2017. június 21., szerda

Túllépte-e a hatáskörét az MNT elnöke?

Újabb dokumentumok kerültek nyilvánosságra a csantavéri igazgatóválasztási ügyben - Joó Horti Lívia sajtótájékoztatója 

Túllépte-e a hatáskörét az MNT elnöke?
Joó Horti Lívia sajtótájékoztatón beszélt az ügy fejleményeiről
Joó Horti Lívia szerint az MNT elnöke jogtalanul adott ki véleményezést a testület nevében a csantavéri Hunyadi János Általános Iskola igazgatóválasztásával kapcsolatban. A képviselő asszony dokumentumokkal bizonyította a Magyar Nemzeti Tanács és a tartományi oktatási titkárság közötti márciusi közjátékot, amelynek eredményeképp a nemzeti tanács illetés szerveinek döntését megmásítva a titkárság Kecsenovics Szabó Dóra kinevezését hagyta jóvá az iskola élére.
Mint arról korábban beszámoltunk, a Magyar Mozgalom képviselői kifejezték elégedetlenségüket a csantavéri általános iskola igazgatóválasztási eljárásában történt, általuk szabálytalannak értékelt döntéshozatali ügymenet miatt. Röviden: Január 11-én a csantavéri Hunyadi János Általános Iskola tantestületi ülésén véleményezik az igazgatói pályázatokat és több mint ötven százalékos többséggel István Ervint támogatják, második helyre kerül Kecsenovics Szabó Dóra. Az MNT oktatási bizottsága február 7-én támogatja István Ervin jelölését az iskolaigazgatói pozícióra. Ugyanezen a napot az MNT Végrehajtó Bizottsága is megerősíti a szakbizottság döntését. Az MNT február 23-ai ülésén a testület szavazattöbbséggel (24 mellette, 1 ellen és 1 tartózkodás) elfogadja István Ervin jelölését. Február 27-én azonban az iskolaszék ülésén végül 5:4 arányban Kecsenovics Szabó Dóra kerül ki győztesen a igazgatóválasztási procedúrából. A törvény szerint a döntés hordozója maga az iskolaszék, minden más testület csupán véleményezési joggal rendelkezik.
A történet azonban itt kezd bonyolódni, ugyanis a Nyilas Mihály által vezetett tartományi oktatási titkárság március 9-én kiadott jóváhagyó dokumentuma már arról számol be, hogy a Magyar Nemzeti Tanács előző nap keltezett irata szerint támogatja Kecsenovics Szabó Dóra kinevezését az iskolaigazgatói posztra. Joó Horti Lívia kiemeli, hogy az MNT rendes ülésén nem támogatta a nevezett személy jelölését, a februári ülésen István Ervin mellett tették le a voksukat a képviselők. Ekkor az iskolaszék kérvényt intéz a tartomány és a nemzeti tanács felé, hogy jutassák el a támogatásról szóló hiányzó dokumentumot az iskolának. Az iskolát hónapokig nem méltatják válaszra sem a tartomány, sem a tanács részéről – emeli ki Joó Horti Lívia. Április 14-én az MNT öt képviselője kikéri az MNT-től a közérdekű dokumentumot, az ellenzéki képviselőnő pedig ezt követően a kisebbségi nemzeti tanács rendes ülésén is kéri a március 8-ai keltezésű dokumentum kiadását, amely a tartományi oktatási titkárság irata szerint Kecsenovics Szabó Dóra kinevezését támogatja a MNT részéről. Hajnal Jenő, az MNT elnöke televíziós nyilatkozatában közli, hogy elnöki jogkörével élve kiadott egy erre vonatkozó dokumentumot. Az említett levelet az ellenzéki képviselő is kézhez kapja, a levélben az áll, hogy „a Magyar Nemzeti Tanács az elmúlt évek kizárólagos pozitív tapasztalataira való tekintettel támogatja Kecsenovics Szabó Dóra megválasztását”. Joó Horti Lívia szerint az MNT elnöke sem a nemzeti tanácsokról szóló törvény, sem a Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya, sem más rendelet értemében nem jogosult arra, hogy a nemzeti tanács oktatási bizottságának, végrehajtó bizottságának és tanácsának döntésével ellentétes véleményt hozzon és azt a Magyar Nemzeti Tanács döntéseként tüntesse fel.
A tartományi ellenzéki frakció kérésére Nyilas Mihály május 29-én azzal indokolta az igazgatóválasztási eljárásában kiadott jóváhagyást, hogy a Magyar Nemzeti Tanács pozitív véleményezést adott az említett személy kinevezéséről. A tartományi titkár válaszát ugyancsak bemutatta a sajtó képviselőinek Joó Horti, kiemelve, hogy a titkárság aznapi levelére válaszul érkezett a március 8-ai levél a Magyar Nemzeti Tanács elnöke részéről, és feltette a kérdést, hogy miért kellett megmásítani egy meglévő döntést és hogyan véleményezhette a kinevezést a testület nevében a tanács elnöke. A tanácstag szerint ezek olyan súlyos kérdések, amelyek megkérdőjelezik az egész nemzeti tanács működését.
Precedens értékűnek nevezte a csantavéri esetet Joó Horti Lívia, aki szerint hasonló önkényes lépések jellemzik a jogállamiság betartásáért felelősséggel tartozó állami intézményeket. A tanácstag szerint a testület megkerülésével kiskorúsítják a közvetlenül megválasztott Magyar Nemzeti Tanácsot, illetve az érintett általános iskola iskolaszékét is.
A Magyar Nemzeti Tanács hat képviselője kérelmezte, hogy a most pénteki ülésen tűzzék napirendre a közel fél éve húzódó ügyet és vitassák meg, hogy vajon túllépte-e a hatáskörét az MNT elnöke, és ha igen, ennek milyen következményei lesznek, az MNT elnöke azonban nem tűzte napirendre az elnöki hatáskör kérdését.
Basity Gréta

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése