2016. szeptember 15., csütörtök

A VMDK nemmel szavaz a tartományi jelképekkel kapcsolatos határozati javaslatra


A párt szeptember 15-én, a tartományi képviselőház 5. rendes ülésén nemmel fog szavazni a Vajdaság Autonóm Tartomány „hagyományos” jelképeire

A VMDK nemmel szavaz a tartományi jelképekkel kapcsolatos határozati javaslatra

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) nem fogja támogatni a Vajdaság Autonóm Tartomány „hagyományos” jelképeinek kinézetéről és használatáról szóló határozat javaslatot.
A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége nem adhatja szavazatát olyan jelképekre, amelyek elvtelen politikai alkuk és történelmileg hamis tények gyártásával jöttek létre, politikai üzenetük pedig az, hogy a mai Vajdaság területe mindig is szerb föld volt és mindig is az lesz. Hogy ez mennyire igaz, talán mi délvidéki magyarok tudjuk a legjobban.
A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) a legerélyesebben elítéli a szabadkai székhelyű kisebbségi párt hozzáállását ebben a kérdésben. Ezen jelképek támogatásával ismét bebizonyította, hogy fittyet hánynak a délvidéki magyarság nemzeti érdekeire és a hatalomban való részvételért mindenre képesek.
A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) nem tartja életszerűnek a „hagyományos” és a Vajdaság már meglévő jelképeinek párhuzamos használatát. Ugyanis, azokat a törvény értelmében eddig is csak a Szerb Köztársaság jelképeivel közösen lehetett használni. A javasolt jelképek elfogadásával a meglévő vajdasági zászló és címer mellé két szerbiai zászló és két majdnem identikus szerbiai címer fog kerülni, ami egy olyan megoldás, amely sehol a civilizált világban nem létezik.
Továbbá, a határozat alkalmazása komoly anyagi többletköltséget fog okozni a tartomány területén működő önkormányzatoknak és egyéb állami intézményeknek, hiszen a zászlók beszerzése mellett ki kell cserélniük a használatban lévő bélyegzőket és cégtáblákat is.
A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) szerint mindez indokolatlan abban a helyzetben, amikor az önkormányzatokat megtakarításokra és elbocsájtásokra kényszerítik.
Csonka Áron, tartományi képviselő
Óbecse, 2016. 9. 14.A Magyar Mozgalom indokolatlannak tartja a tartományi jelképek kettőzését

A Magyar Mozgalom indokolatlannak tartja a tartományi jelképek kettőzését
A Magyar Mozgalom sajtótájékoztatóján Kókai Péter és Korhecz Tamás beszélt az aktuális kérdésekről

A Vajdaság hagyományos jelképeinek használatáról szóló képviselőházi rendeletet a Magyar Mozgalom (MM) a beterjesztett formájában nem tudja támogatni, mert az irracionális megoldásokat irányoz elő, ugyanakkor több száz tartományi intézmény és szervezet számára jelentene többletkiadást – mondta el szerdai sajtótájékoztatóján dr. Korhecz Tamás, a mozgalom tartományi képviselője.
Korhecz emlékeztetőül közölte, hogy a Tartományi Képviselőház a szerbiai parlament előzetes jóváhagyását követően elfogadta Vajdaság statútumát, és ez a dokumentum határozza meg a tartományi jelképeket. A statútum értelmében léteznek Vajdaság jelképei, vagyis címere és zászlaja, ezek a jelenleg is használatban lévő szimbólumok, illetve bevezetik a hagyományos zászló és a címer használatát. Az utóbbiak használatáról szóló döntést azonban nem fogadta el a tartományi parlament, mert nem volt meg az ehhez szükséges kétharmados többség.
A képviselő szerint a jogállamiság megköveteli, hogy megszülessen a jelképekről szóló szabályozás, de az MM nem tudja támogatni, hogy Vajdaságnak két teljesen egyenrangú, a mindennapi használatban kötelezően előírt zászlaja és címere legyen. Nem azért, mert azok ellen kifogásuk lenne, hanem mert nincs a világon olyan város, tartomány vagy ország, amelynek a mindennapi használatban két egyenrangú címere és zászlaja van, ez a megoldás ugyanis ellenkezik a joggyakorlattal.
„Arról van szó, hogy az előterjesztett javaslat előírja, hogy az összes tartományi alapítású intézménynek és az önkormányzatoknak is kötelezően ki kell tűznie Vajdaság mindkét zászlaját a jövőben, illetve mindkét címert fel kell tüntetni az összes táblán, amelyen az intézmények neve szerepel és az összes pecsétet is ki kell cserélni” – magyarázta Korhecz. Hozzátette, a másik ok, ami miatt nem támogatják a javaslatot, hogy a tartomány nem biztosít költségvetési eszközöket arra, hogy a több száz intézmény és szerv új zászlókat vegyen, lecserélje a táblákat, pecséteket, ellenben, azt kötelezővé teszi és mindenféle átmeneti időszak nélkül pénzbüntetést irányoz elő. A képviselő ezért egy módosítási indítványt adott át, amely átmeneti időszakot biztosítana, amíg ezek az intézmények pénzt biztosítanának a végrehajtásra.
Ezen okok miatt az MM-VMDK listán bejutott két képviselő nem fogja támogatni a javaslatot.
Korhecz szerint a racionális megoldás az lenne, ha a mindennapi használatban továbbra is a jelenleg hatályos jelképeket használnák, és előírnák, mely ünnepi alkalmakkor kell kihelyezni a hagyományosakat is. Ez lenne összhangban más országok gyakorlatával. Itt azonban a szándék az volt, hogy párhuzamosan bevezessék a mindennapi használatba azokat a hagyományos jelképeket, amelyek a szerb nemzeti felkeléshez kötődnek az 1848-as szabadságharc idején.
Kitért arra is, hogy a vajdasági autonómiának két koncepciója létezik. Az egyik a már említett szabadságharchoz és a szerbség autonómiatörekvéseihez kötődik Budapest viszonylatában, a másik pedig az első világháború utáni egyesüléshez kötődik. Az utóbbi inkább polgári koncepció, amely az államhatalom decentralizációját és a nemzetek egyenjogúságát foglalja magába, ez a koncepció valósult meg a második világháború után is. Ilyen értelemben a hagyományos jelképek elfogadása az első, tehát a szerb autonómiát jelentő koncepció erősítését jelentheti.
Dr. Korhecz Tamás kihangsúlyozta, egyáltalán nem zavarja a szimbolizmus, a beterjesztett javaslatot azért nem támogatja, mert az irracionális megoldásokat helyez kilátásba, pénzügyi nehézségeket okoz és egy példa nélküli szimbólumduplázást jelent.

...
Basity Grétahttp://www.magyarmozgalom.rs/hu/sajtovisszhang/a-magyar-mozgalom-indokolatlannak-tartja-a-tartomanyi-jelkepek-kettozeset, 2016. szeptember 14. 


Hivatalos: A magyar szabadságharcra rátörő szerbek zászlaja lesz Vajdaság új jelképe

pasztor hajbokol A sajtóhírek szerint a Vajdasági Parlament elnöke, Pásztor István által vezetett Vajdasági Magyar Szövetség is támogatni fogja azt a módosító indítványt, amely arra irányul, hogy Vajdaság hivatalos jelképe az a lobogó legyen, amely alatt a szerb csapatok a magyar szabadságharc ellen fordultak 1848-49-ben és megtámadták Délvidéket, számos magyar településen etnikai tisztogatásokat folytatva népünk ellen.
A jelképváltás cseréjének előkészülete során hétfőn este a vajdasági parlament alkotmányjogi helyzettel foglalkozó bizottsága elfogadta a tartomány jelképeinek és hagyományos szimbólumainak kinézetéről és használatáról szóló határozati javaslatot, majd azt tovább küldte a képviselőháznak, akik napirendre tűzve szavazni fognak annak hivatalossá tételéről a tartomány területén.
 
A szerbiai lapok értesülései szerint a jelképekről és hagyományos szimbólumokról szóló határozatot várhatóan a Szerb Haladó Párton (SNS) kívül a Szerbiai Szocialista Párt (SPS), a Szerb Radikális Párt (SRS) és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) is támogatja majd, ezzel szemben a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) nem fogja megszavazni, a Demokrata Párt (DS) pedig még nem véglegesítette álláspontját.
 
A magyarság ellen számos etnikai indíttatású mészárlást és számos szörnyűséget követtek el 1848-49 során a jelképek alatt vonuló szerb csapatok. Így például Bácsföldváron csecsemőket szúrtak fel a katolikus templomkerítésre, Szenttamáson rabszolgáikká tették a magyarokat, majd fejeikből építettek piramist, Csókán magyar elöljárókat akasztottak vagy épp betegágyban vágták el a nyakukat, Zentán véressé változtatták a gyertyaszentelőt és magyar áldozatok holttestét halmozták a Szentháromság szoborra, de egész délvidék szerte égették a magyar anyakönyveket és egyházi dokumentumokat, hogy a magyarság nyomát teljesen eltüntessék a vidékről és azt elszerbesíthessék. A folyamat a jelek szerint 2016-ban is folytatódik.
 
eredeti-es-a-hamis
A történelmi és az elfogadott történelmi hamisított zászlók 
 
A szerb nacionalizmus előtérbe tolásának további bizonyítéka az is, hogy a történelminek nevezett jelképjavaslat valójában nem is az eredeti történelmi hadi lobogó, hiszen abban nem a szlávok nemzeti színei(piros-kék-fehér) jelentek meg, hanem a bécsi udvar sárga színe, ezzel is jelezvén a császárhoz való hűségüket és alárendeltségüket, amit ma már elszeretnének feledni és saját történelmüket megtagadva, meghamisítva, módosították azt kedvükre. Ez is csak egyértelművé teszi, hogy nem egyfajta tradícionalista utópia mozgatja a kezdeményezést, hanem a szerb nemzeti hegemónia kiterjesztése és nacionalista indíttatás áll mögötte, amelyhez a VMSZ is teljes mellszélességgel asszisztál.
 
K. J.
Közzétette: Szerkesztő  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése