2020. szeptember 19., szombat

Semmibe vett jogszabályok

Foglakozik-e valaki a magyar nyelv hivatalos használatával?Az anyanyelv egy nemzetnek, ami a napfény az eleven világnak…
Kisfaludy

Szeptember 8-án Újvidéken ismét megnyílt a Temerin utcában lévő zöld piac.

– A piactér a legrégebbiek közé tartozik a városban, 3000 négyzetméteren 94 pultnál árulhatnának a kofák, mégsem teszik ezt. A piac népszerűsége az elmúlt évtizedben teljesen lecsökkent, ma csupán egy-két eladó kínál zöldségféléket a bejárathoz közeli pultoknál. A visszaesés oka több vonalon kutatható, a környéken nincs elég parkolóhely, ezenkívül a Temerini utcát még nem érte el teljes mértékben a „fejlődés”. […] A városrendezési terv szerint ennek hamarosan be kell következnie, a környék infrastrukturális úthálózati térképe – és ezzel párhozamosan a Temerini utcai piac népszerűségi mutatói is – gyökeresen meg fognak változni, közli a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) hivatalos lapja, a Magyar Szó.[1] 

Egyet ír a Statútumban, mást mutat a gyakorlat!

Az írásból azt is megtudjuk és a felvételen is jól kivehető, hogy a piacot a Tržnica, vagyis a Piac Kommunális Közvállat működteti. Az is szembetűnő, hogy a bejárat feletti táblán a felirat csak szerb nyelven és cirill írással készült.

Újvidék város statútumának 6. szakasza szerint „a Város területén hivatalos használatban van a szerb nyelv és a cirill írás. A Városban hivatalos használatban van a magyar a szlovák és a ruszin nyelv valamint írásmód is”.[2] 

 

Vajdaság Fejlesztési Alapja (Újvidék) – csak egy nyelven és csak cirill betűvel.

A nemzeti kisebbségek nyelvei és írásmódjai hivatalos használatáról a hivatalos nyelv- és íráshasználatról szóló törvény rendelkezik.[3]

Hivatalos nyelv- és íráshasználatnak, a törvény 2. szakaszának értelmében, „az állami szervek, az autonóm tartomány szervei, a városok és községek szervei (a továbbiakban: szervek), a közmegbízatást végző intézmények, vállalatok és egyéb szervezetek (a továbbiakban: közmegbízatást végző szervezetek) munkájában való nyelv- és íráshasználat minősül.

Az idézett szakasz 2. bekezdése szerint „hivatalos nyelv- és íráshasználatnak minősül „a közvállalatok és közszolgálatok, valamint más szervezetek munkájában alkalmazott nyelv- és íráshasználat is, ha azok a törvényben meghatározott teendőket látják el”.

A konkrét esetre vonatkozóan fontos még a törvény 3. szakaszának 2. bekezdése is, miszerint „hivatalos nyelv- és íráshasználatnak minősül a következő nyelv- és íráshasználat is: a helységnevek és egyéb földrajzi nevek, a terek és utcák nevének, a szervek, szervezetek és cégek nevének kiírása, a nyilvános felszólítások, a nyilvánosság értesítésének és figyelmeztetésének közzététele, valamint az egyéb közfeliratok kiírása”.

 

Tudományos-technológia Park – csak államnyelven

A hatályos jogszabályok és a mindennapi gyakorlat alapján arra a megállapításra lehet jutni, hogy Újvidéken nem alkalmazzák a nemzeti kisebbségek hivatalos használatát biztosító jogszabályokat! A városban számos más példa is van erre, mint ahogy a fotókon is látszik.

 

Az újvidéki Jogi Karon magyar nyelven felvételizni sem lehet

A 2012. szeptember 12-én hatalomra került Szerb Haladó Párt (SNS/SZHP) és a Miloš Vučević által irányított városi vezetés úgy döntött, Újvidék „kultúrájának, hagyományainak és szellemiségének megőrzése érdekében (2013. január 8-ától – B. A. megj.) cirill feliratokkal közlekednek majd a városi buszok”. Ez volt a multikulturalizmus felszámolásának a kezdete Újvidéken.[4]   

Az újabban épített vagy létrehozott intézményeken, vagy amikor a régi feliratokat lecserélik, már szinte kizárólagosan csak cirill betűs feliratok kerülnek a cégtáblákra.  A város alapszabályának magyar nyelvű szövegét is hiába keresni a honlapon (mint például Szabadka városét is). 

Az Újvidéki városi képviselő-testületben Kiss Gyula és Ladisity Melinda „a Vajdasági Magyar Szövetséget (amit a haladó párt alosztályának/fiókszervezetének is neveznek – B. A.) és az újvidéki magyarság érdekeit képviselik”.[5] A közfeliratok is ékesen mutatják, milyen eredménnyel. (Kiss Gyula az előző mandátumban is városi önkormányzati képviselő volt, amikor határozatot hoztak az 1944/45-ös ártatlan áldozatoknak állítandó emlékműről, amelyik nem lesz „se magyar, se Makovecz”.)[6]

 

A magyar nyelvnek a közéletből való lassú eltűnése, a hivatalos használatának gyakori mellőzése, a helységnévtáblák magyar nyelvű feliratának elterjedt megrongálása,[7] a „magyar feliratok kizárólag szerbre cserélése”[8] nem ritka eset Vajdaság szerte. A közigazgatási szervek munkájára is számos panasz elhangzott a hivatalos nyelvhasználattal kapcsolatosan.

Mindez nem volt elég jelzés a Magyar Nemzeti Tanácsnak (MNT) és a Nyelvhasználati Bizottságának, hogy átfogó és tárgyilagos jelentést készítsenek a magyar nyelv hivatalos használatának gyakorlatáról és az észlelt problémákról, valamint hogy kiálljanak a jogszabályok hatékony alkalmazásért! Nem kell ezen csodálkozni, hiszen a testület véemeszes többségű, amely párt szövetségben van a Szerb Haladó Párttal. Az MNT gyakorlatilag nem él a törvény adta illetékességével! A Magyar Mozgalomhoz tartozó képviselői meddig törvényesítik még a működését?

Az anyanyelv hivatalos használatáról és a jogszabályoknak a mindennapi életben alkalmazásáról való lemondás egyúttal a magyar nyelvnek a kiszorítását is jelenti a közéletből, de belenyugvást is a beolvadásba. 


BOZÓKI Antal
Újvidék, 2020. szeptember 19.  


[1] szb: ismét nyitva a Temerini utcai piac. Magyar Szó, 2020. szeptember 8. 11., és https://www.magyarszo.rs/hu/4398/vajdasag_ujvidek/225968/Ism%C3%A9t-nyitva-a-Temerini-utcai-piac.htm, 2020. szeptember 8. 14:34
[2] Статут Града Новог Сада [Újvidék város alapszabálya]. Службени лист Града Новог Сада [Újvidék város Hivatalos Lapja], 2019. március 27. (202) http://www.novisad.rs/sites/default/files/attachment/statut.pdf
[3] Törvények és egyéb jogi dokumentumok magyar nyelven Törvény a hivatalos nyelv- és íráshasználatról / Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma (a 9-es alatt)
https://www.mnt.org.rs/dokumentum/torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumentumok-magyar-nyelven
[4] Bővebben lásd a Jogtiprás c. írásomat. http://bozokiantal.blogspot.com/2013/01/kisebbsegjogi-jegyzet.html
[5] hyg: Jelena Marinković az újvidéki képviselő testület új elnöke. Magyar Szó, 2020. augusztus 22. 9.
[6] szb: Emlékművet kapnak Újvidéken a ’44/45-ös áldozatok. https://www.magyarszo.rs/hu/3770/vajdasag_ujvidek/188929/Eml%C3%A9km%C5%B1vet-kapnak-%C3%9Ajvid%C3%A9ken-a-%E2%80%994445-%C3%B6s-%C3%A1ldozatok.htm
Bővebben lásd a A VMSZ újabb megalkuvása – Újvidéken se nem magyar, se nem Makovecz emlékművet nem kapnak a 44-es áldozatok c. írásom. https://delhir.info/2019/07/10/a-vmsz-ujabb-megalkuvasa-ujvideken-se-nem-magyar-se-nem-makovecz-emlekmuvet-nem-kapnak-a-44-es-aldozatok/
[7] Táblarongálás Bocsárnál. https://szabadmagyarszo.com/2020/09/16/tablarongalas-bocsarnal/; A VMDK elítéli Antalfalva és Cserépalja településtábláinak megrongálását, https://szabadmagyarszo.com/2020/09/04/a-vmdk-eliteli-antalfalva-es-cserepalja-telepulestablainak-megrongalasat/
[8] Kizárólag szerbre cserélték a magyar feliratokat is tartalmazó helységnévtáblákat. https://delhir.info/2020/07/12/kizarolag-szerbre-csereltek-a-magyar-feliratokat-is-tartalmazo-helysegnevtablakat/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése