2021. március 14., vasárnap

Kiéleződnek a szerb-horvát viszonyok? (2.)

Szabadkán hivatalos használatba kerül(het) a bunyevác nyelv 

 

A szabadkai városi képviselő-testület március 4-én tartotta sorrendben a hetedik rendes ülését. A legtöbb vitát a város alapszabályának módosítására vonatkozó napirendi pont váltotta ki, amelyek elfogadása lehetővé tette, hogy megkezdődjön a bunyevác nyelv hivatalossá válásával kapcsolatos eljárás lefolytatása a helyi önkormányzat területén.

A horvát külügyminisztérium még a határozat meghozatala napján közölte: jegyzéket intézett a szerb külügyminisztériumhoz, amelyben „tiltakozott a kezdeményezés ellen, hogy a bunyevác nyelv hivatalossá váljon Szabadkán”.[1]


A Magyar Nagylexikon szerint a bunyevácok „horvát népcsoportot”[2] képeznek.
A Wikipédia szerint „a bunyevácok (horvátul: Bunjevci,  szerbül: Буњевци) délszláv  népcsoport a Bácskában. Magyarországon elsősorban  Baja környékén, a Vajdaságban főleg Szabadka, Zombor és Bács városokban és vidékein élnek jelentősebb számban. Önálló nyelvet beszélnek, latin írásmódot használnak. Hagyományosan római katolikus vallásúak. Korábbi források gyakran katolikus rácok néven különböztetik meg őket az ortodox szerbektől, de előfordult a dalmata (Szeged) és illír/vlach megnevezés is. Nyelvük és szokásaik alapján megállapítható, hogy Dalmáciából és Hercegovina vidékeiről települtek be a török hódoltság alatt lévő Magyarország elnéptelenedett területeire.” [3]

A Bácskai Bunyevácok Szövetsége (Savez bačkih Bunjevaca – SBB) – utoljára 2019. május 13-án újított – honlapján található a közlemény, miszerint 1945. május 14-én a Vajdasági Népfelszabadítási Főbizottság rendeletet hozott, amellyel „a bunyevácokat, a személyes nyilatkozatuktól függetlenül, horvátoknak kell tekinteni. A rendelet a bunyevácokat erőszakkal horvátokká asszimilálta, aminek a következményei ma is jelen vannak”.[4]
 
  
Bácskai Bunyevácok Szövetségének logója

– Az említett rendeletet soha nem minősítették erőszakos asszimilációs cselekedetnek és nem is nyilvánították semmisé. Közvetve ma is alkalmazzák – a hatásai pedig jelen vannak a bunyevácoknak a horvátságba olvasztási kísérletekben – írja a közleményben.[5]
A weboldalon található közlemény szerint az SBB „jelenlétével támogatta az Első monarchista antifasiszta sétát, amelyet a Győzelem napi megemlékezés alkalmával szervezett a Mozgalom a Szerb Királyság Megújításáért (POKS) Belgrádban, 2019. május 12-én”.[6]
– A POKS nyíltan és világosan elfogadja a bunyevácokat, mint autochton (őslakos – B. A.) délszláv nemzetet és támogatja az SBB-nek a bunyevácok nemzeti identitása megőrzésének programbeli elhatározását.
Nem csak ez, hanem az a tény is, hogy a bunyevácok 1918-ban, a Nagy Nemzetgyűlésben mérhetetlen hozzájárulásukat adták a jelenlegi Vajdaság területének az akkori Szerb Királysághoz való csatolásához képezi azt, hogy az SBB együttműködjön és támogassa a POKS programját – olvasható a közleményben.[7]


A Bunyevác Nemzeti Tanács jele

A DélHír portál írása szerint „a Vajdasági Képviselőház alkotmányügyi bizottságának néhány tagja két éve kezdeményezte a tartomány egykori népfelszabadító bizottsága 1945-en hozott dekrétumának a megszüntetését, amely szerintük a bunyevácok horvátságba való beolvasztásáról szól”.[8]
Egyebek között azzal érveltek, hogy „Szerbia mindenképpen tartozik a bunyevácoknak a dekrétum érvénytelenítésével az 1918-as Nagy Nemzetgyűlésen való részvételük miatt” – írja a portál.[9]
„A Bunyevác Nemzeti Tanács (BNT) azt is felhozta argumentumként, hogy a Nagy Nemzetgyűlés ideje alatt több mint 100 ezer bunyevác élt ezen a területen”, [10] 2011-re pedig hivatalosan 16.706-an maradtak (ami Szerbia összlakosságának a 0,23 százaléka).[11]

– Állami szinten nem létezik semmilyen identitás-vita a Szerb Köztársaság és a Horvát Köztársaság között. A nemzeti identitásról való nyilatkozás a Szerb Köztársaságban szabad. Mi mindenkinek elismerjük, hogy horvát, hogy Szerbiában a horvát nemzeti kisebbség tagja. Ismeretes, hogy a Bunyevác Nemzeti Tanács nevében felszólítottuk a Horvát Nemzeti Tanácsot az együttműködésre. Sajnos ez gúnyos mosollyal lett elutasítva – írta a 2017. február 8-ai közleményében dr. Suzana Kujundžić Ostojić a BNT elnöke.[12] (A szerb alkotmány 47. szakasza szerint „a nemzeti hovatartozás kinyilvánítása szabad” és „senki sem köteles nemzeti hovatartozásáról nyilatkozni”.)[13]
Igor Mirović, a tartományi kormány elnöke 2018. január 29-én fogadta a BNT küldöttségét és „ez alkalommal támogatásáról biztosította a Nemzeti Tanács kezdeményezését. […] Ezért nem állunk el a követeléstől, hogy VAT Képviselőháza az 1945. évi rendeletet az erőszakos asszimiláció aktusának hirdesse ki és mint ilyent nyilvánítsa semmisé” – hangzott el az SBB 2018. február 9-ei sajtókonferenciáján.[14]

Hivatalos kormányinformációt a találkozóról az interneten nem sikerül találnom, és arról sem, hogy végül mi is lett a BNT kezdeményezésének a sorsa.

BOZÓKI Antal
Újvidék, 2021. március 14.


[1] Hrvatska uputila Srbiji protestnu notu [Horvátország tiltakozó jegyzéket küldött Szerbiának]. Danas, 2021. március 5. 19., és F. F.: Horvátország tiltakozott az ellen, hogy a bunyevác nyelv hivatalossá váljon Szabadkán https://delhir.info/2021/03/05/horvatorszag-tiltakozott-az-ellen-hogy-a-bunyevac-nyelv-hivatalossa-valjon-szabadkan/
[2] Magyar Nagylexikon. Magyar Nagylexikon Kiadó. Budapest, 1998. Negyedik kötet, 766.
[3] Bunyevácok https://hu.wikipedia.org/wiki/Bunyev%C3%A1cok
[4] Savez bačkih Bunjevaca [Bácskai Bunyevácok Szövetsége]. SAOPŠTENJE [Közlemény] http://www.sbb.org.rs/, 2018. június 20. 11:45
[5] Uo. Lásd még Bunjevci neće da budu Hrvati [A bunyevácok nem akarnak horvátok lenni] http://ts366544v061.moji.oblaci.rs/sr/clanak/391389/Srbija/Bunjevci-nece-da-budu-Hrvati, 10.2017. október 25. 21:33 és Zašto Bunjevci traže da se poništi dekret iz 1945. godine? [Miért követelik a bunyevácok az 1945. évi dekrétum megszüntetését?] https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/3032863/zasto-bunjevci-traze-da-se-ponisti-dekret-iz-1945-godine.html, 2018. február 9. 07:51 -> 08:29
[6] Saopštenje SBB - Prva monarhistička antifašistička šetnja [Az SBB közleménye – Az Első monarchista antifasiszta séta] http://www.sbb.org.rs/, 2019. május 13. 11:47
[7] Uo.
[8] F. F.: A hatalom meghálálja a bunyevácoknak a Délvidék elcsatolásában való részvételt? Hivatalossá válik a bunyevác nyelv https://delhir.info/2021/03/02/a-hatalom-meghalalja-a-bunyevacoknak-a-delvidek-elcsatolasaban-valo-reszvetelt-hivatalossa-valik-a-bunyevac-nyelv/
[9] Uo.
[10] Буњевци [Bunyevácok] https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%9A%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B8
[11] Uo.
[12] Dr Suzana Kujundžić Ostojić, predsednica Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine. Saopštenje. [Dr. Suzana Kujundžić Ostojić, a Bunyevác Nemzeti Tanács elnöke. Közlemény] Reakcija na otvoreno pismo Slavena Bačića, predsednika HNV [Reagálás Slavena Bačić, a HNT elnökének nyílt levelére]. 2017. február 8.
[13] A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA. Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/2006. szám. https://www.mnt.org.rs/dokumentum/torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumentumok-magyar-nyelven
[14] Konferencija za novinare. Sajtókonferencia. http://www.sbb.org.rs/, 2018. február 9. 14:53, és Pridsidnik Mirović primio pridstavnike Bunjevačkog nacionalnog savita [Mirović kormányfő fogadta a Bunyevác Nemzeti Tanács képviselőit] http://www.bunjevci.net/visti?start=327, 2018. január 29. 14:05

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése