2021. március 7., vasárnap

(Meg)marad, vagy nem?

Mi lesz veled Zentai Közkórház? (2.)

 

Szerbiában nem csak a kisebbségi jogok csökkentésével, „visszavágásával” van gond, hanem az intézmények fokozatos leépítésével is.
Az utóbbira a legújabb példa a Zentai Közkórháznak a Nagykikindai Egészségügyi Központba való beolvasztásának javaslata.
A szerbiai egészségügyi rendszer központosításáról szóló fejlesztési terv megvalósításával „2035-re a Vajdaságban működő 93 önálló egészségügyi intézmény 22-re csökkenne”.[1]

A Magyar Szó c. (párt)újság február 27-én két teljes oldalon foglalkozott a Zentai Közkórház tervezett beolvasztásával.[2]
A lap a 6-7. oldalon közli dr. Úri Emese, a VMSZ szerbiai parlamenti képviselője, a zombori Egészségház igazgatónője, dr. Bagi Bojan, a VMSZ tartományi képviselője, a Vajdasági Magyar Orvosok és Fogorvosok Egyesületének (VMOFE) elnöke, dr. Csáki Beáta a Zentai közkórház igazgatója, dr. Surján Gusztáv, a Zentai Egészségház igazgatója, dr. Gyólay Karolina, a magyarkanizsai Egészségház igazgatója és dr. Illés Csilla, a topolyai dr. Hadzsi János Egészségház igazgatónője „ellenérveit” a Zentai Kórháznak a Nagykikindai Egészségügyi Központba való beolvasztásával kapcsolatosan.
Azt, hogy a délvidéki/vajdasági magyar közösség számára milyen nagy horderejű eseményről van szó, igazolják dr. Csáki Beáta szavai is: „A zentai kórház mintegy százezer polgár életére van hatással, öt község lakosa gravitál oda. Nagyon fontos, hogy Zentán a betegek magyarul, az anyanyelvükön el tudják mondani panaszaikat.”[3] – Folyamatosan újítunk, fejlesztünk. Ez a jövő, nem a leépítés – mondta egyebek mellett az igazgatónő.[4]
A többi nyilatkozó is „az észszerűsítés helyett a fejlesztés” mellett foglalt állást. Dr. Úri Emese az egészségügyi Intézmények Kamarájának február 26-i ülése után azt nyilatkozta: „a pillanatnyi állapot az: kicsi az esély arra, hogy a zentai kórházat leépítik”.[5] Tehát, nem azt, hogy a zentai kórházat nem építik le, hanem hogy „kicsi az esély” a leépítésére! Ezt úgy is lehet értelmezni, hogy ez a lehetőség továbbra is fennáll!
A lap ugyanebben a számában (a 7. oldalon) kivonatosan közli a VMOFE állásfoglalását is, miszerint „elfogadhatatlan a Kanizsai, az Adai és a Zentai Egészségház összevonása, valamint a Zentai Közkórház Kikindai Egészségügyi Központba való beolvasztása”.[6]


VMDK: elfogadhatatlan az egészségügyi rendszer központosítása
(Fotó VRTV)


Még ugyanazon a napon, vagyis február 27-én, Csonka Áron, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke, Magyarázatot várunk a kisebbségi kormánypárttól[7] címmel, foglalta össze a zentai kórházzal kapcsolatos eseményeket és közölte álláspontjait:
1. Vickó Ferenc a VMSZ egészségügyi államtitkára. Teljes mértékben részt vett és kiállt a    szerb kormány egészségügyi reformja mellett, propagálja & védi a szerb kormány famózus reformtervezetét (Masterplan).
2. A Délhír megírja, hogy ezzel a reformal leépítenek számos vajdmagyar érdekeltségű egészségügyi intézményt. Többek között a Zentai Közkórházat is.  
3. Ezt a hírt először tagadják, majd J. A. (VMSZ) zentai kulturális & oktatási tanácstag!?  (hol volt az egészségügyi?!?) elismeri és bizonygatja a polgároknak a kórház megmaradását.
4. Dr. Bagi Bojan (VMSZ) a Vajdasági Magyar Orvosok & Fogorvosok Egyesületének elnöke tiltakozó levelet ad ki (saját pártja & államtitkára és koalíciós partnere ellen!?), majd közlik kicserélték az egészségügyi stratégia erre vonatkozó részét (hiszem, ha látom!, a minisztérium honlapján még a régi változat van fent).[8]
5.  A kisebbségi kormánypárt csúcsvezetője P. I. egész idő alatt feltűnően csendben van. 
6.  Válaszokat követelünk a következőkre:
– Ha ott a „magyar” államtitkár (és olyan nagy a befolyásuk „ott ahol a döntéseket hozzák”) hogyan lehetséges, hogy egy ilyen stratégia, amely sérti a vajdmagyar közösség érdekeit egyáltalán megjelenjen?
– Miért akarták elhallgatni az emberek előtt mi van készülőben?
– Hogyan lehetséges, hogy a bal kéz nem tudja, mit csinál a jobb kéz, és nekimennek egymásnak?
– Miért nem a kisebbségi kormánypárt csúcsvezetősége szólalt meg (vagy a 9  köztársasági népképviselője) hanem a rangsorban alacsony szinten lévő aparátcsikok & „civilszervezetek” szájába adják a „tiltakozó” felszólalásokat?
– Nem-e újabb szemfényvesztésnek vagyunk a tanúi? Kitalálunk egy nem létező problémát, majd megjelenünk „megmentőknek”?
– Ha a Zentai Közkórház meg is menekül, mi a garancia arra, hogy a többi vajdmagyar érdekeltségű egészségügyi intézményt nem sorvasztják el? Különösen a kisebb településeken?
– Kinek az érdekeit képviselitek ti ottan!?

Csonka Áron, március 1-jén, az adai egészségház előtt, sajtótájékoztatón ismertette a párt meglátásait az egészségügyi ellátás szerbiai intézményhálózatának tervezetéről.
– A vajdasági magyarságot érzékenyen érinti ez a tervezet, mert számos olyan egészségügyi intézmény összevonását irányozza elő, amelyben érdekeltek vagyunk. A tervezet a Zentai Közkórház mellett a topolyait is leépítené, amelynek azután Szabadka lenne a központja, ahogyan a zentainak Nagykikinda – mondta.[9]
A VMDK elnöke szerint „a zentai kórház leépítésével sok munkahelyet megszüntetnének, így a regionális központból egy másodrangú, alapfeladatokat ellátó intézmény válna, ami elfogadhatatlan. Hangsúlyozta, hogy nem elég Zentára fókuszálni, hanem azt is meg kell akadályozni, hogy Ada és Magyarkanizsa egészségházai Nagykikindának legyenek alárendelve. Mint elmondta, az elmúlt években mindkét önkormányzat komoly pénzeszközöket fektetett egészségügyi intézményeibe, modern eszközökkel szerelte fel őket, és ezt nem szabad veszni hagyni. Emlékeztetett arra, hogy a körzeti beosztás ebben az esetben sem életképes, és semmi értelme sincs annak, hogy ez a három község az Észak-bánáti körzethez tartozik”.[10]
A Magyar Szó a sajtókonferenciáról a 12. oldalon tájékoztatott, nem pedig az 5. oldalon, ahol dr. Vickó Ferenc államtitkárnak a témával kapcsolatos nyilatkozatát közölte.
Csak a Szabad Magyar Szóból értesülhettünk, hogy Csonka ezt is mondta: „Érthetetlen, miért hagyják szó nélkül az adai és magyarkanizsai önkormányzat vezetői az egészségügyi intézmények fejlesztési tervének rájuk vonatkozó részét. Hogy tehetik meg, hogy egy ilyen átszervezéshez hozzá sem szólnak?”[11]
A kérdésre az lehetne a válasz, hogy Magyarkanizsa község polgármestere Fejsztámer Róbert, aki 2006 óta tagja a Vajdasági Magyar Szövetségnek,[12] Ada község polgármestere pedig Bilicki Zoltán, aki 2016. december 22-én tagja lett a Szerb Haladó Pártnak (SNS), hogy „szorosabbra fűzzék az együttműködést a tartományi és a köztársasági szervekkel”.[13] Érthető?
Akad-e egyáltalán valaki a Vajdasági Magyar Szövetségből, aki Csonka többi kérdését megválaszolja?

BOZÓKI Antal
Újvidék, 2021. március 7.[1] VMDK: elfogadhatatlan az egészségügyi rendszer központosítása
https://www.rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/vmdk-, 2021. március 01. 20:53
[2] Hhá, JK, K.P.D.: mh, v-ár: Észszerűsítés helyett fejlesztést! Magyar Szó, 2021. február 27. 6-7.
[3] Uo. 6.
[4] Uo.
[5] A Zentai kórházban nem lesznek leépítések! Magyar Szó, 2021. február 27. 7.
[6] Elfogadhatatlan a Zentai Közkórház beolvasztása. Magyar Szó, 2021. február 27. 7., és A Vajdasági Magyar Orvosok és Fogorvosok Egyesülete is tiltakozik a Zentai Közkórház beolvasztása ellen https://delhir.info/2021/02/27/a-vajdasagi-magyar-orvosok-es-fogorvosok-egyesulete-is-tiltakozik-a-zentai-kozkorhaz-beolvasztasa-ellen/
[7] Csonka Áron https://www.facebook.com/csonkaaron, 2021. február 27. 16:46
Lásd még Csonka Áron: Kérdések dr. Úri Emeséhez https://www.facebook.com/csonkaaron, 2021. március 3. 13:58
[8] ПЛАН ОПТИМИЗАЦИЈЕ [Optimalizálási terv]
https://www.optimizacijazdravstva.rs/plan-optimizacije
[9] Hhzs: A VMDK ellenzi az „észszerűsítési tervet”
https://www.magyarszo.rs/hu/4552/vajdasag_ada/237225/, 2021. március 2. 11:31 >> 2021. március 2., 12:28, vagy A VMDK ellenzi a tervezet. Magyar Szó, 2021. március 2. 12.
[10] Uo.
[11] Tómó Margaréta: „Miért hallgatnak az adai és a magyarkanizsai önkormányzat vezetői?” https://szabadmagyarszo.com/2021/03/01/miert-hallgatnak-az-adai-es-a-magyarkanizsai-onkormanyzat-vezetoi/
[12] Fejsztámer Róbert https://www.vmsz.org.rs/rolunk/szemely/fejsztamer-robert
[13] Bilicki Zoltán belépett a Szerb Haladó Pártba (videó) https://pannonrtv.com/rovatok/politika/bilicki-zoltan-belepett-szerb-halado-partba-video, 2016. december 22. 13:28

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése