2021. január 22., péntek

Kovács-jelentés: „Van még mit tenni”!?

 Emberi- és nemzeti kisebbségjogi napló (232.)


Január 14.
Miért nincsenek társadalomtudományi kiadványok?
Forum Könyvkiadó Intézet (FKI) az év első hónapjaiban, a tavaszi könyves rendezvény előtt egy ifjúsági regénynek, történészkonferencia anyagának, irodalomtörténeti munkának, néprajzi és szociográfiai, valamint publicisztikai kötetnek, dokumentumprózának, képzőművészeti kismonográfiának és egy irodalomtörténeti munkának a megjelenését is tervezi.
– Februárban várható több tankönyvpótló kötet megjelenése a Magyar Nemzeti Tanáccsal együttműködve: a másodikosok számára hamarosan elkészül a Tanulj velünk magyarul! c. anyanyelvápoló kötet, valamint lesz egy egészen különleges kiadványunk is, amely az identitásunkat, történelmünket, kultúránkat mutatja be egy fiatal generáció szemszögéből, és nagyban folynak a magyar–szerb középszótár kézirat-előkészítő munkálatai is. Szintén a napokban jelent meg Tran(s)zakció sorozatunk legújabb kötete Zvonko Karanović válogatott verseivel Mindennapi pusztaság címen, amelyek Benedek Miklós értő fordításában látnak napvilágot, valamint Borislav Pekić kötete, a Hogyan veszejtsük el a vámpírt? Szilágyi Károly tolmácsolásában – nyilatkozta Virág Gábor, a Forum kiadó igazgatója és főszerkesztője.[1]


A Magyar Nemzeti Tanács (MNT), a 2020. november 13-ai a 17. (elektronikus) ülésének anyaga között van a FKI Igazgatóbizottsága által meghozott 2020. évi (október 27-én módosított) munkaterve és programja,[2] valamint a 2020. évi pénzügyi terve is (a 3. és 4. napirendi pont). A testület ezeket véleményezte és – 30 (véemeszes) igen, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodás mellett – elfogadta (a 3. és 4. napirendi pont alatt). [Az ülésen elképesztően sok, 71 napirendi pont volt, az anyaga pedig 908 (!!) számítógépes oldal terjedelmű. Elolvasta ezt a tagok közül egyáltalán valaki?]
A módosított kiadó terv szerint, a FKI 2020-ban 37 kiadványt szándékozott megjelentetni: 9 szépirodalmi művet, két műfordítást, két képzőművészeti kiadványt, 11 művészettörténeti, néprajzi, publicisztikai és filozófiai írást, 10 e-könyvet és három verseskötet újrakiadását.

Feltűnő, hogy a FKI kiadói tervében egyetlen társadalomtudományi (történelmi, szociológiai, politológia, jogi témákkal, a gazdasággal, vagy a demográfia témákkal, stb. foglalkozó) kötet nem található! Hogy az itteni magyar közösség időszerű kérdéseivel foglalkozó írásokat ne is említsem. Ez egyébként megfigyelhető a FKI korábbi kiadványaival kapcsolatosan is.[3]
Mi lehet ennek az oka? Lenne néhány tippem, találgatni lehetne ezt, csak éppen nem érdemes. Még csak nem is az a gond, hogy mit publikál a FKI – habár ez is megérné a tanulmányozást – hanem az, hogy mit nem.
A FKI-nek nem az lenne a kötelessége, hogy egyformán viszonyuljon és ösztönözze nem csak az irodalmi, művészettörténeti, néprajzi, stb. kiadványokat, de a társadalmi-politikai kutatásokat és az ilyen jellegű írások publikálását is?
A 2020. évi Forum kiadványok listája is a délvidék/vajdasági magyar társadalomtudomány elszegényedéséről, a szakírók és a közösségi kérdésekkel kapcsolatos párbeszéd hiányáról tanúskodik! Az MNT véemeszes vezetőségének és tagjainak ez, természetesen, nem tűnt fel, és nem is hiányzik. Nekik az egy párt, az egyforma vélemény/gondolkodás az, ami megfelel! Ezért nincsenek társadalomtudományi kiadványok?


Január 15.
Kovács-jelentés: „Van még mit tenni”!?
Az Európa Tanács Esélyegyenlőségi és Diszkriminációellenes Bizottsága 2020. november 27-én „nagy többséggel” elfogadta Kovács Elvira (a felvételen), a köztársasági képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség egyik alelnökének, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésébe (ETPKGY) delegált tagjának, „a legdrágább képviselőnknek”, stb. A nemzeti kisebbségek megőrzése Európában témában készült jelentését.[4]

Kovács Elvira (Fotó: Magyar Szó)

Kovács Elvira a Magyar Szó pártújságnak elmondta, „a múlt két évben dolgozott ezen a jelentésen. Ez alatt az idő alatt számos nyilvános meghallgatást tartottak ebben a témában, és a munkában az Európa Tanács tagjai mellett vezető szakértők is részt vettek”.[5]
– Jelentéstevőként virtuális látogatásokat tettem Ukrajnában és Walesben, ahol lehetőségem volt többet megtudni a kisebbségek helyzetéről. E jelentés elfogadása fontos azoknak a feltételeknek a megteremtéséhez, amelyek lehetővé teszik az Európa Tanács országaiban élő kisebbségek számára, hogy kifejezzék, megőrizzék és fejleszteni tudják az identitásukat – emelte ki Kovács, majd hozzátette, a nemzeti kisebbségek tagjai csak akkor élhetnek jogaikkal, ha lehetőségük nyílik részt vállalni a kulturális, a társadalmi és a gazdasági életében, valamint azon államok közügyeiben, ahol élnek. Ezért elengedhetetlen az olyan befogadó és demokratikus társadalmak építése, amelyekben a kisebbségeknek lehetőségük van aktívan részt vállalni az őket érintő döntésekben – részletezte Kovács Elvira a lapnak.[6]

Kovács szavai szerint, az ETPKGY-nek 2021. január végén kellett volna megvitatni a beszámolót, de erre „egy másik időpontban kerül sor”.[7]
– Az ETPKGY januárban, áprilisban, júniusban és szeptemberben-októberben ülésezik. Már a januári ülésszakban napirendre kellett volna tűzni ezt a jelentést.
Eddig négy és fél naposak voltak az ülések, de a járványügyi helyzet miatt le kellett azt rövidíteni, két és fél napos lesz, és úgynevezett hibrid ülést tartanak: aki el tud utazni Strasbourgba az elutazik, aki viszont tart a fertőzéstől, vagy nem tud elutazni, az online csatlakozik. Ezért most nem került a jelentés napirendre – nyilatkozta Kovács Elvira.[8]
– A jelentésem lényege az volt, hogy leellenőrizzük, hogy az Európa Tanács tagállamaiban milyen a kisebbségi keretegyezmény[9] gyakorlati alkalmazása, hiszen sokan ratifikálták, becikkelyezték, de érdekelt bennünket, hogy az ott élő kisebbségek saját bőrükön érzik-e az előrelépést. Szerbia e téren általában dicséretet kap, hiszen az Alkotmány is elismeri például a kollektív jogokat is, különböző törvények terén pozitív előrelépések történtek, de az elemzés végére az is odakerül, hogy a gyakorlati alkalmazás terén van még mit tenni.[10]
Az ET parlamenti közgyűlésének következő ülésén Szerbiát – amelyen a jelentés is napirendre kerülhet – már a parlament új, 14 tagú delegációja képviseli, amelyet Ivica Dačić vezet majd és a tagjai között lesz Kovács Elvira is.[11] A Parlamenti Közgyűlés után a jelentés – Kovács szavai szerint – a Miniszterek Tanács elé kerül.[12]

Kovács Elvira a jelentéssel kapcsolatban már több alkalommal is szerepelt a sajtóban. A nyilatkozataiból az derül ki, hogy „a kisebbségi jogok terén sokan felnézhetnek Szerbiára, ám a gyakorlati alkalmazása terén van még mit tenni” (?!).[13] Azt azonban nem mondta el, hogy mi az, ami miatt ezen a területen „sokan felnézhetnek Szerbiára”, és mi az, amit még szerinte tenni kell és kinek?
A jelentéssel kapcsolatban a Facebook oldalán[14] az alábbi szöveget közölte: 

Kovács-jelentés

🔽🔽🔽🔽


A pluralista és demokratikus társadalomnak tiszteletben kell tartania minden nemzeti kisebbséghez tartozó személy etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitását, ehhez a feltételeket is biztosítania kell
A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek csak akkor gyakorolhatják jogaikat hatékonyan, ha képesek érdemben részt venni a kulturális, társadalmi és gazdasági életben, valamint a közügyekben abban az országban ahol élnek
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése megállapítja, hogy a nemzeti kisebbségek és társadalmak egészükben is változatosak és folyamatos változásban vannak
A Kisebbségi Keretegyezmény élő eszközként be kell, hogy töltse rendeltetését, ehhez pedig szükség van az Európa Tanács intézményes elkötelezettségére és tagállamai politikai akaratára
A Kisebbségi Keretegyezményben rögzített normákat be kell illeszteni a hazai jogszabályokba és érvényesíteni kell azt a gyakorlatban is
A Parlamenti Közgyűlése felkéri a tagállamokat, hogy fontoljanak meg minden lehetséges eszközt annak biztosítására, hogy az Európa Tanács normái hatékonyan beépüljenek a hazai jogszabályokba és a gyakorlatban is végrehajtásra kerüljenek

A Kovács Elvirának a jelentéssel kapcsolatos nyilatkozatai és a Facebook oldalán – vélhetően az ET Parlamenti Közgyűlésnek készült határozati javaslat alapján – közölt szöveg csupa általános, a nemzetközi kisebbségjogi dokumentumokból már jól ismert szöveget, frázist, floskulát tartalmaznak.
Van-e ebben a jelentése bármi is, ami előrébb vinné, segítené a délvidéki/vajdasági magyar közösség helyzetének javítását, a nemzetközi kisebbségvédelmi normákat, eszköztárakat bővítené?
Mivel a jelentésben, amely egy fontos regionális nemzetközi szervezet elé kerül, a Szerbiában élő magyar közösségről is szó kellene, hogy legyen, szükséges lenne az egész anyag, vagy legalább a magyar közösség helyzetével foglalkozó részének a megjelentetése a sajtónkban, akár mellékletként is. Ez szakmai követelmény is! Vagy legalább tegyék fel Kovács és/vagy a VMSZ weboldalára! Hogyan lehet valamiről állást foglalni, ha nem tudjuk, hogy mit tartalmaz?
Nem érdekel bennünket, hogy mit írt Kovács? Nem kellene arról vitát nyitni? Megelégszünk azzal, amit mond? A Magyar Nemzeti Tanácsnak is vitáznia kellene erről! Vagy az sem szükséges, hiszen a testület többségét adó VMSZ (egyik) alelnökéről van szó?!

BOZÓKI Antal
Újvidék, 2021. január 22.


[1]Bozsoki Valéria: Műfajilag-tematikailag sokszínű, különleges kiadványok
https://www.magyarszo.rs/hu/4511/kultura/233757/M%C5%B1fajilag-tematikailag-soksz%C3%ADn%C5%B1-k%C3%BCl%C3%B6nleges-kiadv%C3%A1nyok.htm, 2021. január 14. 10:48
[2] Ikt. sz. 286/2020, 2020. október 27.
[3] https://forumliber.rs/olvassonotthon/
[4] mh: Napirenden a Kovács-jelentés
https://www.magyarszo.rs/hu/4469/kozelet_politika/230669/Napirenden-a-Kov%C3%A1cs-jelent%C3%A9s.htm, 2020. november 27. 20:23, és mh: A kisebbségi jelentésről egy másik időpontban https://www.magyarszo.rs/hu/4512/kozelet_belfold/233888/A-kisebbs%C3%A9gi-jelent%C3%A9sr%C5%91l-egy-m%C3%A1sik-id%C5%91pontban.htm, 2021. január 15. 07:51
[5] mh: Napirenden a Kovács-jelentés, a 4-es alatt.
[6] Uo.
[7] mh: A kisebbségi jelentésről egy másik időpontban, a 4-es alatt.
[8] Uo.
[9] Keretegyezmény a nemzeti kisebbségek védelméről. Strasbourg, 1995. február 1.
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c1308
[10] mh: A kisebbségi jelentésről egy másik időpontban, a 4-es alatt.
[11] Delegacija u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope [Küldöttség az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésébe] http://www.parlament.gov.rs/narodna-skupstina-/sastav/delegacije/delegacije.50.900.html
[12] https://www.facebook.com/kovacselviravmsz/, 2020. november 27.
[13] Uo.
[14] Kovács-jelentés https://www.facebook.com/kovacselviravmsz/, 2020. december 4.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése