2014. június 29., vasárnap

(Más) napló 45.


VÁLASZÚTON
Milyen legyen az új MNT?

            A Magyar Nemzeti Tanács (MNT) négy éves megbízatása július 2-án lejár.
(A testület a 2010. június 6-i választások után 2010. július 2-án tartotta meg alakuló ülését.) A tanács ettől kezdve már csak formailag létezik. Függetlenül attól, hogy az új összetételű testület megválasztására – az eddigi bejelentések szerint – csak októberben esedékes, a jelenlegi összetételben fontos döntéseket már nem hozhat, vagyis csak a folyó ügyekben járhat el.

Rosszabbodó helyzet
            A dolgok természetéből eredően, a MNT-nek most jelentést kellene tenni a vajdasági magyarság helyzetéről és a saját munkájáról. A testület Közigazgatási Hivatalában „készül a nyilvánosság számára is elérhető beszámoló az MNT négyéves tevékenységéről”.[1] Az alkalmazottak „közel kétszáz oldalon igyekeznek összefoglalni, mi minden történt és mi minden nem valósult meg a megígértekből”.[2]
            Pozitív jelentést lehet persze írni a legrosszabb helyzetről is, különösen, ha az készíti, akinek a munkáról szól. A jelentés persze lehet hatszáz oldalas is, attól a helyzet még nem változik meg.
            Kellene természetesen egy alternatív, a valós helyzetet tükröző jelentést is készíteni a vajdasági magyarság helyzetéről, ha vállalkozna erre valaki.
            Nem lehet azt mondani, hogy az utóbbi négy évben nem történtek változások az itteni magyarok életében. Arról viszont már vitázni lehet(ne), hogy ezek a változások milyenek, pozitívak-e vagy negatívak?
            Minden különösebb tanulmányozás nélkül azonban kimondható, hogy a helyzetünk rosszabb, mint négy évvel korábban, és ez a MNT felelőssége is.
Rosszabbodott, első sorban az általános gazdasági helyzet, ami miatt folytatódott az elvándorlás és a népesség csökkenése, amely a nemzeti kisebbségeket, így a magyarokat is súlyosabban érinti, mint a többségi nemzetett.
Alkotmánybíróság a 2014. január 16-i döntésével a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsiról szóló törvényt törvény 16 szakaszáról – teljes egészében, vagy részben – megállapította, hogy „nincs összhangban az alkotmánnyal”.[3] A szerb törvényhozás pedig 2014. május 23-án elfogadta a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény módosítását.[4] A két döntés után  „egyértelművé vált, hogy a nemzeti tanácsok a nemzeti kisebbségek (korlátozott – B. A.) kulturális autonómiájának eszközeiként működnek”.[5]   
A szerb és a magyar vezetők politikusok többszöri ígéretei ellenére nem törölték a Tisza- vidéki magyarokat hetven éve sújtó kollektív bűnösség terhét. Mi több a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) „immár 61 napja egy olyan kormány része, amely kollektív háborús bűnösként kezeli a magyarság egy részét”[6]
A – remélhetőleg – új összetételű nemzeti tanács megválasztása előtt meg kellene vitatni a magyarság helyzetét és meghatározni azokat a teendőket, amelyeket az MNT-nek, a helyzet javítása érdekében, sürgősen el kellene végezni.

Civil dilemmák
Kezdőnek a (két hónapig tartó) nyári szabadságok. Közben mélyen hallgatnak a vajdasági magyar pártok, de a civil szervezetek is. Nincsen, aki vitát szervezzen az magyar közösség helyzetének időszerű kérdéseiről. Ilyen irányú párbeszéd sem folyik a politikai élet szereplői között. Szeptemberben pedig már félő, hogy késő lesz. Ebben a pillanatban még az sem világos, hogy melyik pártok vesznek részt és melyek nem a nemzeti tanácsi választásokon.
Egyedül a Vajdasági Magyar Civil Szövetség (CISZ) szervezett (május 24-én Szabadkán) vitafórumot, amelyen „értékelték az MNT tevékenységét”.[7] (A találkozóra a CISZ 600 meghívót küldött szét a civil tevékenységgel foglalkozó személyeknek és szervezeteknek Vajdaság-szerte, de alig „több tíz szervezet képviseltette magát”).[8]
A legutóbbi MNT választásokon a civilek a listán együtt szerepeltek a VMSZ-el. – A kiindulópont az volt, hogy eggyel több civil lesz a listán, mint ahány párttag. Ez formailag meg is valósult – ám vajon a gyakorlatban és tartalmilag is?” – tette fel a kérdést a fórum vitaindító anyaga. A tanácskozáson „a hiányosságok és kudarcok között első helyen szerepelt a pártonkívüliek besimulása és kezdeményezőkészségének hiánya a párttal (értsd VMSZ-el – B. A.) szemben. Továbbá, hogy a magyarországi támogatások odaítélését a VMSZ továbbra is kisajátítja, semmi civil beleszólást nem engedélyez.”[9]
A vitában „több érv elhangzott amellett, hogy a civilek külön listát indítsanak az MNT választásokon, de sokan emeltek hangot a javaslat ellen is, és érveltek a közös lista mellett”.[10] A CISZ-esek (mesterséges) dilemmája, tehát, hogy az őszi MNT választáson ismét a VMSZ-el közös listán induljanak-e vagy sem.
– A legkecsegtetőbb lehetőség a saját lista lenne, de ez anyagi háttér nélkül megvalósíthatatlan, másrészt hatalmas aláírásgyűjtésbe kellene kezdeni, és a mai fórum részvételi aránya is azt mutatja, hogy annyira még nem vagyunk erősek, hogy önálló listát indítsunk”, nyilatkozta Béres az ülés után. Ebből arra lehet következtetni, hogy a szervezet végül ismét behódol a VMSZ-nek.
            Amennyiben a VMSZ-nek sikerül ismét megszerezni a CISZ és az egyházak támogatását, akkor folytatódik a Pásztor-Korhecz féle megalkuvó kisebbségpolitika, a magyar közösség helyzetének további leépülése. (Más kérdés, hogy az egyházaknak, világi testületről lévén szó, egyáltalán részesei kell, hogy legyenek-e az MNT-nek.)
            A vajdasági magyar pártok és civil szervezetek felelőssége, hogy idejében bekapcsolódjanak az őszi MNT választások előkészületeibe. Nem mindegy, hogy milyen összetételű és beállítottságú lesz az új testület…
 
Újvidék, 2014. június 29.
Bozóki Antal


[1] Beretka Katinka: Elmúlt egy pillanat alatt… http://www.vajma.info/cikk/naprolnapra/172/Elmult-egy-pillanat-alatt8230.html, 2014. június 14. [6:20] és Magyar Szó, 2014. június 14., 18. o.
[2] Uo.
[3] Odluka ustavnog suda, br. 576 [Az Alkotmánybíróság 576. számú határozta]. „Službeni glasnik” RS [A SZK Hivatalos Közlönye], 20. szám, 2014. február 21., 36-64. o.

Bővebben lásd Bozóki Antal: Két szakaszban, hogy kevésbé fájjon. Europica Centralis (CEC): Kisebbségi Sajtófókusz, 2014. május 31. és DélHír portál: http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/25463-2014-06-02-13-39-34, 2014. június 02. [15:22]

[5] Elfogadták a nemzeti tanácsokról szóló törvény módosítását.

[7] Basity Gréta: Civilek értékelték az MNT tevékenységét. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17212/Civilek-ertekeltek-az-MNT-tevekenyseget.html,
2014. május 24. [21:53]. Lásd még m. k.: Civilek az MNT-ről. Magyar Szó, 2014. május 26., 1. és 6. o.
[8] Uo.
[9] Uo.
[10] Uo.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése