2023. január 18., szerda

„Példamutató beruházás”?

Út a korrupcióba?

Fotó: Molnár Edvárd

A 2022. december 17-ei (nem szabad) Magyar Szó a címoldalán közli, hogy „a Szabadkai Városi Könyvtár kölcsönző részlege megújult előteremmel várja az olvasókat. A helyiség a helyi Yumol Kft. támogatásával és kivitelezésével újult meg”.
A felújított részleget „ünnepélyes keretek között” természetesen az elmaradhatatlan Pásztor István, a Vajdasági „Magyar” Szövetség (VMSZ) elnöke adta át. És a szokásos (reklám)beszéd sem maradt el.
– A beruházás, mondhatjuk, közadakozásból valósult meg. A renoválás tervezőjével és a munkálatok kivitelezőjével az elmúlt évtizedek során sokat dolgoztunk együtt, és megkértem őket (sic!!), hogy segítsenek a felújításban. Egyrészt a könyvtár miatt, másrészt egy impulzust is szeretnénk kibocsátani. Sok olyan vállalkozás van, amely elsősorban közpénzből nagy profitot tudott megvalósítani, és rengeteg olyan hely van, ahol fontosak lennének kisebb volumenű beruházások. Arra szeretném sarkallni a vállatokat, hogy vállaljanak közfeladatokat – fogalmazott Pásztor, akitől az is megtudtuk, hogy a beruházás értéke megközelítőleg kétmillió dinár volt, írja a napilap.[1]

Egy ilyen cikk olvasása után arra a gondolatra is lehet jutni, annyira leszegényedtünk, hogy már egy „megközelítőleg kétmillió dináros” beruházás is első oldalas újsághír? Bizonyára nem is került volna a napilap első oldalára, ha – pártvezéri minőségében – nem Pásztor István „vágja át” a szalagot.
Aztán az a kérdés is felmerül, hogy ha már a teremben szükséges volt az „újraszigetelés” és „a falon lévő burkoló deszka alatt a fal már rohadt”, miért kellett erre a „beruházásra” ennyi ideig várni és miért „közadakozásból” valósult meg? Szabadka város közigazgatásának – amelyiknek éppen Pásztor István fia, Bálint a vezető beosztású tisztségviselője – nincsen
betekintése a középületek állagába, se terve, de pénze se azoknak a karbantartására?

Senki, persze, nem ellenezheti, hogy „a vállatok közfeladatokat vállaljanak”. Gyanút kelt azonban, hogy ezekre a „közadakozásokra” miért egy párt elnöke „serkenti” a vállalatokat, aki (nem mellesleg) a Tartományi Képviselőház elnöke is. A konkrét esetben már csak azért is, mert „a renoválás tervezőjével és a munkálatok kivitelezőjével az elmúlt évtizedek során sokat
dolgoztak együtt”.
Mire célozgat Pásztor? Hogy „sok vállalkozás” a Prosperitati Alapítvány vagy más pályázatok által „nagy profitot tudott megvalósítani” és most harácsot szedne be tőlük?

A beruházások normális útja nem az lenne-e, hogy azok közpénzekből és pályázatok útján történnek, nem pedig az „együtt dolgozás” és a „megkérés” alapján.
Ha ezt tovább gondoljuk, akkor arra a következtetésre is juthatunk, hogy
egy következő alkalommal „a renoválás tervezője és a munkálatok kivitelezője” is „megkérheti” a pártvezért, illetve a képviselőházi elnököt, hogy ő is „segítsen” nekik valamilyen pályázat, tender stb. megnyerésében. Ellent tud-e majd mondani nekik? Nem egyenes út ez a korrupcióba?

Az eseménnyel szoros összefüggésben van, hogy a Szabadkai Városi Könyvtár épületéhez háromemeletes részt építettek 800 ezer euróból. Az összeg a magyar kormánytól, egészen pontosan a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től érkezett”.[2]
Az új részt 2020. december 28-án adták át, de a megnyitót követően csak „néhányan használták”, „volt itt egy-két író-olvasó találkozó, de csakhamar lakat került az épületrészre, oda – belső információk szerint – még csak az ott dolgozók sem léphetnek be”.[3] Nem kellene tájékoztatni a nyilvánosságot, hogy időközben mi történt?
Pásztor István, a VMSZ elnöke – Tómó Margaréta  2022. január 25-ei írása szerint – elmondta, hogy „pártja teremtette meg ennek a beruházásnak a lehetőségét” (sicc!).[4]
Ezt követően, 2021. március 17-én, dicsekedett a junior Pásztor (Bálint), a városi képviselő-testület elnöke a hivatalos Facebook-oldalán: „Közbenjárásom eredményeként 18 millió dinárt nyert Szabadka Városa a szerbiai Államigazgatási és Önkormányzati Minisztérium pályázatán a Városi Könyvtár épülete homlokzatának felújítására”.[5]
Mindent felújítottak, csak azt nem, amit szükséges lett volna!? Már csak Pásztor Pista & fia szerezhet pénzt beruházásra? Milyen rendszer az, amelyben személyes „közbenjárás eredményeként” lehet pénzt „nyerni” homlokzat-felújításra? Akkor nem tudták, hogy szükséges a könyvtár kölcsönző részlegének a „felújítása” is? A 800 ezer euró nem lett volna elég a teljes épület rendbe hozására? Ellenőrzi-e egyáltalán valaki a VMSZ által Magyarországtól kieszközölt beruházásokat?

A „példamutató beruházással” kapcsolatban felvetődik az is, hogy Pásztor Istvánnak miért éppen a Szabadkai Városi Könyvtár kölcsönző részlegének a felújítására esett a választása? Mennyi olyan középület van még a széles Vajdaságban, amelynek beázik a teteje, penészes a fala, (el)rothadt a padlója, stb.? Ezek használóinak most a pártvezérhez kellene fordulni „segítségért”!?
Ennek a befektetésnek az indítéka nem az volt-e, hogy Lovas Ildikó, a pártelnök élettársa éppen ebben a könyvtárban írja, vagy írta közpénzen „a vajdasági magyar (sőt, összmagyar) irodalom csúcsteljesítményének”[6] híresztelt szövegeit? „A többszörösen díjazott írónő a Szép Amáliák c. regénye első bemutatója alkalmából a szabadkai Kosztolányi Dezső Színházban” ugyanis azt nyilatkozta, hogy „amikor 2015-ben visszament a Szabadkai Városi Könyvtárba, először ismét meg kellett tanulnia irodalmat írni”.[7] Ez lenne a tandíj?
„Példamutató beruházás” – de milyen példát mutat? Független ellenőrzésre lenne itt szükség!

BOZÓKI Antal

__________
[1] B.em: Példamutató beruházás. Magyar Szó, 2022. december 17. 1. és 8.
[2] Tómó Margaréta: Egy éve átadták, mégsem használ(hat)ja senki a Városi Könyvtár modern olvasótermét. https://szmsz.press/2022/01/25/egy-eve-atadtak-megsem-hasznalja-senki-a-szabadkai-varosi-konyvtar-modern-olvasotermet/, 2022. január 25. 16:19
[3] Uo.
[4] Uo.
[5] Tómó Margaréta: Van pénz a Szabadkai Könyvtár homlokzatának felújítására. https://szmsz.press/2021/03/17/van-penz-a-szabadkai-konyvtar-homlokzatanak-felujitasara/, 202. március 17. 10:57
[6] Losoncz Márk: Nyílt levél a VMSZ-nek. https://hu.autonomija.info/losoncz-mark-nyilt-level-a-vmsz-nek/, 2023. január 4.
[7] P.E.: A mű, ami alatt leszakad az asztal. Magyar Szó, 2022. december 5. 5.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése