2015. március 19., csütörtök

Megkülönböztetés


Nevena Petrušić szerbiai esélyegyenlőségi biztoshoz intézett „legtöbb panasz a nemzeti hovatartozás alapján való megkülönböztetésre vonatkozott. A panaszokból arra lehet következtetni, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozók gyakran megkülönböztetve érzik magukat, különösen a foglakoztatási eljárásokban, vagy a munkahelyen, a közhatalmi szervek előtt, még olyan esetekben is, ha nem sérült az egyenjogúságra való jog”.[1] A panaszok „16,8% a nemzeti és etnikai alapon való megkülönböztetésre vonatkozott.[2]


[1] Redovan godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2014. godinu. Beograd, mart 2015.  [Az esélyegyenlőségi biztos rendes, 2014. évi jelentése, Belgrád, 2015. márciusa], 36. o. http://www.ravnopravnost.gov.rs/images/files/Redovan_godisnji_izvestaj_2014_sajt%20FINAL.pdf
[2] Uo. 34. o.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése