2014. június 8., vasárnap

(Más) napló 43.


Kettős szerepben

Deli Andor, „vajdasági magyar politikus”,[1] olyan szerepben találta magát, amire nem számított, és amire fel sem készült. Nem ő „szerzett a mandátumot a Fidesz-KDNP listáján”, mint ahogy a média (tévesen) tájékoztatott,[2] hanem a két magyarországi párt ajándékozta meg azzal. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökének javaslatára „ölébe hullott az EP-képviselői hely (és persze az azzal járó, ha jól tudom, havi ötezer eurós fizetés.”[3] Vagyis: Deli önhibáján kívül került az Európai Parlament (EP) képviselői közé. 
Tisztázni kellene azt is, mit jelent a „politikus” fogalom. Deli a legjobb esetben is csak politikai tisztségviselő, akit a VMSZ és Korhecz Tamás (akkor a tartományi kisebbségügyi titkár, most a Magyar Nemzeti Tanács elnöke) juttattak előbb „segédtitkári, majd 2010 júniusától a tartományi jogalkotási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkári”, [4] illetve 2012-től a vajdasági kormány alelnöki, valamint Tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkári tisztségbe”.[5]
A négy év alatt Deli szinte még a vajdasági magyarság körében sem vált ismertté, főleg nem a nemzeti kisebbségi jogokért való erélyes kiállással.[6] Jó például szolgál azonban arra, hogyan lehet párt alapon karriert építeni. 

 
Kettős követ 
Magyar Szó (Grimasz), 2014. május 31., 23. o. 

Újságírói kérdésre, hogy „kinek tartozik majd felelősséggel? A Fidesznek vagy a VMSZ-nek, Magyarországnak vagy Szerbiának?”, Deli a következő (homályos) választ adta:
– A magyarországi delegáció részét képezzük (sic!), mindenképpen mint anyaországi jelöltek szerepelünk a listán. Egyáltalán ezt a lehetőséget az teremtette meg, hogy 2010 óta kettős állampolgársággal rendelkezhetünk mi, külhoni magyarok, ezért elsősorban úgy érzem, ez egy magyarországi közös lista, de a Fidesz-KDNP vezetésének jóvoltából képviselhetjük saját érdekeinket, megjelenhetünk saját érdekérvényesítési tevékenységünkkel, ami helyspecifikus, kötődik a saját országunkhoz. Ez egy olyan lehetőség, amelyet eddig egyetlen más párt sem kínált fel a határon túli magyarság számára[7] – mondta Deli.
Ebből aztán nem igazán nem látszik, hogyan fogja képviselni a vajdasági magyarságot. Illetve mégis kiviláglik: Jó pártkatonaként, ahogy a Fidesz és a VMSZ majd utasítják. Ez viszont számára kötelező lesz. Hogy ez megfelel-e majd minden alkalommal a vajdasági magyar közösségnek, kit érdekel? (Többes számban) említi ugyan, hogy „képviselhetjük saját érdekeinket, megjelenhetünk saját érdekérvényesítési tevékenységünkkel”, de hogy ez mit jelent, vagy, hogy jelent-e egyáltalán valamit, csak idővel fogjuk megtudni, illetve tapasztalni.
– Miután a mostanában megjelent Deli-interjúkból nem az derült ki, hogy az „érdekérvényesítés területe” számára a délvidéki magyar területi autonómiát, az itteni magyarság diszkriminációjának megszüntetését, szédítő gazdasági-szociális zuhanásának megállítását, hatékonyabb vagyon-visszaszármaztatást, a kollektív bűnösség bélyegének eltávolítását, a magyarverések kivizsgálását és a nemzettársaink megvédését takarja, kénytelenek vagyunk azt gondolni, hogy csak a rend kedvéért mondott valamit, ami talán „ide illik”. Mint ahogyan azt általában a VMSZ-esek és a fideszesek szokták tenni – olvasható a DélHír internetes portálon közölt írásban.[8]
Mégis érdeklődéssel várjuk, Deli – aki inkább hivatalnoki, mintsem politikusi alkat – hogyan fogja most majd Brüsszelben és Strasbourgban képviselni az „összenemzeti érdekeket”, ahogyan saját maga fogalmazott,[9] illetve a vajdasági magyarságot? Nem kell azonban tőle csodát várni (habár soha sem tudni mikor cáfolja meg önmagát valaki).
A tény, hogy a vajdasági magyaroknak most már képviselője van az EP-ben nem marad(t) reagálás(ok) nélkül az itteni szerb körökben sem. Nem kimondottan örülnek ugyanis annak, hogy egy vajdasági magyar előbb jutott be az EP-be, mint Szerbia. Nenad Čanak, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) elnöke június 5-én már azt (is) nyilatkozta, hogy a VMSZ „a magyar jobboldali párt, a Fidesz kihelyezett tagozata, amellyel együtt bekerült az Európai Parlamentbe.”[10] – Mi fog történni, amikor összeütközésbe kerülnek Szerbia és Magyarország érdekei – tette fel a kérdést Čanak.[11]
Érzékeny, kettős szerepet osztottak tehát Delire. Hogy ennek a feladatnak hogyan tud majd megfelelni, hogyan fog helytállni, egyúttal a képességeinek is a próbatétele lesz. Ettől függ a vajdasági magyar közösségben való további megítélése is. A Grimasz karikaturistája rövidnadrágban ábrázolta. A szerephez most fel kell(ene) nőni… 

Újvidék, 2014. június 8.
Bozóki Antal


[1] Deli Andor: Hangsúlyosan képviselni a vajdasági magyarságot érintő kérdéseket (MTI): http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17215/Deli-Andor-Hangsulyosan-kepviselni-a-vajdasagi-magyarsagot, 2014. május 26. [0:17]

[2] Uo., vagy Muci Szántó Márta: Deli Andor: A vajdasági jelöltnek hídszerepet kell betöltenie az Európai Parlamentben c. írásban: http://www.vajma.info/cikk/tukor/6047/Deli-Andor-A-vajdasagi-jeloltnek-hidszerepet-kell-betoltenie-az-Europai-Parlamentben.html

[3] K. P.: Egyértelmű: Morvai Krisztina a délvidéki magyarság reménysugara.
[6] Erről bővebben lásd az Akik megfelelnek és akik nem c. írásom: http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/23792-2014-04-21-19-04-42, 2014. április 21. [20:56]
[7] Lásd Muci Szántó Márta írását a 2-es jegyzetben.
[8] Lásd a 3-as alatti írást.
[9] MTI: Bemutatta határon túli képviselőjelöltjeit a Fidesz–KDNP. Magyar Szó, 2014. április 19.,  4. o., vagy http://www.magyarszo.com/hu/2312/kulfold_magyarsag/110475/Bemutatta-a-hat%C3%A1ron-t%C3%BAli-k%C3%A9pvisel%C5%91jel%C3%B6ltjeit-a-Fidesz%E2%80%93KDNP.htm

[10] Pásztor: Nem megyek sehova, Čanak neveletlen (Beta): http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17272/Pasztor-Nem-megyek-sehova--Canak-neveletlen.html, 2014. június 6. [18:55]

[11] Ez a mondat nem került fordításra a Vajdaság Ma honlapján megjelent írásban (a 10-es jegyzetben). S Čongradin: Pastor: Ispod nivoa [Pásztor: Nívón alul]. Danas, 2014. június 7., 4. o.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése