2020. november 25., szerda

Vajdaság Napja – Nem a mi ünnepünk!

 

Felszólítunk mindenkit, pártállástól függetlenül, hogy Vajdaság Napját ne tekintse ünnepnek és ne vegyen részt a megünneplésére szervezett eseményeken! – olvasható a Magyar Mozgalom elnöksége által aláírt közleményben, amely arra is kitér, hogy „1918. november 25-én Újvidéken a főleg szerbekből és más szláv nemzetiségekből álló nagygyűlés úgy határozott, hogy az I. világháborúból vesztesként kikerülő Magyar Királyságtól elszakítják és a Szerb Királysághoz csatolják a hozzá addig soha nem tartozó Bácskát, Bánságot és Baranyát. A gyűlésen részt vevő 757 küldöttből csupán egy volt magyar nemzetiségű. Így az addig a lakosság csupán egyharmadát kitevő szlávok a többségi magyar és német lakosság megkérdezése nélkül döntöttek további sorsukról. Ezt az állapotot szentesítette később a trianoni békeszerződés. A II. világháború borzalmai és az újabb elvesztett háború aztán végérvényesen bebetonozta ezt az állapotot.”

A Magyar Mozgalom szerint, ha nehezen is, de a délvidéki magyarság száz esztendeje küszködik kisebbségi sorban saját szülőföldjén. Fogyatkozva, de megmaradt az itt élő magyarság, amelyet arra szólít fel a szervezet, hogy őrizze nyelvét, kultúráját, ezeréves örökségét, mivel a közösség legfőbb kapaszkodója, hogy Vajdaságban az itt élő magyarok itthon vannak!

A közlemény szerint a vajdasági magyarok békében igyekszenek együtt élni a szomszédos népekkel, inkább elszenvedői, mint kezdeményezői a nemzeti türelmetlenségnek. Tehetetlenül nézték a magyar nyelvű helységnévtáblák lefestését, a falakra firkált gyűlöletkeltő írásokat vagy ahogyan a vajdasági magyar fiatalok ki voltak téve akár fizikai atrocitásoknak is, mert magyarul beszéltek az utcákon. A hatóságok az esetek elenyésző részében oldották meg ezeket az ügyeket.

„2018. június 19-én, a magyar-szerb kapcsolatok állítólagos csúcsán azonban jött az újabb pofon, a tartományi képviselőház a Haladó Párt és a VMSZ hat képviselőjének támogatásával megszavazta a november 25-ei nagygyűlés napját Vajdaság Napjává.

A Magyar Mozgalom mélységesen sajnálja és elítéli a döntést, amivel szerintünk újabb sebet ejtettek a délvidéki magyarság önbecsülésén, ráadásul a Vajdasági Magyar Szövetség támogatása révén, magyar emberek szavazataival legitimizálta ezt.”

https://szabadmagyarszo.com/2020/11/25/vajdasag-napja-nem-a-mi-unnepunk/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése