2021. március 22., hétfő

Pásztor és a VMSZ valljanak színt!

Emberi- és nemzeti kisebbségjogi napló (233.)


Március 3.
Veszélyben a politikai jogok és polgári szabadságjogok
A Freedom House emberi jogi szervezet legfrissebb jelentése[1] szerint Szerbia és az Amerikai Egyesült Államok is a közé a 25 ország közé tartozik, amelyekben az utóbbi tíz évben leggyorsabban romlott a politikai-, és szabadságjogok helyzete.[2]Freedom House jele
 
 A jelentés szerint Szerbia a 2020-as évben két pontot rontott, az USA pedig hármat. Szerbiának 64,[3] az Egyesült Államoknak most 83 pontja van.[4]
– Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 2010 óta Szerbia 14, az Egyesült Államok pedig 11 pontot rontott, ennek ellenére az USA szabad országnak számít.
Szerbia, öt balkáni országgal együtt (Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Albánia, Észak-Macedónia, Koszovó) a „részben szabad”[5] ország kategóriájába sorolható.
A volt jugoszláv tagállamok közül, csak két EU-tag, Szlovénia és Horvátország számít szabadnak a politikai-, és szabadságjogok terén.
A jelentés 195 országra és 15 területre terjedt ki és a kutatás a politikai jogok és polgári szabadságok 15 éves általános esését állapította meg.[6]
Freedom House Szerbiát olyan demokráciának írja le, amelyben a konkurencia feltételei között tartják meg a többpárti választásokat. – Az utóbbi néhány évben azonban a hatalmi Szerb Haladó Párt (SNS) folyamatosan veszélyezteti a politikai jogokat és a polgári szabadságokat, nyomást gyakorolva a független sajtóra, a politikai ellenzékre és a civil szervezetekre – mutat rá a jelentés.[7]

Március 11.
A demokrácia hanyatlása
A göteborgi (Svédország) V-Dem (Varieties of Democracy)[8] független kutatóintézet legújabb, az Autokrácia vírusos lesz c. jelentése[9] szerint Szerbia azon országok csoportjába tartozik, amelyekben „az utóbbi tíz évben a demokrácia a legjobban hanyatlott”.[10]
 


V-Dem Institute logója

– Szerbiában a választások integritása az akadémiai, a polgári és a média szabadsággal párhuzamosan csökkent, ami a 2013. évi tekintélyelvűség visszatéréséhez vezetett. A választások minősége azóta rosszabbodik, a 2020-as évben pedig, amikor számos ellenzéki párt bojkottálta a választásokat, ez tovább folytatódott – áll a jelentésben.
A V-Dem Szerbiát azoknak az országoknak a kategóriájába sorolta, amelyekben a demokrácia az utóbbi tíz évben nem fejlődött, az országot pedig választási autoritárius jelzővel minősítette.
A demokrácia állásról szóló jelentés összegzésében az intézet a 2019-es „tiltakozás évét”a 2020-as „bezárási évvel” cserélte fel.
A demokráciák többsége felelősségteljesen viselkedik a világjárvány alatt, az autoritárius rendszerekben azonban a helyzet rosszabb, mivel – válaszként a COVID-19 járványra – nagy mértékben és célzottan sértették meg az emberi jogokat – értékelte a V-Dem Institute.


Március 12-17.
Pásztor és a VMSZ valljanak színt!
A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége március 17-én közleményben[11] szólította fel Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyarok Szövetségének (VMSZ) elnökét és a VMSZ-t, hogy valljanak színt a szerbiai egészségügyi rendszer központosításáról szóló stratégia kapcsán, amely a Zentai Közkórháznak a Nagykikindai Egészségügyi Központba való beolvasztását is javasolja.


A Zentai Közkórház – megmarad, vagy nem? (Fotó: Magyar Szó)

A VMDK „nem tartja elfogadhatónak a szerbiai kormány által támogatott Egészségügyi stratégiát, az úgynevezett ’Mestertervet’”.
A Vajdasági Magyar Orvosok és Fogorvosok Egyesülete (VMOFE), a zombori Egészségház igazgatónője, a Zentai közkórház igazgatója, a Zentai Egészségház igazgatója, a magyarkanizsai Egészségház igazgatója és a topolyai dr. Hadzsi János Egészségház igazgatónője és a VMSZ egyes képviselői sem támogatják a Zentai Kórház leépítését.[12]
A VMDK „csalódottan állapította meg”, hogy dr. Vickó Ferenc államtitkár a VRTV március 12. Fókuszban c. műsorában,[13] „a stratégia kapcsán elhangzott sommás észrevételek után is a minisztérium álláspontját képviselte”.
Az államtitkár „a sorok között ugyan, de mégis elismerte az intézmények összevonását, az orvosok utaztatását és a jelenleg elérhető szolgálatok átalakítását – a regionális központok javára!” – írja közleményben.
– A VMDK szerint mindez nem hat biztatón és nem utal arra, hogy a Zentai Közkórház megmarad a jelenlegi formájában és további fejlesztéseket végeznek el a kórház és az ide gravitáló lakosok javára. Különösén aggasztó az államtitkár úr kijelentése az ortopédia kapcsán, illetve tájékozatlansága az Észak-bánáti magyar többségű községek és a Nagykikindával való összeköttetést illetően. Hogyan gondolják a szolgáltatások gyors és hatékony igénybevételét, amikor Ada, Zenta, Magyarkanizsa községek lakosai számára tömegközlekedéssel szinte lehetetlen eljutni Nagykikindáig?
Sajnálattal vesszük tudomásul az államtitkár úr kijelentését és hozzáállását is, ami az anyanyelven történő egészségügyi ellátáshoz való jogot érinti. Az helyett hogy államtitkárként azon dolgozna, hogy az egészségügyben is alkalmazásra kerüljön a részarányos foglalkoztatás elve és a magyarul is tudó egészségügyi szakemberek nagy számban legyenek foglalkoztatva intézményeinkben, mint biztosíték az anyanyelvünk hivatalos használatára, inkább a jelenlegi helyzetbe való belenyugvás mellett foglalt állást – áll a VMDK közleményében.
A VMDK követelte, hogy az államtitkár nyilvánosan magyarázza meg az álláspontjai és felszólította Pásztor Istvánt és a VMSZ-t, hogy „kormányzati tényezőként valljanak színt és egyértelműsítsék támogatják-e a közösségünket hátrányosan érintő tervezetet vagy ellenzik azt? Államtitkáruk álláspontja tükrözi-e a párt álláspontját, vagy nem?”
Ismereteim szerint, a felszólítottak közül eddig senki nem szólalt meg a délvidéki/vajdasági magyar közösségben nem kis felháborodást okozó újabb beolvasztási javaslattal kapcsolatban. Ez is a VMSZ megalázkodó tisztségviselőit és politikáját minősíti! Figyelemre sem méltatják a közösség érdekeit, ami már a közösség lebecsülését is jelenti! Kit és mit képviselnek ezek az urak egyáltalán?

BOZÓKI Antal
Újvidék, 2021. március 22.


[1] Freedom in the World 2021 [Szabadság a világban 2021] Democracy under Siege [A demokrácia megszállás alatt] https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2021/democracy-under-siege
[2] Izveštaj Fridom hausa: Srbija ponovo nazadovala, SNS ugrožava politička prava i građanske slobode [A Freedom House jelentése: Szerbia ismét visszaesett, a Szerb Haladó párt veszélyezteti a politikai jogokat és polgári szabadságokat] https://www.021.rs/story/Info/Srbija/267560/Izvestaj-Fridom-hausa-Srbija-ponovo-nazadovala-SNS-ugrozava-politicka-prava-i-gradjanske-slobode.html, 2021. március 3. 09:21
Lásd még: Szerbiában tovább csökkentek a szabadságjogok
https://szabadmagyarszo.com/2021/03/03/szerbiaban-tovabb-csokkentek-a-szabadsagjogok/., és J. Diković: SNS ugrožava politička prava i građanske slobode [A Szerb Haladó párt veszélyezteti a politikai jogokat és polgári szabadságokat]. Danas, 2021. március 4. 5.
[3] Countries and Territories [Országok és területek] [https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
[4] Uo.
[5] Uo.
[6] Lásd a 2-es jegyzetben.
[7] Uo.
[8] https://www.v-dem.net/en/
[9] Autocratization Turns Viral – Democracy Report 2021 [Autokrácia vírusos lesz – Demokrácia-jelentés 2021.] https://www.v-dem.net/files/25/DR%202021.pdf
[10] V Dem Institut: Srbija u grupi država sa najvećim demokratskim nazadovanjem
https://europeanwesternbalkans.rs/v-dem-institut-srbija-u-grupi-drzava-sa-najvecim-demokratskim-nazadovanjem/, 2021. március 11.
[11] VMDK. KÖZLEMÉNY https://www.facebook.com/csonkaaron, 2021. március 17. 12:20
[12] Bővebben lásd a (Meg)marad, vagy nem? c. írásom (1-4):

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése