2017. június 1., csütörtök

A VMSZ megint a magyar érdek ellen szavazott.


A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSE 2017. 5. 31:
Vajdasági Magyar Szövetség tagjának lenni lehet, hogy kifizetődő, de egyben szégyen is!
A VMSZ megint a magyar érdek ellen szavazott.
A délvidéki Magyar Polgári Szövetség javasolta, hogy a zentai KKT küldjön (csak) egy kérelmet a szerbiai belügyminisztérium részére, hogy a rendőrfőnök kiválasztásánál vegyék figyelembe a zentai lakosság nemzeti összetételét is, ami egyébként törvényben előlátott lehetőség, sőt javasolt követelmény is.
A VMSZ még azt is leszavazta, hogy a javaslat egyáltalán napirendre kerülhessen.
Megállapíthatjuk, hogy legnagyobb gondjainkért, a pusztulásunkért nem elsősorban a szerbek okolhatóak, hanem a haza és nemzetáruló VMSZ (koalícióban a Szerb Haladó Párttal - Vucsity), akiket a FIDESZ, Orbán Viktor személyesen is minden feltétel nélkül támogat. Zenta lakossága elsősorban a magyarok (80%-os többségi nemzet volt) szándékos elüldözése (gazdaság, iskoláztatás, munkanélküliség stb.) miatt (1990-ben 28 000, 2012-ben 22 000) 15 000 főre csökkent. Ezzel megváltoznak a nemzetek közötti arányok is.
A VMSZ sokadszorra bizonyította be, hogy nem magyar, esetleg tagjai beszélik a magyar nyelvet, de szívükben, lelkükben nem tartoznak a nemzethez.

Rácz Szabó László MPSZ elnök, Zenta


A MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG – ZENTA A ZENTAIAKÉ FRAKCIÓJA SÜRGŐSSÉGI NAPIRENDI PONT JAVASLATOT NYÚJT BE A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET KÖVETKEZŐ 2017. 5. 31-én TARTANDÓ  19.  ÜLÉSÉRE


Hivatkozva a Zentai Községi Képviselő-testület Ügyrendje (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008., 30/2012. és 03/2015. szám) 15. szakaszának 1. bekezdése (képviselői eskü), valamint a 82. szakaszának 1. bekezdése alapján (sürgősségi eljárás) a Magyar Polgári Szövetség – Zenta a zentaiaké listájának frakciója az alábbi sürgősségi napirendi pont beiktatását javasolja a zentai KKT 2017.05.31-én 9:00 órára, összehívott 19. ülésének:

A zentai Községi Képviselő-testület a 2017. május 31-ei  19. ülésén,

a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám) 2. szakasza, 20. szakasza 32. és 39. pontja, a 32. szakasza  alapján, valamint
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 16. szakasza 32. , 36., 47. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017.05.31-én megtartott  19. ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

AZZAL A KÖZÖSSÉGI  IGÉNNYEL KAPCSOLATBAN, HOGY A MEGÜRESEDETT ZENTAI BELÜGYI RÉSZLEG IGAZGATÓJÁNAK (načelnik) KINEVEZÉSE SORÁN A BELÜGYMINISZTER VEGYE FIGYELEMBE A ZENTAI LAKOSSÁG NEMZETI RÉSZARÁNYOS ÖSSZETÉTELÉT  IS

1. szakasz
Zenta község képviselő-testülete javasolja, azaz azzal a kérelemmel fordul Szerbia belügy-miniszteréhez, hogy lehetőségeihez mérten kövessen el mindent, hogy a Nagykikindai körzethez tartozó Zenta községben olyan, lehetőleg zentai illetőségű személy kerüljön a részleg igazgatójának posztjára, aki Zentán élt az elmúlt legkevesebb 5 évben, aki rendelkezik a megfelelő képzettséggel, gyakorlattal, valamint a szerb nyelv mellett anyanyelvi szinten beszéli a magyar nyelvet is, esetleg magyarnak is valja magát.

2.  szakasz
Az 1. szakasz 1. bekezdésében meghatározott cél elérése érdekében Zenta község polgármesterének, valamint  a KKT elnökét nevezi meg a feladat végrehajtójaként.

3. szakasz
Zenta község polgármestere, a zentai KKT elnöke, a zentai KKT következő ülésén beszámol a határozat 1. szakaszában meghatározott cél elérésére érdekében folyatott tevékenységéről és eredményeiről.

indokolás:

Sürgősségi indokolás:
A fenti napirendi pont javaslatát a Zenta a zentaiaké frakció időben benyújtotta a zentai KKT részére. Ettől függetlenül a javaslat nem került a napirendi pontok közé.
A zentai rendőrségi részleg (belügyi titkárság) igazgatói posztja már hosszú ideje megüresedett.
Félő, hogy ha késlekedik a zentai KKT a döntéshozatalával a fenti javaslattal kapcsolatban, akkor a kérelmünk nem érkezik meg időben a minisztériumi döntéshozók elé, és emiatt azok a legnagyobb jóindulatuk ellenére is, a zentai lakosság igényeinek ismerete nélkül rossz döntést hoznak, azaz Zentára nézve káros döntést hoznak.

Kérni, kérdezni akkor is lehet, ha döntéseket hozni az adott kérdéskörben nem a helyi önkormányzat az illetékes. A helyi önkormányzatnak kötelessége információkat adni a felsőbb szervek részére a helyi lakosság érdekeit képviselve.

Zenta lakosságának megközelítőleg 80%-a magyar nemzetiségű polgár. A zentai rendőrségi részlegnek utoljára a Tito, valamint a Milosevity nevével fémjelzett korszakban volt magyar igazgatója (načelnik), ami azt jelenti, hogy legkevesebb 25 éve egyetlen egyszer sem került a zentai helyi rendőrségi szolgálat élére magyar ember.  Jelen pillanatban – megítélésünk, ismereteink szerint - a zentai helyi rendőrség munkásainak megközelítőleg  90%-95%-a szerb nemzetiségű szerbiai állampolgár.
Szerbia alkotmánya előlátja többek között a nemzetek közötti egyenjogúságot is, valamint a kötelező toleranciát, a részarányos foglalkoztatást, amelyet egyre több esetben hangoztatnak a vezető politikusok. Ennek szellemében szükséges a zentai helyi rendőri szervek munkájában is betartani a nemzeti  részarányosságot, amelyet első lépésben éppen azzal javíthatunk valamelyest, ha a jelen pillanatban már hosszú ideje megüresedett – betöltésre váró -  helyi rendőrségi igazgatói posztra jó esetben magyar embert nevez ki a belügyminisztérium. A zentai képviselő-testületnek feladata és kötelessége a zentaiak érdekeinek védelme és képviselete, valamint joga is van arra, hogy kérelemmel, felhívással forduljon az ország bármely minisztériumához. Ez a „decentralizáció“, a „demokrácia“, a „helyi autonómia“  minimális ismérve.

Következésképpen minden zentai polgár, nemzetre, nemre, vallásra való tekintet nélküli egyenjogúságának szolgálatában a helyi önkormányzatnak, a zentai Községi Képviselő-testületnek a kötelessége felhívni a Szerbiai politikai és szakmai vezérkar, a szerb kormányelnök, a belügyminisztérium figyelmét a jelen pillanatban fennálló nagyon is diszkriminatív helyzetre, különös tekintettel arra, hogy Magyarország és Szerbia kormányfői, köztársasági elnökei, külügy-miniszterei évek óta hangoztatják, hogy Magyarország és Szerbia, azaz a magyarság és a szerbség között még soha nem volt ilyen jó a megértés, és az együttműködés, hiszen megtörtént a szerb-magyar megbékélés.
Az fentiekkel indokolva javasoljuk a zentai Községi Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a javaslatunkat.

Kelt: 2017. 05.31.
Z e n t a
Rácz Szabó László
a Zentai Községi Képviselő-testület
“ZENTA A ZENTAIAKÉ” – Magyar Polgári Szövetség – Rácz Szabó László listájának frakció-vezetője 

                                                                                                Rácz Szabó László, elnökNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése