2015. május 26., kedd

Párbeszéddel megújítani az elveket

Megtették az első lépéseket az MNT konzultatív testületeinek a megalakítására – A felkértek egy része sértőnek találja a megszólítást a levélben

 
Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke tíz nappal ezelőtt közleményben jelentette be, hogy Hajnal Jenővel, a Magyar Nemzeti Tanács elnökével közösen 150 olyan, különböző területen kiemelkedő teljesítményű vajdasági magyar szakembert kérnek fel együttműködésre a kultúra, a művészet, a felsőoktatás, az oktatás, a közművelődés és az általános civil tevékenység területén, akikkel mérvadó módon lehet megfogalmazni a cselekvés lehetséges közös nevezőjét a megalakítandó konzultatív testületekben. Mint az kiderült, az írásos felkérések az elmúlt héten megérkeztek a címzettekhez, akiknek egy része elvállalta a majdani együttműködést, másik részük viszont különböző okokra hivatkozva nemet mondott.
Hajnal Jenő lapunknak nyilatkozva megerősítette, hogy múlt héten nagyjából 150 felkérését küldtek ki. A megszólítottaknak több mint a 90 százaléka elfogadta a felkérését, mondta az MNT elnöke, aki egyelőre korainak tartotta közzétenni, hogy pontosan kik kaptak felkérését és kik mondtak erre igent. Mint azt megjegyezte, a közvélemény hamarosan értesülhet a részletekről. Hajnal szavai szerint a testületek nagyon gyorsan megalakulnak.
– A nemzeti tanácsokról szóló törvény módosításával igencsak beszűkült a bizottsági munka lehetősége. Az MNT-nek négy szakbizottsága van, a majdan megalapítandó konzultációs testületek teszik majd lehetővé, hogy kibővüljön a bizottsági munka. Az MNT tavaly decemberben elfogadott, idei munkatervében egyebek mellett a fejlesztési stratégiák felülvizsgálatát tűztük ki célul. Már akkor megfogalmaztuk, hogy a felülvizsgálatban való részvétel céljából konzultációs testületeket hozunk létre.
– Ezek a testületek a korábban elfogadott stratégiákon belüli területeket próbálják majd felölelni. Mint azt már korábban kifejtettem, azok a hangsúlyok és súlypontok kerülnek előtérbe, amelyek a következő négy évben fontosak lesznek számunkra. A jelenleg nyitott kérdések minél előbbi cselekvést követelnek. A vélemény és a konzultáció arról szól, hogy ne mi diktáljuk, hogy hogyan tovább. Párbeszéd által és széleskörű konszenzus mentén szeretnénk megújítani az eddigi elveket. Olyan rendszert kell felépítenünk, amelynek segítségével az elkövetkező négy évben arányos fejlesztési politikát alakíthatunk ki és tarthatunk fenn. Fontos, hogy a kezdeményezésnek pozitív visszhangja van a felkértek körében. Remélem, hogy a legfontosabb kérdésekre kitérő konzultációk elindítanak egy, az eddigihez képest más gondolkodást, amelyre ez a közösség igényt mutatott. Ennek a párbeszédnek a kapcsok megteremtéséről kell szólnia: az MNT és a helyi önkormányzatok, a tartományi és köztársasági szervek, valamint a közvetlenül érintett emberek közötti kapocs megteremtéséről. A konzultációs testületek nemcsak az MNT formális, négy területére összpontosítanak majd, hanem minden másra, ami érinti a vajdasági magyar közösséget – taglalta Hajnal.
A különböző fórumokon megjelenő álláspontokkal, illetve indoklásokkal, kifogásokkal kapcsolatban, hogy bizonyos felkértek miért nem fogadták el a kezdeményezést, Hajnal közölte: számára egyetlen cél van, a Magyar Összefogás választási lista programjában megfogalmazott célok megvalósítása.
– Az észrevételekkel, megjegyzésekkel kapcsolatban talán annyit mondanék, hogy formális szempontból sok mindent másként lehet tenni. Legközelebb, ha ilyen konzultációs folyamatot indítunk el, akkor figyelembe is vesszük az észrevételeket. Névre szóló leveleket küldtünk ki, megtisztelő formátumban, a levél általános része pedig elsősorban a felkéréssel volt kapcsolatos. Sajnálom, ha valaki esetleg emiatt bántódott meg. Ha ez így van, akkor személyesen kérhetek bocsánatot, nem állt szándékunkban senkit megbántani. A közösség problémáit megoldó, egymással összekötő párbeszédet szerettünk volna elindítani, nem pedig új, megosztó vitákat gerjeszteni – magyarázta Hajnal.
A sajtóhírekkel kapcsolatban, hogy Gerold László esetében valójában nem is neki, hanem fiának, Gerold Ákosnak kívántak felkérést küldeni, az MNT elnöke elmondta, hogy a szóban forgó borítékot Gerold Ákos nevére címezték, ugyanakkor a lakcím feltüntetésekor feltehetőleg tévedés történt. Hajnal ezzel kapcsolatban hozzátette: nagyon tiszteli Gerold Lászlót, ugyanakkor pillanatnyilag a fiatal és tehetséges Gerold Ákos egyetemi tanár, lektor munkájára számítottak volna, illetve számítanak továbbra is.
EGY FELKÉRÉS MARGÓJÁRA
Dr. Gerold László nyugalmazott egyetemi tanár korábban Egy nem és ennek mögöttese, két lábjegyzettel című, a VajdaságMA internetes hírportálon megjelent szerzői szövegében többek között azzal indokolta, hogy nemet mondott a felkérésre, hogy a levélben Tisztelt Címként szólították meg.
– Ne tessék zokon venni, de nem vagyok Tisztelt Cím. Nevem van, vezeték- és keresztnevem. Ezen felül pedig tudományos fokozattal és munkahelyi besorolással rendelkezem. Sohasem erőltettem, sőt zavart is, amikor doktoroztak. Magam is csak ritka, indokolt alkalmakkor éltem a doktori címmel, akárcsak azzal, hogy (nyugalmazott) egyetemi tanárként aposztrofáljanak. De amikor szakmaiságom képezi egy fontos felkérés alapját, akkor illene ezt tiszteletben tartani. Lehet, hogy valakinek ez formális kérdés. Nekem nem. Ahogy az sem, hogy immár nyolc éve nyugdíjas vagyok, s mint ilyen, nem hiszem, hogy illetékes lehetek/vagyok a felsőoktatási helyzet, teendők megítélésében. Nem vitatnám el, hogy jó elképzelés széleskörű konzultációs testületeket létrehozni. De amikor valakit felkérnek, hogy legyen egy ilyen grémium tagja, illene közölni vele, ez milyen hatáskörrel jár és milyen kompetenciákat jelent. Továbbá azt, hogyan függ össze a grémiumok munkája a bizottságokéval, sőt, uram bocsáss, az MNT intézkedéseivel. Erről nem szól a fáma, holott így lenne becsületes az alku. S végül, de nem éppen utolsósorban, azért nem vállalom, mert az MNT és a mostani elképzelés mögött párt áll. S ez számomra már kezdettől fogva és egyre inkább elfogadhatatlan. Mert nem lehet kérdéses, miért ártja bele magát egy párt közössége kulturális, oktatási és sajtót érintő kérdéseibe. Hogy ezeket a területeket, melyeket annál az egyszerű oknál fogva, hogy önálló gondolkodásra ösztönöznek, amit egyetlen párt sem tűr el, irányítása alá vonja – fogalmazott Gerold.
A Tudóstalálkozó 2015 résztvevői A biodekor listáról című, második nyilatkozatukban foglaltak állást a VMSZ és az MNT kezdeményezéséről, illetve az irányukba megfogalmazott felkérésről. Lapunk Csányi Erzsébetet, a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács alelnökét próbálta megszólaltatni a Tudóstalálkozó résztvevőinek álláspontja kapcsán, Csányi azonban azt mondta, a nyilatkozatban megfogalmazottakhoz nem tudna semmit hozzáfűzni.
– Problémás, hogy a levél címzettje akárki lehet, nem névre szól – bármikor vissza lehet vele élni. A Tisztelt Cím! általános megszólítás lekezelő és nem tükröz sem szakmai alaposságot, sem komoly szándékot. A levélen a VMSZ és az MNT logója van, egy pártelnök és az MNT elnöke írta alá a felkérést. Az egyetem autonóm felsőoktatási intézmény, amely kizárja a pártok beavatkozását. A dékán esetleges engedélye sem járulhat hozzá, hogy egy pártvezérlésű bizottságban egyetemi tanárként közreműködjünk, állást foglaljunk. A „gazdaságélénkítő lista” után ez lenne a „biodekor lista”. Ez a (titkos) lista nem tényleges, komoly kommunikációt kezdeményez, hisz azt az MNT és a bizottságok létrehozásakor lehetett volna megtenni egyértelmű kompetenciák, hatáskörök, hatékonyság biztosításával. Jelenleg az MNT-ben érdemben még a szakbizottságok sem tudnak hatni a döntésekre. A konzultáció ürügy, kirakattevékenység, amivel legitimálják a mérvadó értelmiség (intézményvezetők, aktív egyetemi tanárok) mellőzésével elképzelt tevékenységüket. A sajtóvisszhang egy nagy konszenzusról fog szólni. Nem derül ki, kiknek címezték és kikre bízták „a cselekvés lehetséges közös nevezőjének mérvadó megfogalmazását”. Pedig a megfogalmazás tartalma ettől függ. A felkérés megosztja a még megmaradt vajdasági magyar értelmiséget – áll a Tudóstalálkozó 2015 szerkesztőségünkbe eljuttatott, senki által alá nem írt második nyilatkozatában.
FONTOS A PÁRTFÜGGETLENSÉG
Pásztor Istvánnak nincsenek pontos értesülései arról, hogy a felkérésben megszabott határidőn belül – vasárnap éjfélig – hányan jeleztek vissza igennel, ugyanakkor az előtte ismeretes számok elégedettséggel töltik el. Reményei szerint olyan konzultatív testületek alakulnak meg, amelyek segíthetik az MNT munkáját.
– Számomra különösen fontos, hogy olyan emberek vállalták el a felkérést, akiket ezidáig sem az MNT, sem a VMSZ nem szólított meg és akik nem rendelkeznek semmiféle szoros VMSZ-es pártkötődéssel. Kialakulhat egy olyan konzultációs közeg, amely nem csak közéletileg és az MNT munkájának tekintetében jelent új színt, hanem a kérdések hatékonyabb és mélyrehatóbb körüljárását eredményezheti – magyarázta Pásztor.
Kérdésünkre, hogy miért tartja fontosnak, hogy a felkért személyek nem kötődnek a VMSZ-hez, Pásztor megjegyezte: ezt nem ő, hanem mások tartják fontosnak. Sajnálatos módon kialakulófélben van egy olyan közgondolkodás, amely szerint a pártkötődés mínuszt jelent, fűzte hozzá Pásztor.
– Véleményem szerint a pártközeliség ugyanúgy nem jelent mínuszt, vagy pluszt, mint ahogyan a pártfüggetlenség. Meggyőződésem szerint egyedül az egyéni teljesítmény számít. Ezért is próbáltunk olyan személyeket megszólítani, akiknek elismerésre méltó az egyéni teljesítménye. A felkérések kapcsán megfogalmazott negatív töltetű észrevételek kapcsán szeretném megjegyezni, hogy a levelek névre szólóak voltak, ellenkező esetben a postás sem tudta volna kézbesíteni azokat. Tiszteletben tartom és köszönöm az indoklásokat és az indoklás nélküli negatív jelzéseket is. Ezeket nem kell bővebben kommentálni, ez is része az életnek. Amikor az embereket felkérik valamire, akkor nemet és igent is mondhatnak a felkérésre – fogalmazott Pásztor.
pen
Magyar Szó, 2015. május 26., 1. és 5. o., vagy
2015. május 26., 12:07 >> 2015. május 26. [18:51]

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése