attól, hogy a dolgozó határozott vagy határozatlan időre van alkalmazva – áll a közleményben.
Ezzel ellentétben van azonban a közlemény következő mondata, miszerint: „ebben a pillanatban a jelenlegi pénzügyi helyzetben nincsenek törvényes lehetőségek arra, hogy az RTV újabb szerződést kössön a munkaerő-kölcsönző ügynökséggel”.
Gyakorlatilag ez azt jelentheti, hogy szeptember 1-jével 150 dolgozó (az ügynökségek által foglalkoztatott „több mint 200”[9] közül) munka nélkül marad, mivel –, az RTV az illetékesektől engedélyt kért és kapott arra, hogy 50, ügynökségen keresztül alkalmazott személynek állandó munkaviszonyt adhasson”.
– Az érintettek közül 27 újságíró létesíthet majd így állandó munkaviszonyt. Közülük 18-an a kisebbségi szerkesztőségek tagjai, a többieket pedig olyan munkahelyekre sorolják be, ahol a médiaház működéséhez elengedhetetlen az alkalmazásuk – magyarázza a közleményben a vezérigazgató.[10]

 

A tiltakozók (Képernyőfelvétel)

 

A Függetlenség szakszervezet kultúra, művészet és média ágazata augusztus 31-én tiltakozó megmozdulást szervezett a Vajdasági RTV-ben történő elbocsátások miatt.

A Senki se maradjon munka nélkül! Szolidaritás mindenekelőtt! elnevezésű demonstrációt az Újvidéki Rádió M Stúdiója előtt tartották meg.

Darko Šper, a szakszervezet megbízottja közölte: A Függetlenség szakszervet arra kéri a munkaadót, hogy azokkal, akik eddig az ügynökségen keresztül dolgoztak, létesítsen állandó munkaviszonyt. Hogy ezek az emberek ne maradjanak munka nélkül, máshol kell spórolni. A Szerbiai RTV igazgató bizottságával mielőbb szervezzenek együttes ülést, és tárgyaljanak az előfizetés növeléséről.

A Függetlenség szakszervezet bejelentette, a követeléseiről értesíti a hazai és a külföldi médiaszervezeteket, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetet, az EBESZ-t és az Európai Bizottság szerbiai irodáját.[11]

 

A VRTV és a dolgozók helyzete már huzamosabb ideje rendezetlen, mint ahogy a Szerbiai RTV (RTS) és a közmédia helyzete általában. Nem először, és bizonyára nem is utoljára tüntettek a mádiaház előtt.

A helyzetet súlyosbítja a nemzeti kisebbségi szerkesztőségek folyamatos leépítése, ami a kilencvenes évekig vezethető vissza.

A helyzet átfogó rendezésére lenne szükség. Ha erre volna/lenne vállalkozó. Sem a Magyar Nemzeti Tanács (MNT), sem pedig a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) azonban nem hallatta a hangját, nem állt ki a magyar szerkesztőségek, illetve a közszolgálatú magyar nyelvű tájékoztatás biztosítása mellett.[12] 

– A VRTV összesített adásidejének még az 5%-át sem teszi ki, miközben a magyarok a lakosság 14,28%-át alkotják – olvasható az MNT 2011-2016-ra szóló média stratégiájában.[13]  

Az MNT a 2011 novemberében elfogadott dokumentumban a Vajdasági Rádió és Televízió magyar szerkesztőségének támogatását, valamint „a Rádió és/vagy Televízió magyar szerkesztősége alapító jogainak átvételét”[14] tűzte ki stratégiai célul, amiből aztán semmi nem valósult meg.

A helyzet kuriózuma, hogy a szakszervezeti sztrájkról szóló hírt, az Újvidéki Rádió augusztus 31-ei háromórai hírműsorában, éppen Ternovácz István, az MNT Végrehajtó Bizottsága tájékoztatással megbízott tagja vezette fel. Mintha kívülálló személy lenne, akit a probléma nem érint, mivel állandó munkaviszonyban van!

Az MNT és a VMSZ is nem először bizonyították, hogy képtelenek a magyar közösség kérdéseit rendezni.

 

BOZÓKI Antal
Torda, 2020. szeptember 1.


[1] A horvát nemzeti közösség helyzetéről tárgyaltak Közlemény
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/horvat-nemzeti-kozosseg-helyzeterol-targyaltak2020-08-20 17:26 és 17:40
[2] Vojnić: Van előrelépés, a Horvát Nemzeti Tanács nem áll el a szavatolt parlamenti mandátumtól. https://www.vajma.info/cikk/szerbia/28771/Vojnic-Van-elorelepes-a-Horvat-Nemzeti-Tanacs-nem-all-el-a-szavatolt-parlamenti-mandatumtol.html, 2020. augusztus 18. 19:39
[3] PRIMA AKREDITIVE: Nikolić danas sa 6 novih ambasadora [AKREDITIVEKET VESZ ÁT: Nikolić ma 6 új nagykövettel].https://www.kurir.rs/vesti/politika/1616481/prima-akreditive-nikolic-danas-sa-6-novih-ambasadora
2014. 11.18. 13:33, és Miklós Hajnalka: Pintér Attila, Magyarország új belgrádi nagykövete https://www.magyarszo.rs/hu/2532/hetvege/118730/Pint%C3%A9r-Attila-Magyarorsz%C3%A1g-%C3%BAj-belgr%C3%A1di-nagyk%C3%B6vete.htm, 2014. november 23., 11:30 >> 2014. november 23., 12:30
[4] 2016. évi törvény a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról-17 § (1) https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600073.tv
[5] Pintér Attila magyar nagykövetet fogadta Igor Mirović. https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20661/Pinter-Attila-magyar-nagykovetet-fogadta-Igor-Mirovic.html, 2016. szeptember 29. 14:37
[6] Infrastrukturális projektumokban is részt vennének. https://www.magyarszo.rs/hu/3835/kozelet_politika/192981/Infrastruktur%C3%A1lis-projektumokban-is-r%C3%A9szt-venn%C3%A9nek.htm
[7] Pintér Attila: Soha nem voltak ilyen jók a magyar-szerb kapcsolatok. https://www.vajma.info/cikk/tukor/7989/Pinter-Attila-Soha-nem-voltak-ilyen-jok-a-magyar-szerb-kapcsolatok.html, 2019. november 26. [ 16:06 ]
[8] „Szerbiában előnyt jelent magyarnak lenni” https://delhir.info/2019/09/29/pasztor-istvan-a-fidesz-tisztujito-kongresszusan-szerbiaban-elonyt-jelent-magyarnak/
[9] Kocsis Árpád: Néhány kérdés a Vajdasági Rádió és Televízióval kapcsolatban. https://szabadmagyarszo.com/2020/08/28/mifele-elbocsatasok/
[10] A Vajdasági Rádió és Televízió közleménye. https://www.rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/a-vjdas%C3%A1gi-r%C3%A1di%C3%B3-%C3%A9s-telev%C3%ADzi%C3%B3-k%C3%B6zlem%C3%A9nye_1155801.html, 2020. augusztus 25. 20.59
[11] Tiltakozás az Újvidéki Rádiónál. https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25568/Tiltakozas-az-Ujvideki-Radional.html, 2020. augusztus 31. 23:40
[12] Lásd még Kocsis írását a 9-es alatt.
[13] http://www.mnt.org.rs/sites/default/files/attachments/vajdasagi_magyar_media_startegia.pdf, 16. oldal.
[14] Uo. 22. és 25-26. oldal.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése