2012. október 21., vasárnap

Október 21.Földünkért világnap (Dan brige za planetu Zemlju / Caring For the Earth)

1991-ben a Föld védelméért világméretű kampányt kezdeményeztek (Caring for the Earth), azóta október 21-én tartják a Földünkért világnapot. Magyarországon 1992 óta ünnepelik. (Lásd április 22., a  Föld napja alatt is.) 
Ez egy kevésbé ismert környezetvédelmi világnap, pedig nagyon fontos eseményeket indított el.
1991. október 21-én az IUCN, az UNEP és a WWF közös összefogásával született meg a Földünkért című új élővilág megőrzési stratégia. A dokumentum a riói Föld Csúcs előkészítésének is tekinthető, hiszen világkonferencia megrendezését tartja szükségesnek. Javaslatot tesz több világegyezmény elfogadására is, ezek közül Rio de Janeiróban megszületett az Egyezmény a biológiai sokféleségről és az ENSZ keretegyezménye az éghajlatváltozásról, majd később elfogadták az elsivatagosodás elleni egyezményt is. Ezeken kívül is fogalmazott meg ajánlásokat később elkészítendő egyezményekre a kiadvány, pl. az erdőgazdálkodásról és a tengerek védelméről.
A világnap jó alkalom arra, hogy elgondolkodjunk azon, vajon a hétköznapi életünk során mit tehetünk a klímaváltozás elleni küzdelemben.
Bár a világnap elsődleges célja a lakosság cselekvésre való késztetése, ne feledjük, a valódi előrelépésre hosszú távon is környezettudatos életmódra, társadalmi összefogásra van szükség...

 
Afrikai Emberi Jogi Nap (Afrički dan ljudskih prava / Africa Human Rights Day)

A napot annak emlékére tartják, hogy 1986-ban ezen a napon lépett hatályba az ember és a népek jogainak afrikai kartája. A Kartát az Állam és kormányfők 18. konferenciáján fogadták el Nairobiban (Kenya), 1981. június 27-én. A Karta a 2. cikkében kimondja: „Minden egyén jogosult a Kartában elismert és biztosított jogok és szabadságok élvezetére minden fajta – faj, etnikai csoport, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyon, születés, vagy egyéb állapot szerinti – különbségtétel nélkül.”


 A(z újvidéki) Magyar Tanszék Napja [Dan Katedre za mađarski jezik i književnost (Filozofskog fakulteta u Novom Sadu) / Day of the Department of Hungarian Language and Literature (Faculty of Philosophy, Novi Sad)]

Sinkó Ervin 1959. október 21-én tartotta meg székfoglaló előadását az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Szabadság téri épületében, és ugyanezen a napon kezdte meg munkáját az újvidéki Magyar Tanszék az akkor már öt éve megalakult Bölcsészettudományi Kar kötelékében. Ezt a dátumot az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke magáévá tette, ehhez a naphoz köti a tanszék napját. Hagyományosan a tanszéknapi ünnepség keretében adják át a Sinko Ervin Irodalmi Díjat.
Sinkó Ervin, költő, író, irodalomtörténész, tanulmányíró, pedagógus (Családi neve Spitzer. Apatinban született 1898. október 5-én. 1967. március 26-án halt meg Zágrábban.)
 


A misszionáriusok világnapja (Svetski dan misionara / World Mission Day)

1968 óta Oscar Romero San Salvador-i érsek meggyilkolásának évfordulója, a vértanú misszionáriusok világnapja. A Katolikus Egyház 1926 óta minden év október harmadik vasárnapján megtartja a világmisszió napját. De újabban összekötötték a vegetáriánus életmód propagálásával is, ugyanis olyan híres misszionáriusok, mint Albert Schweizer, és kalkuttai Teréz anya (a képen) maguk is egyszerű vegetáriánus életmódot folytattak.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése