2021. augusztus 22., vasárnap

Alul-képviseltség

Biztosítani a részarányos képviseletet!

Ada, Kishegyes, Nagykikinda, Topolya, és Zenta községben augusztus 15-én helyi közösségi választások voltak.
Az adai I. és II., a moholi és a törökfalui helyi közösségben a szavazati joggal rendelkező 14 887 választópolgár közül, a nem hivatalos eredmények szerint, 4003 személy járult az urnákhoz, vagyis a szavazók mintegy 27 százaléka adta le voksát a 28 szavazóhely valamelyikén község szerte. A szavazók összesen 56 tanácstagot választottak meg a négy helyi közösségi tanácsába – írja a Magyar Szó nevű pártlap.[1]
A Szerb Haladó Párt (SNS) által támogatott 34 és „a VMSZ által támogatott 22 személy mindegyike bejutott valamelyik helyi közösség tanácsába”.[2]
A 27 százalékos részvételi arány alacsony, kevés. Ez azt is jelentheti, hogy a polgárokat vagy nem-igazán érdekelte a szavazás, vagy a jelöltekkel nem voltak megelégedve.
Ada községben a magyarok száma a lakosságban 8744 (82,90%), a szerbeké pedig 1106 (10,48%)[3] Ebből az következik, hogy többszörösen kisebb számú magyar helyi közösségi tanácsnok van, mint amennyi megilletné őket a lakosságban való részvétel alapján.
Ennek ellenére, Tóbiás József, a Vajdasági Magyar Szövetség Ada községi elnöke, aki a községi képviselő-testület elnöke is, „nagyon jó eredménynek”[4] tartja a 22 vémeszes tanácstag megválasztását!

Ada: A VMSZ és és a SZHP elégedett a részvétellel és az eredményekkel. A lakosság is?
(Fotó: Magyar Szó)

 
Kishegyes településen 5 választókörzetben választhattak a polgárok, 3-3 jelöltet. A település szintjén 24 százalékos volt a részvételi arány.
A VMSZ támogatásával 13 egyéni jelölt indult, és minden jelöltet megválasztottak a polgárok. Emellett két egyéni jelölt is bekerült a tanácsba.[5]
Bácsfeketehegyen 27,98 volt a részvételi arány. Itt is 15 tanácstagot választottak, és a jelöltek közül 10-et támogatott a VMSZ. Közülük mindenki bekerült a tanács új összetételébe.[6]

A Nagykikinda községhez tartozó „Töröktopolyán és Kisoroszon 1-1, míg Szajánban 2, a VMSZ által támogatott személy jutott be a helyi közösség tanácsába”.[7]
A Pannon RTV tudósításából[8] sajnos még az alapvető adatokat sem lehet megtudni, mint például, hogy az említett településeken a helyi közösségi tanácsnak mennyi tagja van és hogy a véemeszes tanácsnokok száma megfelel-e a magyarok arányának az összlakosságban?

– Topolya községben, Bácskossuthfalva és Krivaja kivételével, valamennyi helyi közösségben tartottak választást, és mintegy 5100-an járultak az urnák elé, ami a szavazásra jogosult polgárok több mint 20 százaléka. A meghirdetett helyekre – kevés kivétellel – településenként egy-egy jelölt pályázott. Valamennyi, a Vajdasági Magyar Szövetség támogatottságával induló egyén bejutott települése helyi közösségének a tanácsába – közli a Magyar Szó.[9]
Topolyán a 13 550, választói névjegyzékben szereplő polgár közül 2576-an járultak az urnák elé, ami a szavazásra jogosultak 19,01 százalékát jelenti. A helyi közösségbe jutott 21 tanácstag közül 14 élvezi a Vajdasági Magyar Szövetség, 7 pedig a Szerb Haladó Párt támogatását.[10]

Zentán hét helyi közösségi tanács összetételéről döntöttek. Községi szinten 20 százalékos volt a részvételi arány.
Helyi szinten, a Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott jelöltek közül a Tópart–Centar helyi közösségben 4, a Kertek helyi közösségben 8, a Tisza-part–Alvég helyi közösségben 7, a Felsőhegy helyi közösségben 5, a Tornyos helyi közösségben 9, valamint a Bogaras helyi közösségben 4 jelölt került a tanácsba.[11]
Ebből aztán igazán nem lehet megállapítani, hogy akkor most milyen is a helyi közösségi tanácsok nemzeti összetétele. Cegledi Rudolf nyilatkozatából az tűnik ki, hogy „nincsenek nagy változások, megmaradtak az arányok”.[12] Hogy ez valójában mit jelent, csak találgathatjuk.

A tudósítások alapján arra a megállapításra lehet jutni, hogy az öt község helyi közösségi tanácsi választáson résztvevők száma alacsony – 19,01 (Topolyán) és 27,98 (Bácsfeketehegyen) között volt. Hogyan lehet legitimnek tartani egy olyan testületet, amely a választópolgárok csak ötödének, illetve harmadának a bizalmát élvezi?
A választásokon a magukat magyarnak nevező pártok közül csak a Vajdasági Magyar Szövetség vett részt. A többi magyar pártot a jelentések nem említik. Nem tudni, hogy ez ismét/vagy még a választási bojkottot jelenti-e, vagy azt, hogy a többi pártot nem érdekli a helyi közösségek irányításában való részvétel, illetve, hogy képtelenek voltak részt venni a választási kampányban, aláírásokat gyűjteni és jelölte(ke)t állítani? Lehetséges, hogy már nem is léteznek?
Talán ennek köszönhető, hogy néhány, „a pártok támogatását nem élvező, függetlenként induló személy is kapott elég szavazatot”, illetve „egyéni jelölt is bekerült a tanácsba” (pl. Bajsán 3, Kishegyesen 2).[13]

A Szabad Magyar Szó arról is cikkezett, miszerint Zentán „a VMSZ a Szerb Haladó Párt jelöltjeit is támogatja”.[14] A közéleti portál erre a megállapításra annak alapján jutott, hogy „a Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott személyek közös listán indultak”.[15]
A VMSZ zentai szervezetének az FB-oldalára felkerült ugyanis Pék Zoltán, a VMSZ köztársasági képviselőjének bejegyzése, miszerint „a VMSZ hét helyi közösség területén 61 jelöltet támogat”.[16]
A 61-es szám „azért érdekes, mert a hét helyi közösség területén pontosan ennyien szerepelnek a listák elején (Felsőhegyen, a Tiszapart-Alvég és a Kertekben a 10-es, a Centar-Tópart helyi közösségben pedig a 11-es sorszámtól indulnak az ellenzéki jelöltek), vagyis a VMSZ nem is titkolja, hogy arra buzdítja a szavazóit, hogy a saját jelöltjei mellett a Szerb Haladó Párt tagjait is támogassák” – közölte a portál.[17]

Augusztus 15-én az öt vajdasági községben nem többpárti, demokratikus és tisztességes helyi közösségi választások voltak.
Folytatódik az ellenzéki ellenőrzés nélküli közös/összemosott Szerb Haladó Párti és VMSZ hatalom(megosztás). 
Feltűnő hogy, a legtöbb helyen, a magyarok a helyi közösségi tanácsokban jelentősen alul vannak képviselve. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a magyar lakosság – a lélekszámához viszonyítva – nem vesz részt arányosan a közvetlen döntéshozatalban. Ez ennek az alapvető nemzeti közösségi jognak a tiszteletben nem tartását, (meg)sértését is jelenti.
A vonatkozó törvényt ezért meg kell változtatni:
Biztosítani kell a részarányos képviseltet! Meg kell szüntetni a pártok által támogatott listás szavazást, hogy csak az egyéni jelöltek közül lehessen választani – ahogy a torvény is előírja!

BOZÓKI Antal
Torda, 2021. augusztus 22.


__________
[1] csin: Négyezren szavaztak a helyi közösségi választáson https://www.magyarszo.rs/hu/4697/kozelet/248521/, 2021. augusztus 15. 21:54 >> 2021. augusztus 16. 01:12
[2] csin: Mindenki elégedett. Magyar Szó, 2021. augusztus 17. 12.
[3] Ada https://hu.wikipedia.org/wiki/Ada_(Szerbia)
[4] Lásd csin írását, a 3-as alatt.
[5] K.P.D., L.J.: Helyhatósági választások Topolya és Kishegyes községben https://www.magyarszo.rs/hu/4699/vajdasag_topolya/248607/, 2021. augusztus 17. 16:03 >> 2021. augusztus 17. 21:42
[6] Uo.
[7] A helyi közösségi választások eredményei https://pannonrtv.com/rovatok/politika/helyi-kozossegi-valasztasok-eredmenyei, 2021 augusztus16. 10:25 és 16:03
[8] Lásd a 9-es alatti írást.
9] Uo.
[10] Uo.
[11] kgn: Nem változtak az arányok, Magyar Szó, 2021. augusztus 17. 12, vagy https://www.magyarszo.rs/hu/4699/vajdasag_zenta/248602/, 2021. augusztus 17. 11:09 >> 2021. augusztus 17. 21:00
[12] Uo.
[13] K.P.D., L.J., lásd a 6-os alatti és a Hamarosan megalakulhatnak a helyi közösségek új tanácsai c. írást. Magyar Szó, 2021. augusztus 17. 13.
[14] A VMSZ a Szerb Haladó Párt jelöltjeit is támogatja Zentán https://www.szabadmagyarszo.com/2021/08/12/a-vmsz-a-haladok-jeloltjeit-is-tamogatja-zentan/, 2021. augusztus 12. 10:59
[15] Uo.
[16] VMSZ Zenta https://m.facebook.com/vmszzenta/photos/a.811986062195212/4349290041798112/?_rdr
[17] Uo.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése