2020. április 1., szerda

A hatalomban, vagy ellenzékből? (1.)


A kisebbségi jogok érvényesítésének két ellentétes elképzelése

A koronavírus járvány miatt Szerbiában rendkívüli állapot van. A 2020. április 26-ára tervezett választásokat határozatlan időre elhalasztották.  A közélet most pang és azt sem tudni, hogy ez az állapot meddig fog tartani. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a politikai élet történései feledésbe merül(het)nek és szereplői a felelősség elől (el)menekülhetnek.

Az időközben lefújt választási kampányra készülve, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ), a Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) és a Magyar Egység Párt (MEP) február 24-én választási együttműködési megállapodást kötött.[1]
A VMDP és a MEP elnöke az egyezmény aláírásakor kijelentette, hogy ezeket a pártokat „elsősorban egyes helyi önkormányzatokban érinti az együttműködés, mivel tartományi és köztársasági listát egyébként sem állítottak volna”.[2]
A három szervezet vezetője egyetértett abban is, hogy „a kisebbségi érdekeknek a hatékony érvényesítését kizárólag a hatalomban való szerepvállalás teszi lehetővé”.[3] Ennek az állításnak azonban sem elméleti sem gyakorlati alapja nincsen, az eredményei viszont katasztrofálisak.
Pásztor István, a véemesz vezére ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy „a VMSZ listáján kívül, vagyis e párton kívül nincs senki más, aki képviselné a vajdasági magyar érdekeket”, ami egyszerűen nem felel meg sem a valóságnak. (A Tartományi Képviselőházban, a 6 véemeszes képviselőn kívül, van két VMDK-s képviselő is – Csonka Áron és Elvegyi Ákos.[4]) Az viszont kérdéses, hogy a VMSZ kinek az érdekeit képviseli egyáltalán? 

2000 és 1016 között nagy fokú egyetértés és együttműködés alakult ki a magyar civil szervezetek és pártok, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK), a Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP), a(z időközben megszűnt) Magyar Remény Mozgalom (MRM)[5] és a Magyar Egység Párt (MEP) között a közösség helyzete megoldatlan kérdéseinek és a felmerült problémák megoldási iránya tekintetében.  Ezek több közös dokumentumban is megfogalmazásra kerültek, mint például a vajdasági magyar közösség azonossága megőrzésének és fejlődésének alapkövetelményeiről szóló felhívásban (2012. szeptember 27.),[6] a vajdasági magyar közösség alapérdekeiről Szerbia EU-s csatlakozási folyamata alatt (2015. április 22.)[7] nevű javaslatban, stb. Az ezekben foglalt álláspontokat, javaslatokat és követeléseket a szélesebb közösség is támogatta.

A pártok és a civil szervezetek összefogásának, egységes kiállásának és nagyobb eredmények elérésének az egész idő alatt a legfőbb akadályozója/kerékkötője, sajnos, a – hatalomból politizáló – Vajdasági Magyar Szövetség volt, amit a közéletben Vučić Magyarjai Szövetségének (VMSZ/BMC) is neveznek.
A VMSZ – a meghívások ellenére – kezdettől fogva távol tartotta magát még a civil szervezetekkel való véleménycserétől is. Ez a párt egyetlen alkalommal sem vett rész a civil szervezetek tevékenységében, megbeszélésein, közös akcióiban. Hallgatólagosan bojkottálta azokat, sőt Pásztor István, a VMSZ elnöke egyenesen „károsnak”, „kártékonynak” ítélte meg a két vajdasági magyar párt (a MPSZ, MRM) és az Árgus 2013. szeptember 30-ai strasbourgi akcióját, a közösség kollektív és egyéni jogaiért való kiállását.[8] Ebből az időbeli távolságból azonban már el lehet dönteni, hogy ki volt a „káros”, a „kártékony”…
Mindeközben Hajnal Jenő, a véemeszes többségű Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnöke – amely testület, egyesek szerint a VMSZ „kihelyezett tagozataként” működik, mások szerint „idomított testületté vált”[9] –, folyamatosan elutasította a magyar közösség helyzetét érintő fontos kérdéseknek a napirendre tűzését és az ezekben való állásfoglalást, mint például 2014. december 21-én a szerb kormány 3877-es számú határozatáról,[10] amellyel (a jövőre nézve – B.A.) hatályon kívül helyezte a csúrogi, zsablyai és mozsori magyarok kollektív bűnösség elvét megalapozó közigazgatási határozatokat, vagy éppen a kisebbségi nyelvhasználattal kapcsolatos 2016. december 24-ei állásfoglalási javaslatot,[11] stb.   

Megszavazták az 1849-es szerb lobogót, most meg megemlékeznek a szabadságharc hőseire és a lefejezett zentai áldozatokról

Végel László a budapesti Népszava nevű politikai napilapban így foglalta össze az utóbbi évek szerb kisebbségpolitikájának eredményeit:
A kisebbségpolitikai kirakat, soha nem volt ilyen látványos. A hétköznapok azonban nem a kirakatról szólnak. A titói korszak örökölt kisebbségpolitikai vívmányai egyre inkább károsodnak. A kétnyelvűség terei zsugorodnak. A magyarok lélekszáma százalékokban kifejezve rohamosan csökken, ami azt jelenti, hogy esetükben a kivándorlás aránya az átlagosnál nagyobb. Csökken a magyar tagozatok száma. A nehezen követhető rehabilitációs perek miatt egyre gyakrabban hangzik el a panasz, hogy a magyarok vagyon-visszaszerzési szándéka egyre nagyobb akadályokba ütközik. Hatalmas vagyon veszik el. A szavak és a tettek, a törvény és a gyakorlat aszinkronja miatt a kisebbségi pártra egyre kevesebb magyar szavaz, ami azt jelenti, hogy a választások után tovább csökken az érdekérvényesítő potenciálja – írja Végel.[12]
Az értékelést lehetne még persze számos részlettel kiegészíteni, hogy még közelebb legyünk a mindennapi élet valóságához. Például azzal, hogy a magyar közösség autonómiáját már szinte egyáltalán meg sem említik, hogy a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) az egyetlen magyar párt (VMSZ) „kihelyezett tagozataként” működik, a meghirdetett részarányos foglalkoztatás nem hogy nem valósul meg, hanem a magyarok száma a közigazgatásban, az igazságügyben és a közhivatalokban folyamatosan csökken, hogy nem valósult meg az arányos/biztosított képviselet a döntéshozatali szervekben, hogy a sajtó és a gondolat szabadsága, valamint a szellemi élet és a kiadói tevékenység mélyrepülésben van, hogy nincs tudományos kisebbségkutatás, hogy a magyar közösségen belül megszűnt mindenfajta politikai párbeszéd és a pluralizmus, hogy folyik a latin betűs írásmód kiiktatása a közéletből és a cirillírásnak a kisebbségekre kényszerítése, hogy buszjáratokat szüntetnek meg, amivel ellehetetlenítik az anyaországgal  való kapcsolattartást, hogy…     

Mit eredményezett, tehát, a VMSZ-nek „a hatalomban való szerepvállalása”? A VMSZ vezető tagjainak néhány jól fizetett állami tisztséget biztosított ugyan, de a vajdasági magyaroknak éppen semmi jót nem hozott.  

Bozóki Antal
Újvidék, 2020. április 1.[1] Választási együttműködési megállapodás a VMSZ, a VMDP és a MEP között. https://pannonrtv.com/rovatok/politika/valasztasi-egyuttmukodesi-megallapodas-vmsz-vmdp-es-mep-kozott, 2020. február 24. 17:05.
[2] v-ár: Aláírták az együttműködési megállapodást. Magyar Szó, 2020. március 11. 4.
[3] Uo.
[4] Képviselőcsoportok. Alternatíva Vajdaságért – Magyar mozgalom – VMDK. https://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=poslanickegrupe&j=HU
[5] 2014. szeptember 25-én „meghatározatlan ideig befagyasztotta a politikai tevékenységét”. A MRM felfüggeszti a politikai tevékenységét. E-mail, 2014. szeptember 25. 12:17. Az Árgus dokumentációjában.
[6] http://www.peticiok.com/peticio_a_vajdasagi_magyar_kozosseg_azonossaganak_megrzeseert
[7] http://vmdk.org.rs/hirek/432-javaslat-a-nemzeti-kisebbsegi-akcioterv-tartalmara, 2015. április 22.
[8] Pásztor károsnak ítélte meg két vajdasági magyar párt strasbourgi akcióját. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16093/, 2013. október 3. [13:15]
[9] Vataščin Péter: Centrális erőtereket mindenhova. https://szabadmagyarszo.com/2020/03/27/centralis-erotereket-mindenhova/, 2020. március 27. 12:05
[10] 3877 Rešenje [3877 Határozat]. Službeni glasnik RS [A SZK Hivatalos Közlönye], 121. szám, 2014. november 5. 26-27.
Bővebben lásd a Háborús bűnösség terhe c. könyvem. Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány, Budapest 261 p.
[11] Tari István: ELŐTERJESZTÉS ̶ SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY. Napirendipont-javaslat a Magyar Nemzeti Tanács 2016. évi 22. rendes ülésére. Az Árgus és az MNT dokumentációjában.
Lásd még Basity Gréta: Félidőben jár a magyar kisebbségi önkormányzat Hajnal Jenő vezetésével
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21025/Felidoben-jar-a-magyar-kisebbsegi-onkormanyzat-Hajnal-Jeno-vezetesevel.html, 2016. december 29. [16:09]
[12] Végel László: Pirruszi győzelmek
https://nepszava.hu/3063083_kentaurbeszed-vegel-laszlo-pirruszi-gyozelmek, 2020.01.11. 11:00

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése