2021. január 14., csütörtök

A MÉDIASTRATÉGIA ALKALMAZÁSA (2.)

Biztosítani a médiaszabadságot! 


A szerb kormány 2020. decembert 4-én,[1] elfogadta a médiafejlesztési stratégia 2020-2022-ig terjedő akciótervet is.[2]

– A stratégia célja a közszolgálati tájékoztatás fejlesztése, ami biztosítja a szabad véleménynyilvánítást, a médiaszabadságot, az újságírók biztonságát, a média pluralizmusát, a fejlett médiapiacot és az újságírói hivatás megerősítését – hangoztatta a kormány.[3]

Az akcióterv a közszolgálati tájékoztatásról és a médiáról szóló törvény olyan módosítását látja elő amely

        biztosítja a médiák független szerkesztési politikáját, azoknál a kiadóknál, amelynek az alapítói a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai, olyan mechanizmus létrehozása által, amely védi a szerkesztési politikát az alapító befolyásától és szankciókat alkalmaz ezekkel a garanciákkal szembeni eljárások esetére;

        amely szerint a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak tagjai nem lehetnek azon média igazgatási szervének tagjai, amelynek az alapítói;

        az igazgató-bizottságok a médiában, amelynek alapítói a nemzeti tanácsok, kötelesek teljes tiszteletben tartás mellett megvitatni a szerkesztőség véleményét a fő- és felelős szerkesztők megválasztásánál;

        amely világos kritériumokat ír elő a nemzeti tanácsok által alapított médiák igazgató-bizottsága tagjainak a megválasztására, hogy azok valóban hivatásosak legyenek a média területén, akik eredményt értek el a munkájukban, vagy jelentős akadémiai alkotásaik voltak a média területén (4.1.1.) 

        stabil, átlátható és megkülönböztetéstől mentes finanszírozási forrásokat lát elő, valamint pénzügyi fenntarthatóságot biztosít azoknak a médiáknak, amelyeknek az alapítói a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai, minden kiadónak egyformán a Szerb Köztársaság területén (4.1.2)

        világos kritériumokat lát elő az eszközök odaítélésre a pályázati társfinanszírozás alkalmával, valamint értékelhető eljárást a nemzeti kisebbségi nyelven előállított és terjesztett média projektumok vonatkozásában” (4.1.2).

Az akcióterv szerint törvényt olyan módon is módosítani kell, hogy „a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak nem kötelező véleményt kell előre megküldeniük a közigazgatási szervnek, amely nyilvános pályázatot hirdet a nemzeti kisebbségi nyelvű projekt-társfinanszírozásra, a médiatartalmak válfajára vonatkozóan, amelyek valamely nemzeti közösségnek szükségesek a saját nyelvén való tájékoztatása minőségének növelése érdekében” (4.1.2).  

A törvénymódosítások által „ösztönző intézkedéseket is létre kell hozni, hogy a civil társadalom nemzeti kisebbségi médiákat alapítson, fejlesszen és működtessen (innovatív alapok)” (4.1.4), stb. 

 

Illusztráció (Forrás: Internet)

 

A Szerb Köztársaság tájékoztatási rendszerének 2020-2025. évi fejlesztési stratégiájának szövegéből, valamint a közszolgálati tájékoztatásról és a médiáról szóló törvény 16. szakaszának 2-4 bekezdéseiből látszik: Hajnal Jenő az ellen tiltakozik, hogy „a médiaházak igazgatóbizottságát, az igazgatókat és a főszerkesztőket, olyan módon nevezzék ki, amelyik biztosítja a média (а hatályos törvény szövege szerint – B. A.) – teljes szerkesztőségi függetlenségét”. Az ellen is, hogy „az igazgatói szerv tagjainak két harmadát független tagok képezzék”. 

És miért ellenzi ezt? Azért, mert az MNT alapítású média igazgató-bizottságaiban – Magyar Szó, Hét Nap, Pannon RTV, Szabadkai Magyar Rádió[4] – éppen a testület által kinevezett véemeszes, vagy a párt bizalmát élvező káderek vannak többségben. Ugyanez vonatkozik az igazgatókra és főszerkesztőkre is, akikkel kapcsolatban egyesek tisztségeinek még az összeférhetetlenség kérdése is felvetődött.[5] 

Az MNT által alapított igazgatási szervek jelenlegi összetétele még a hatályos törvénnyel se nincsen összhangban! Független tagok ezekben a testületekben – ismereteim szerint – nincsenek is. Vagy ha netán vannak is, a szavuk éppen semmit nem számít a döntő vémeszes többség ellenében.

 

A Magyar Szó (9 tagú) Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületében (TJGYT) pártpolitikusok is vannak, mint Fremond Árpád köztársasági képviselő és a VMSZ egyik alelnöke, Juhász Attila mezőgazdasági államtitkár és a VMSZ elnökségi tagja, Erdődi Edvina, a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) alelnöke és (újabban) a Magyar Szó Lapkiadó Kft. igazgatóhelyettese,[6] de itt van még a véemesz 2020. évi tartományi választási listáján is szereplő dr. Nagy Imre,[7] a Prosperitati Alapítvány Igazgató-bizottságának elnöke,[8] és a párthoz ugyancsak közeli Kabók Erika, a lap újságírója is.[9]  

Kovács Elvira parlamenti képviselő, a Szerb Képviselőház alelnöke, az Európai Integrációs Bizottság elnöke, az Európai Tanács parlamentáris küldöttségének tagja, frakcióvezető-helyettes és a VMSZ egyik alelnöke is az egyetlen közpénzen működtetett hetilapunk, a Hét Nap igazgató-bizottságának a tagja. 

Az említett „politikusok” döntően befolyásolhatják a két lap szerkesztéspolitikáját is.

Ezek a médiák teljesen a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) által kormányzott MNT irányítása alatt vannak, de pénzügyileg is testülettől függnek, amely csaknem eluralta a médiateret. Ez miatt nem valósulhat meg a szerkesztőségek függetlensége, de a közérdek sem!

Az MNT alapította médiák az adófizetők pénzéből valójában nem az anyanyelvű közszolgálati tájékoztatás, hanem a VMSZ politikájának és a Szerb Haladó Párt (SNS) vezette hatalmi koalíció szolgálatában állnak. Ez pedig ellehetetleníti a magyar közösség tárgyilagos anyanyelvű tájékoztatását, a sajtó ellenőrző szerepének az érvényesítését, az oknyomozó, tényfeltáró és társadalomkritikai újságírást! (Ilyen jellegű írásokat egyáltalán nem vagy csak nagyon elvétve lehet olvasni/látni/hallani!) Ez pedig akadályozza a társadalmi párbeszédet és tönkreteszi a közösség szellemi életét! A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) ezt egyenesen a „magyar nyelvű média brutális kisajátításának” nevezi.[10] 

 

A médiatörvény és a köztársasági médiastratégia szerint a jelenlegi helyzetet meg kell változtatni és biztosítani a sajtó, a szerkesztőségek függetlenségét. Ez viszont a Vajdasági Magyar Szövetségnek és az MNT-nek nem felel meg, mert elveszítenék ai irányításuk alatti média feletti monopóliumukat, egyeduralmukat! Nem kell, tehát, csodálkozni, hogy Hajnal Jenő „tiltakozik” a változásaok ellen, hiszen megszűnik a média feletti hatalma! Még a szerb kormányt is védelmezi az elkerülhetetlen változásoktól, amelyeket az már, az európai követelményekhez is igazodva – bár kényszeredetten, de – elfogadott! 

Hajnal mindent meg fog tenni, hogy a jelenlegi szerencsétlen, káros állapot minél tovább tartson! 

BOZÓKI Antal

Újvidék, 2021. december 14.


__________
[1] Vlada usvojila akcioni plan o javnom informisanju u Srbiji https://www.cenzolovka.rs/drzava-i-mediji/vlada-usvojila-akcioni-plan-o-javnom-informisanju-u-srbiji/
[2] АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СИСТЕМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2020-2025. ГОДИНА, У ПЕРИОДУ 2020-2022. ГОДИНА [A Szerb Köztársaság közszolgálati tájékoztatása 2020-2025. évi fejlesztési stratégiája megvalósításának akcióterve]
https://www.kultura.gov.rs/tekst/sr/5745/akcioni-plan-za-sprovodjenje-strategije-razvoja-sistema-javnog-informisanja-u-republici-srbiji-za-period-2020-2025-godina.php
[3] J. P.: Akcioni plan za primenu Medijske strategije: Menja se 13 zakona, država izlazi iz Politike, Tanjug se briše iz APR-a [Akcióterv a médiastratégia megvalósítására: 13 törvény változik, az állam kilép a Politika napilapból, a Tanjugot törli a Gazdasági Nyilvántartó Ügynökség]. http://www.uns.org.rs/sr/desk/UNS-news/108215/akcioni-plan-za-primenu-medijske-strategije-menja-se-13-zakona-drzava-izlazi-iz-politike-tanjug-se-brise-iz-apr-a.html?print=true, 2020. decembert 11.
Lásd még: (FoNet) Vlada usvojila akcioni plan o javnom informisanju u Srbiji [A kormány elfogadta a közszolgálati akciótervet] https://www.cenzolovka.rs/drzava-i-mediji/vlada-usvojila-akcioni-plan-o-javnom-informisanju-u-srbiji/, 2020. december 4., és Premijerki predata nova medijska strategija od 2020-2025. [A miniszterelnök asszonynak átadták a 2020-2025. évi új médiastratégiát] https://www.danas.rs/drustvo/premijerki-predata-nova-medijska-strategija-od-2020-2025/
[4] Főszerkesztő, önkormányzati képviselő és programtanács-tag – Senki sem tájékoztatta, hogy ez összeférhetetlenség
https://szabadmagyarszo.com/2020/12/24/foszerkeszto-onkormanyzati-tanacsnok-es-programtanacs-tag-senki-sem-tajekoztatta-hogy-ez-osszeferhetetlenseg/
[5] Jegyzőkönyvi kivonat https://www.mnt.org.rs/sites/default/files/attachments/13_mnt_20200403.pdf
[6] VMDK-közlemény: A magyar nyelvű média brutális kisajátítása http://bozokiantal.blogspot.com/search/label/VMDK, 2020. december 11.
[7] Vajdasági Magyar Szövetség Tartományi választási listája 2020 https://www.vmsz.org.rs/tartomanyi
[8] Nagy Imre: Az online kurzus megfelel az Európai Uniós követelménynek https://www.prosperitati.rs/nagy-imre-az-online-kurzus-megfelel-az-europai-unios-kovetelmenynek, 2019. február 4.
[9] A Magyar Szó Lapkiadó Kft. A 2021-es évre vonatkozómunka- és pénzügyi terv. Az Magyar Nemzeti Tanács 2020. november 13-ai 17. ülésének anyaga, 2-3.
[10] VMDK-közlemény, a 6-os alatt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése