2020. június 5., péntek

Magyarország él és legyőzi a diktátumokat!

A Nemzeti Jogvédő Alapítvány és Nemzeti Jogvédő Szolgálat közleménye a trianoni diktátum 100. évfordulójáról

Száz évvel ezelőtt rátették a pecsétet az ezeréves Magyarország halálos ítéletére! Megsemmisítésre ítélték Szent István országát, a kereszténység védőpajzsát, a szent koronás közösségben élő népek közös hazáját, egy megbonthatatlan földrajzi és politikai alapokon létezett hagyományos, istenkegyelmiségre alapított politikai rendszert. Egy igazságosságra és méltányosságra törekvő, ám nem hibátlan soknemzetiségű birodalom helyére több, soknemzetiségű viszályhordozó országot állítottak. Ki nem mondottan, de bizonyosan a hagyományos hatalmak és különösen a magyarság megsemmisítése jegyében.

A halálos ítéletet nem sikerült végrehajtani, a nemzetünk nem halt meg, a csonkolás ellenére is él, egy és oszthatatlan, s életképes. Minden gondolatunkkal, szándékunkkal és cselekedetünkkel arra kell törekednünk, hogy a diktátumokat meghaladjuk, Magyarország legyen még erősebb és életképesebb, hordozza a történelmi elődök tapasztalatát, életerejét 33 és még több  nemzedékre visszamenőleg, testesítse meg a most együttélő magyarok és a Kárpát-medencéhez, a történeti hazához kötődő nem magyarok közös sorsát.

A történelmi téren és időn átsugárzó Szent Korona éltető, Gondviselés közvetítő ereje legyen és maradjon az egész Kárpát-medencén a történelmi hazán és népein, adja meg a magyar népnek az esélyt, hogy a közép-európai népek és többi nép javára is teljesítse ezeréves hivatását a közvetítés, szervezés, értékhordozás erényeit, legyen a valódi, értékőrző Európa kovásza.

Száz esztendővel ezelőtt gróf Apponyi Albert a békekonferencia halálos ítéletét meghozó hatalmak miniszterelnökei előtt mondotta hogy “előszeretettel vádolnak meg bennünket azzal a szándékkal hogy a kérdések nekünk nem tetsző el intézését erőszakkal fogjuk megváltoztatni. Távol állunk uraim az ily kalandos tervektől. Mi reményeinket az igazságnak és azoknak az elveknek morális  erejére alapítjuk, amelyekre támaszkodunk…” Ennek szellemében üzenjük minden magyarnak és világnak, hogy összefogással úrrá leszünk a Gonosz hatalmán.

Nemzeti jogvédőként minden körülmények között kiállunk, küzdünk a magyarság önrendelkezéséért, az elcsatolt honfitársainkat sújtó jogfosztások ellen és az igazságtétel érdekében.

A diktátum óta eltelt száz év nem csökkentette, hanem sokkal inkább nyomatékosabbá tette a magyar igazságot, amelynek érvényre juttatása nélkül Közép-Európa népeinek békés, egyenjogúságon és kölcsönös tiszteleten alapuló együttélése elképzelhetetlen.

Isten óvja és vezesse az örök Magyarországot!

Budapest, 2020. június 4.
Nemzeti Jogvédő Alapítvány nevében: dr. Zétényi Zsolt elnök
Nemzeti Jogvédő Szolgálat nevében: dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvezető
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése