2015. március 9., hétfő

Gúzsba kötveVajdasági Magyar Demokrata Párt Választmánya
Temerin
Csorba Béla elnök
Közlemény

1. A Vajdasági Magyar Demokrata Párt Választmánya egyetértéssel konstatálja, hogy a szerbiai médiák működtetési zavarai és a sajtószabadság érvényesülésének hiányosságai elérték McAllisternek, az Európai Parlament szerbiai jelentéstevőjének ingerküszöbét is. A sajtószabadság állapota államunkban valóban csapnivaló, és egyetértünk a megállapítással, hogy „a szerbiai kormány kötelessége biztosítani azt a jogi keretet, melyben a médiumok működnek”. Közismert, ez korántsincs így, és félő, hogy a jelentéstevő szavai megmaradnak következmények nélküli írott malasztnak, s a lényeg elpárolog az EU-s parlamenti pártközi játszmák és alkuk útvesztőiben. Hacsak a magyar EU-s képviselők nem tematizálják a kérdést, hiszen annak számos kisebbségi vonatkozása is van. Ezek közül a legfontosabb az önkormányzati alapítású, magyarul is működő rádiók privatizálásának kérdése, mellyel több éve- évtizede működő helyi tájékoztatási műhelyek további fennmaradása válik kérdésessé, s ezzel párhuzamosan megszűnnek, vagy nagymértékben csorbulnak a vajdasági magyarok szerzett jogai. A médiatörvény 2014. évi elfogadása során – noha az ellenkezőjére nyomatékosan felszólítottuk őket – a VMSZ képviselői, odasimulva a kormányzat fő erejét képező Szerb Haladó Párthoz (SNS), egy semmire sem kötelező miniszteri ígéretért cserében maguk is megszavazták a magyarokra nézve káros következményekkel járó törvényt. Most itt az alkalom javítani: Deli Andor, a VMSZ képviselője tagja a Fidesz-KDNP európai képviselőcsoportjának, ideje volna, ha ebben a fontos kérdésben, mind általánosságban, mind a speciális kisebbségi magyar ügyekben végre megszólalna.

2. A médiák szabadsága azonban nemcsak országos szinten ütközik akadályokba. A vajdasági magyarok tájékoztatásra való jogát évek óta gúzsba köti a VMSZ egypárti jellegű monopóliuma, szerkesztéspolitikai diktatúrája, amely, mint minden cenzúra, azt bárki is gyakorolja, már születése előtt, csírájában megöli a gondolatot, s ezáltal lehetetlenné teszi az egészséges közgondolkodást, ehelyett ismét szolgalelkűségre és meghunyászkodásra ösztönzi a tájékoztatási eszközök dolgozóit éppúgy, mint egész közösségünket. Ennyire leszorított, egyoldalú tájékoztatásunk még a Vajdaság főszerkesztőjének csúfolt miloševićista mitugrász, a hírhedt Božović országlása idején sem volt. Ez az általános közéleti sivárság kihat a vajdasági magyarok hangulatára, és tovább növeli a gazdasági, szociális és politikai kilátástalanságból táplálkozó, hovatovább általános reményvesztettséget.
       A mai körülmények között az sem nyújthat különösebb vigaszt kisebbségi közösségünk számára, hogy ez az állapot törvényszerűen magával hozza azok bukását is, akik ennek a helyzetnek ostoba fenntartói és haszonélvezői.


Temerin, 2015. március 9.                                              Csorba Béla, a VMDP elnöke

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése