2021. március 1., hétfő

SOK PÉNZ, SEMMI EREDMÉNY

  A Szerbiai Oknyomozó Újságírói Központ (CINS) kutatómunkája nyomán

 

Az újságíró, aki tiszteltben tartja az erkölcsi kódexet, a definíció szerint lázadó, mert követi a hivatás elveit és köteles a nyomásokkal szembeszállni, hogy ezeket az elveket megszegje. Az újságíró kötelessége, hogy pontosan, teljesen és idejében tájékoztasson a közvéleményt érdeklő eseményekről.
Gordana Suša

A Szerbiai Oknyomozó Újságírói Központ (Centar za istraživačko novinarstvo Srbije – CINS)[1] kutatómunkája szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök „befolyást” vásárol a vajdasági médiák által.[2]
– A magyarországi adófizetők 2011-től és 2019 végéig mintegy tizenkétmillió euróval (4,3 milliárd forinttal)[3] járultak hozzá a Szerbiában megjelenő magyar nyelvű tájékoztatási eszközök működéséhez.
A CINS írása azt mutatja, hogy a szomszédos ország azoknak a médiáknak a tájékoztatási tartalmát és ingatlanvásárlását támogatta, amelyek a tartalmukkal és tulajdoni viszonyaikkal közel állnak Orbán Viktor pártjához, a Fideszhez, amit a CINS által megszólaltatott személyek befolyásvásárlásnak értékelnek – olvasható az írásban.[4]
A CINS tanulmányról részletesebb cikket közölt a Szabad Magyar Szó,[5] de bemutatta a magyarországi !!444!!!,[6] valamint a teletex is.[7]

Az újságírói kutatómunkával foglalkozó nemkormányzati szervezet konkrét adatokat is közölt arról, hogy a vajdasági magyar médiumok közül melyik milyen összegben részesült a magyar kormány által.
A legnagyobb délvidéki/vajdasági magyar médiaházat, az összesen 129 személyt foglalkoztató szabadkai székhelyű Pannon Rádió és Televíziót, amelynek a tulajdonában van Pannon Televízió, a Pannon Rádió és a Szabadkai Magyar Rádió, valamint a Pannon RTV honlap,[8] a magyar kormány 2011 és 2019 között – a Bethlen Gábor Alapítványon keresztül – több mint kilencmillió euróval támogatta. A Pannon RTV-t ennek sz összegnek majdnem a felét a 2019-es évben kapta meg. Ez mellett, az Alapítvány (2020-al bezárólag) még 3,5 millió eurót különített el a Pannon RTV-nek, de nem ismeretes, hogy ez az összeg kifizetésre került-e.[9]
A CINS beszélgetőtársai szerint, a Pannon RTV a több millió euróért „a magyar kormány érdekeit képviseli, népszerűsítik Orbán Viktort és a Fideszt, s ezáltal növelik a magyar miniszterelnök és pártja befolyását Szerbiában”.[10]
A magyarországi pénzek mellett, a Pannon Alapítvány a szerbiai pályázatokon, 2015-től napjainkig, a Szerbiai Újságíró Egyesület adatbázisa alapján, mintegy 302.000 eurót nyert. 

A vajdasági magyar médiaház Szabadkán (Fotó: CINS)
Miből fogják ezt fenntartani, ha netán elapadnak a források?

A CINS adatai szerint, Pannon RTV mellett, a Magyar Szó 1.975.000 euró, a Hét Nap 117.500 euró, a Vajdaság Ma hírportál 160.610 euró támogatást kapott az anyaországtól. (Így érthetőbb, hogy a portál hangvétele, az induláskorival ellentétben, ellaposodott és most már szinte megegyezik a Magyar Szóval.) Még mintegy húsz tájékoztatási eszköz, köztük a topolyai Express TV, a Régió Rádió és a Jó Reggelt Vajdaság „véleményportál” is anyaországi támogatásban részesült.[11]
– A különböző alapítványokon keresztül történő, nem átlátható médiatámogatások ajtót nyitnak a politikai befolyás lehetőségének. Nagyon világos, hogy ezeknek az alapítványoknak, illetve a Pannonhoz hasonló médiák programjában mindenekelőtt a Vajdasági Magyar Szövetség és Orbán-kormány munkásságát támogató üzenetek dominálnak – mondta Sinkovics Norbert, a Vajdasági Független Újságíró Egyesület elnöke a CINS-nek.[12]
A tájékoztatási eszközök mellett Magyarországról eurómilliók érkeznek azoknak az egyházi intézmények számláira, amelyeknek a tagjai arra szólítják fel az embereket, hogy a Fideszre szavazzanak, emellett a labdarúgó-akadémia pénzelését is több millió euróval támogatták eddig a magyar adófizetők, és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) befolyása alatt álló Magyar Nemzeti Tanács is jelentős támogatást kap.[13]

Az adatokból arra a következtetésre lehet jutni, hogy az említett délvidéki/vajdasági magyar médiumok hatalmas összegekben részesülnek a magyar kormány részéről, amelyek nélkül egyesek bizonyára már megszűntek volna.
Ez azonban nem minden. Az itteni – a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) által „alapított” magyar elektronikus és nyomtatott sajtó ugyanis a vajdasági kormány részéről is támogatást kap. Méghozzá nem is keveset.
A magyar nyelven megjelenő lapok közül az idén a Magyar Szó Lapkiadó Kft. 105 millió a Hét Nap 30 millió dinár tartományi támogatásban részesült. Az erről szóló dokumentumot február 11-én írták alá a tartományi kormányban a két lapkiadó igazgatója.[14] (A 2020-as évben a Magyar Szó napilap 105 millió dináros, vagyis 890 ezer eurós támogatásban részesült, míg a Hét Nap 30 millió dinárt, illetve 255 ezer eurót kapott a tartományi kormánytól.][15]
– A tartományi (művelődési és tájékoztatási – B. A.) titkárság által jóváhagyott támogatás évek óta a működésünk egyik alappillérét képezi. A szerkesztőség szempontjából a bevétel 50 százalékát jelenti, a Magyar Szó Lapkiadó Kft. szintjén pedig kicsit több mint 25 százalékot. Ugyanúgy, ahogy az előző években, az idén is elsősorban a működési költségek lefedésére fordítjuk a kapott összeget, azaz a napilapunk megjelenéséhez szükséges újratermelési alapanyagokat biztosítjuk a támogatásból. Ugyanakkor jelentős tételt képez az alkalmazottak bére is, amelyet szintén ebből a forrásból fedezünk. A megbízható eszközök évről évre biztosítják számunkra a napilapunk, illetve az ifjúsági és gyermekkiadványaink fennmaradását – hangsúlyozta a támogatás fontosságát Ökrész Rozália.[16]
– Az idén 75 évesek vagyunk, így különösen fontos számunkra ez a támogatás. Biztosítja ugyanis annak a lehetőségét is, hogy alkalomhoz illő plusztartalmakat nyújtsunk az olvasóinknak. Méltó emléket szeretnénk ugyanis állítani az évfordulónak: terveink szerint az év folyamán külön kiadványokkal is kedveskedünk a vajdasági magyarságnak – nyilatkozta László Edit a Hét Nap igazgatója.[17]

Az évente rendszeresen érkező támogatások ellenére, amelyek összegét pontosan nem is lehet tudni, a Magyar Szó és a Hét Nap nem, hogy nem fejlődnek, hanem inkább sorvadnak! Kérdés, hogy a tartományi és a magyarországi támogatások nélkül egyáltalán léteznének-e még? Eközben nem szabad elfelejteni azt sem, hogy az anyanyelvű tájékoztatás biztosítása és fejlesztése elsősorban Szerbia kötelezettsége!
Ellenzéki tanácsnokok az MNT 2019. november 19-ei ülésén már figyelmeztettek, hogy a Magyar Szó napilap és a Hét Nap hetilap is „mélyrepülésben van”.[18]
Az MNT 17. (elektronikus, 2020. november 13-ai) ülésén ellenzéki részről elhangzott az is, hogy „a Magyar Szó elvesztette közszolgálati jellegét, pártlappá silányult immár sok éve. A pénzügyi terv leírásában első helyen szerepel, hogy a lap a piacról tartja el magát, miközben a bevételek 2/3-a támogatás, az is úgy, hogy a Forum nyomda bevételeit is oda sorolják. Ezen kívül, az sem világos, hogy a támogatásoknak mekkora aránya anyaországi”.[19]
A támogatások össze folyamatosan növekszik, a napilap (táblázat 1.0) és az időszaki kiadványok példányszáma (táblázat 2.0) viszont évről-évre csökken.[20] Az viszont már nem, hogy mennyi az eladatlan példányszám? A terveikben sem a fejlesztést, hanem a leépítést „látják elő”? Érti ezt valaki?

 

A Magyar Szó Lapkiadó Kft-ben valami nagyon nincsen rendben. Hogyan sikerült a volt Jugoszláviában harmadik legnagyobb nyomdaipari vállalatot annyira lezülleszteni, hogy a magyarországi és a tartományi támogatások képezzék „a megmaradása zálogát”?[21] Nem kellene ezt valakinek mégiscsak megmagyaráznia?
A jobb sorsra érdemes Fórum egykori (a Magyar Szó mostani) székháza annyira kiürült, hogy most már számos szervezetnek is helyet ad. Hajnal Jenő a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) 20. ülésén azt is bejelentette, hogy „2021-ben elkezdődhet Újvidéken, a Magyar Szó székházában, egy új szórványóvoda kialakítása”.[22] 
A szórványóvoda ellen, természetesen, senkinek kifogása nem lehet, de nem lehetett volna azt máshol kialakítani, a Magyar Szó székházában pedig valamiféle jövedelmet hozó munkát fejleszteni?
Ökrész Rozáliát a vállalat igazgatóját – talán jutalmul az elért „sikerekért” – 2020. december 1-jével megtették a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági képviselői csoportja tagjának.[23]
Amikor felmerült a kérdés, hogy esetében fennáll-e az érdekellentét, mivel egyszerre tölti be az igazgatói posztot, valamint a VMSZ köztársasági képviselői csoportjának is tagja, Ökrész a Cenzolovkának ezt nyilatkozta: „Mindenképp az illetékesekhez fordulok majd, hogy ezt értelmezzék”.[24] Ismereteim szerint, mind a mai napig nem tájékoztatták a nyilvánosságot, hogy Ökrész az illetékesekhez fordult-e egyáltalán, és hogy azok mit válaszoltak?
A Hét Nap esetében a helyzet még rosszabbnak látszik. Tőke János, a Családi Kör főszerkesztője szerint a hetilap a költségeknek – „a 2019-es adatok szerint – olyan 75-80 százalékát fedezte”, addig „a Hét Nap az eladott példányszámából a teljes bevételnek a 9 százalékát fedezte”![25] Létezik-e ez még valahol? 

Történik mindez a véemeszes döntő többségű MNT támogatásával, beleegyezésével.
Ternovácz István, az MNT végrehajtó bizottságának tájékoztatással megbízott tagja a testület legutóbbi (február 26-ai) ülésén a sajtószabadságról elmondta: – Azok sivalkodnak, akik az egységes magyar érdekvédelmet, a VMDK-t anno szétverték, majd azután a VMSZ-t is megpróbálták szétverni. Ők kifogásolják, hogy nincsenek a Magyar Szó címoldalán, ott vannak viszont más helyeken, az interneten, de nem is kell, hogy címoldalon legyenek azok, akik folyamatosan bomlasztanak. Vannak, akik a közös nemzeti építkezésünkbe egy téglát nem tesznek be, viszont mennek, s cipőikkel rugdossák ki a téglákat a falból – fogalmazott elfogultan a véemeszes tanácstag.[26]
Ternovácz – akinek az esetében ugyancsak fennforog az összeférhetetlenség kérdése, a tanácsban betöltött tisztsége és az újságírói hivatás gyakorlása között, akárcsak Ökrész Rozáliának – ez alkalommal is bebizonyította, hogy csak az egyszólamúságban képes gondolkodni.

Milyen eredménye, milyen haszna van/lett a délvidéki/vajdasági magyar közösségnek a magyar sajtó hatalmas anyaországi és szerbiai támogatásából? Tömören azt lehetne mondani: Sok pénz, semmi eredmény/haszon! Csak propaganda!
Nem az a gond, hogy a magyar nyelven tájékoztató média anyaországi és szerbiai támogatásban részesül, hanem az, hogy hogyan, milyen módon tájékoztat. Egyrészt a VMSZ irányította MNT, másrészt pedig a támogatásokat folyósító tartományi kormány befolyása alatt működik. Hogyan lehet ilyen körülmények között tárgyilagosan tájékoztatni, a sajtónak a közszolgálatúságát és hatalom-ellenőrzői szerepét megvalósítani? Éppen sehogy. Talán ebben is keresni kellene a folyamatosan rossz gazdasági eredmények és a csökkenő példányszámok okát.
A problémát csak növeli, hogy a Magyar Szó és a Hét Nap vezetőinek halvány elképzelése se nincsen, hogyan lehetne a vállalatukat „a saját lábára állítani, és a hogy a saját erőforrásaiból próbáljon meg gazdálkodni és létezni”.[27] Azt sem látni, hogy egyáltalán törekednének erre!

A Magyar Nemzeti Tanács „alapította” délvidéki/vajdasági magyar médián (a jelenlegi vezetéssel és viszonyulással) nem lehet segíteni. Az MNT és a Vajdasági Magyar Szövetség csúcsvezetése görcsösen ragaszkodik a sajtó irányításához, az egyszólamúsághoz, ami persze előfeltétele a hatalmon maradásuknak. Ezt ők „nemzeti építkezésnek” nevezik, aminek szerintük mindenki ellensége, aki nem úgy gondolkodik, ahogy ők, illetve ahogy a feletteseik azt elképzelték. Sikeresen tönkre is tették ezzel a viszonyulással a sajtó-, a gondolat- és az alkotói szabadságot! A közösséget pedig nem építik, hanem egyenesen degradálják!
A jelenlegi vezetőknek halvány elképzelésük se nincsen, hogyan lehetne fejleszteni, a saját lábára állítani a délvidéki/vajdasági magyar sajtót az anyaországi és a szerbiai támogatások nélkül. Arra viszont nem gondolnak, mi fog történni, amikor az egyik vagy a másik ország önkényurának a hatalma beomlik? Pedig ez előbb-utóbb be fog következni. Ki fogja akkor viselni a felelősséget a következményekért? Lehet-e majd azokat egyáltalán orvosolni?

BOZÓKI Antal
Újvidék, 2021. március 1


[1] https://www.cins.rs/
[2] Stefan Marković: Orban „kupuje” uticaj u Srbiji preko vojvođanskih medija [Orbán Viktor magyar miniszterelnök „befolyást” vásárol a vajdasági médiák által] https://www.cins.rs/orban-kupuje-uticaj-u-srbiji-preko-vojvodanskih-medija/, 2021. február 26.
[3] Brückner Gergely: A magyar adófizetők 4,3 milliárd forinttal támogatták a fideszbarát szerbiai magyar médiát https://telex.hu/gazdasag/2021/02/26/a-magyar-adofizetok-4-milliard-forinttal-tamogattak-a-fideszbarat-szerbiai-magyar-mediat, 2021. február 26. 23:23
[4] Lásd a 2-es alatt.
[5] Orbán befolyásra tesz szert Szerbiában a vajdasági média révén https://szabadmagyarszo.com/2021/02/26/orban-befolyasra-tesz-szert-szerbiaban-a-vajdasagi-media-reven/
[6] Fődi Kitti: Milliárdokat ad a magyar kormány a vajdasági médiának, hogy népszerűsítsék a Fideszt https://444.hu/2021/02/26/milliardokat-ad-a-magyar-kormany-a-vajdasagi-medianak-hogy-nepszerusitsek-a-fideszt,
2021. február 26. – 20:57
[7] Lásd a 3-as alatt.
[8] https://pannonrtv.com/
[9] Lásd a 2-es alatti írást.
[10] Uo.
[11] Orbán befolyásra tesz szert Szerbiában a vajdasági média révén https://szabadmagyarszo.com/2021/02/26/orban-befolyasra-tesz-szert-szerbiaban-a-vajdasagi-media-reven/
[12] Marković, a 2-es alatti írást.
[13] Uo.
[14] Tóth D. Lívia: A megmaradás záloga https://www.magyarszo.rs/hu/4536/kozelet/235905/A-megmarad%C3%A1s-z%C3%A1loga.htm, 2021. február 12. 07:28
[15] Százötmillió dinár a Magyar Szónak, harmincmillió a Hét Napnak
https://szabadmagyarszo.com/2020/02/10/szazotmillio-dinar-a-magyar-szonak-harmincmillio-a-het-napnak/
[16] Tóth D. Lívia, a 14-es alatt.
[17] Uo.
[18] A Magyar Nemzeti Tanács 10. rendes ülése, 2019. november 29.,
https://pannonrtv.com/tv/alkalmi-musorok/magyar-nemzeti-tanacs-10-rendes-ulese-20191129 [28:30-]
Bővebben lásd a Mengyán: A Magyar Szó és a Hét Nap „mélyrepülésben van” c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=12172, 2019. december 8.
Lásd még A támogatás ára az „alázat”? c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=10873, 2018. február 14.
http://delhir.info/2018/02/14/tamogatas-ara-az-alazat-magyar-szo-esete/, 2018. február 14. és http://hu.autonomija.info/bozoki-antal-a-tamogatas-ara-az-alazat/, 2018. február 14.
[19] Az MNT 17. elektronikus ülésének jegyzőkönyvi kivonata. https://www.mnt.org.rs/sites/default/files/attachments/osszefuzott_anyag_mnt_18_ules.pdf
[20] Uo. A Magyar Szó Lapkiadó Kft. 2021. évi munka- és pénzügyi tervének jóváhagyása. 1. Lapnyomtatás – Újságnyomtatás (napi-, heti- és havilapok). Táblázat 1.0
[21] Tóth D. Lívia, a 14-es alatt.
[22] VRTV. Esti Híradó, 2021. február 26. Szakáll Laura és Slobodan Gabrić beszámolója az MNT 20. üléséről http://media.rtv.rs/hu/hirado/63024 8:00
[23] Köztársasági képviselő lett a Magyar Szó igazgatója https://szabadmagyarszo.com/2020/12/01/koztarsasagi-kepviselo-lett-a-magyar-szo-igazgatoja/
[24] Ökrész: Majd az illetékesek eldöntik, fennáll-e az érdekellentét
https://szabadmagyarszo.com/2020/12/10/okresz-majd-az-illetekesek-eldontik-fennall-e-az-osszeferhetetlenseg/
[25] VRTV. Fókuszban, 2021. január 21. https://media.rtv.rs/hu/fokuszban/62080, 7:41 –
[26] Németh Ernő: Megvitatták az MNT 2020-as beszámolóit és zárszámadását https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26230/Megvitattak-az-MNT-2020-as-beszamoloit-es-zarszamadasat.html, 2021. február 26. 16: 24.
[27] Lásd Mengyán Pletikoszity Ildikó (Magyar Mozgalom) felszólalását az MNT 10. ülésén, a 18-as jegyzetben.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése