2020. június 1., hétfő

Trianon és a VMSZ

Emberi- és nemzeti kisebbségjogi napló (212.)

Május 19.
Trianon és a VMSZ
A magyar Országgyűlés ülésén a napirend előtti felszólalásokban az idei trianoni évforduló is téma volt.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a téma kapcsán kifejtette a kormány viszonyulását e történelmi eseményhez: Magyarország esetében az ország és a nemzet határai történelmi okok miatt nem esnek egybe. Olyan külpolitikát folytat a kormány, amely a jószomszédi kapcsolatokban érdekelt, minden szomszédos országgal jó kapcsolatot akarnak ápolni, ami főként a határon túli magyar nemzeti közösségeknek jó – fogalmazott. Hozzátette: igyekeznek elkerülni a feszültséget, a belpolitikai kérdésektől távol tartják magukat, amíg azoknak nincs hatásuk a magyar nemzeti közösségekre.
Kijelentette: fontos a kölcsönös tisztelet is, elvárják a szomszédos országoktól, hogy tartsák tiszteletben, hogy ami nekik történelmi eseményként örömet jelent, az számunkra nemzeti tragédia. Ugyanakkor a történelmi tények tiszteletben tartása nem jelent revizionizmust – közölte.
A miniszter kitért arra: segítik a határon túli közösségeket a gazdasági megerősödésben, folytatják a gazdaságfejlesztési programokat, újabb 18,5 milliárd forintot fordítanak erre. A magyar nemzet minden tagja számíthat a kormányra, éljen akár az anyaországban vagy a határokon túl – mondta.[1]


A Szijjártó által ismertetett álláspontok egyúttal Magyarország szomszédságpolitikájának az elvei is. A miniszter azonban nem részletezte, mit ért a kormány az alatt, hogy „a történelmi tények tiszteletben tartása nem jelent revizionizmust”? A fogalmazásából ugyanis nem világos, hogy milyen/melyik történelmi tényekre gondolt és miért lenne „a tények tiszteletben tartása” revizionizmus? Nem tűnik ki az sem, a Fidesz hogyan tekint arra, hogy stratégiai partnere, a Vajdasági Magyart Szövetség (VMSZ) képviselői 2018. június 19-én megszavazták a tartományi képviselőházi határozatot, miszerint Vajdaság napjaként ünneplik november 25-ét, amikor 1918-ban Szerbiához csatolták a Délvidéket?[2] Arra, hogy a VMSZ 2020. május 28-án a szabadkai városi képviselő-testület ülésén megszavazta, hogy a Jadran épületénél, a vasútállomás mellett  szobrot emeljenek a Délvidéket elfoglaló, „balkáni mészáros” néven elhíresült Petar Karađorđević szerb királynak?[3]  Nincs itt valami ellentmondás? Vagy a VMSZ esetében külön álláspontok érvényesek?

Május 22.
Zomborból eltűnik a magyar nyelv
Zombor város honlapjáról[4] „egyik napról a másikra – magyarázat vagy indoklás nélkül – eltűnt a latin betűs közlés”.[5] Ebből arra lehet következtetni, hogy latin betűs tájékoztatás ugyan volt, de magyar nyelvű nem!
A város hivatalos prezentációja[6] kizárólag szerb nyelven és cirill betűvel készül, annak ellenére, hogy a lakossága többnemzetiségű. A szerbeken kívül – a honlap adatai szerint – 27 nemzeti közösség tagjai élnek itt, magyarok, horvátok, bunyevácok…
Hogyan lehetséges az, hogy senki eddig nem vette fel a többnyelvűség alkalmazását és nem követelte az anyanyelvű tájékoztatás biztosítását a város hivatalos honlapján? Vannak-e Zomborban magyar képviselők, magyar pártok egyáltalán?
A Vakok és Gyengénlátók Egyesülete (Udruženje slepih i slabovidih) által kihelyezett tájékoztatási tábla (a fotón) is azt mutatja, hogy a városi vezetőséget nem igazán érdekli a nyelvi egyenjogúság, mivel több nyelvileg kifogásolható/nem helyes magyar feliratot tartalmaz. 

 
Információs tábla vakoknak (Fekete J. József felvétele)

Az egyesület nevét helytelenül a Vakok és Látássérültek Egyesületének fordították, a Crkva Svetog Stjepana – Szvetog Sztjepana Templom lett a voltaképpen Szent István király templom, a Crkva Svetog Georgija pedig – Szvetog Georgija Templom, a Szent György vértanú görögkeleti nagytemplom és plébánia helyett.
– Érthetetlen, hogy egy ilyen egyszerű, pár soros szöveget miért nem adnak a magyar nyelvben járatos (van még néhány) szakember kezébe, mielőtt nyilvánosságra hoznák. Így most szégyenkezhet az egész város a magyarul tudók előtt – áll a Szépen, magyarul, Zomborban c. írásban.[7]
Az információs tábla arról is tanúskodik, hogy a város vezetésének semmilyen érzéke nincsen a nemzeti közösségi jogok érvényesítése, a másság tiszteletben tartása iránt. 
A Zombor alapszabálya 6. szakaszának 2. bekezdése szerint ugyanis a város területén „hivatalos használatban van a latin írás, valamint a magyar nyelv és írás is, az Alkotmánnyal, a törvénnyel és a város alapszabályával összhangban”.[8]
Az egykori magyar járási székhelyen már nincsen, aki a mindenkori hatalomtól számon kérje még a nyelvhasználati jogok tiszteletben tartását se?  A nyelvi jogok megvonásának elfogadása az asszimilálás biztos útja! 


Május 25.
100 € a szavazatért?
Reggel nyolc óráig 4,26 millió polgár igényelte a 100 eurós egyszeri segélyt, közölte a Tanjuggal Siniša Mali pénzügyminiszter.
A szerb kormány április 24-én fogadta el a rendeletet a 100 euró kifizetéséről minden szerbiai, állandó lakhellyel rendelkező felnőtt polgár számára.[9]
 
 
Danas, 2020. május 28. 13

Szerbiában a választói listákon 6,7 millió polgár van, akik közül 1,8 millió külföldön él. A segélyt eddig már megkapta, vagy annak igénylésre négy millió polgár jelentkezett. Hozzájuk kell számítani még 1,7 millió nyugdíjast és a körülbelül 160 ezer szociális segélyre jogosult személyt, akinek közvetlenül járt a segély, vagyis a segélyre összesen mintegy 5,86 millióan jelentkeztek (köztük 500 ezertől egymillió külföldön dolgozó személy is).[10]
A 100 eurót igénylők száma jól illusztrálja az ország lakosságának a szociális helyzetét.
Dušan Todorović akadémikus, Aleksandar Vučić Szerbia és a Szerb Haladó Párt (СНС) elnöknek a nyugdíjasok lakcímére a napokban küldött személyes leveléről elmondta, hogy „az államelnök visszaél az állami erőforrásokkal és veszélyezteti a nyugdíjasok magánéletét a választási kampány idején”.[11]
– A nyugdíjasoknak írt levélben a 100 euró kifizetését a Szerb Haladó Párt és Aleksandar Vučić különleges érdemeként mutatja be. A nyugdíjasoknak a választások előtt osztott pénz Szerbia hitelfelvételéből származik és az elszegényedett lakosság megnyerésére szolgál – mondja Todorović.
– A levélben különösen irritáló Aleksandar Vučić és pártja érdemeinek a kiemelése. A kifejezett ígéret, hogy a nyugdíjak nem fognak csökkeni, a nyugdíjasoknál félelmet és szorongást okozhat, tekintettel arra, hogy az ugyanilyen ígéretet Aleksandar Vučić nemrégen a legkisebb lelkiismeret furdalás nélkül megszegte. A közelgő választások bojkottja az egyedüli válasz Aleksandar Vučić levelére és a hasonló tevékenységekre – nyilatkozta Todorović a belgrádi Danas napilapnak.
2014 novemberétől 2018 őszéig – AV javaslatára – a szerb kormány (a Köztársasági Nyugdíj Alap döntése és a nyugdíjasok beleegyezése nélkül, vagyis törvénytelenül) a 25 ezer dinárnál magasabb nyugdíjakat több mint tíz százalékkal csökkentette „a költségvetési takarékossági intézkedések” miatt.[12] A négy év alatt jókora veszteség érte a nyugdíjasokat. A választások előtt AV most 100 euróval venné meg a nyugdíjasok és a leszegényedett lakosság szavazatát?

BOZÓKI Antal
Torda, 2020. június 1.


[1] (MTI) Egyeseknek öröm, másoknak tragédia https://www.magyarszo.rs/hu/4304/kulfold_magyarsag/220112/Egyeseknek-%C3%B6r%C3%B6m-m%C3%A1soknak-trag%C3%A9dia.htm, 2020. május 20., 16:17
[2] Lásd még: F. F.: „Vajdaság Napja”: A mélyszerbek és „magyarjaink” (egy része) ma ünneplik a magyarság egyik legnagyobb tragédiáját. https://delhir.info/2019/11/25/vajdasag-napja-a-melyszerbek-es-magyarjaink-egy-resze-ma-unneplik-a-magyarsag-egyik-legnagyobb-tragediajat/, 2019. november 25.
[3] B.em: Három köztéri szobrot kap Szabadka. Magyar Szó, 2020. május 29. 9.
[4] Град Сомбор [Zombor város]. https://www.sombor.rs/
[5] szikics: Szépen, magyarul, Zomborban. Magyar Szó, 2020. május 22. 6., vagy https://www.magyarszo.rs/hu/4306/vajdasag_zombor/220189/Sz%C3%A9pen-magyarul-Zomborban.htm, 2020. május 23., 15:05
[6] Lásd a 4-es alatt.
[7] Uo.
[8] Статут града Сомбора. https://www.sombor.rs/dokumenti-organa-grada/statut-grada-sombora/
[9] já: Érkezik a pénzsegély. Magyar Szó, 2020. május 25. 1.
[10] Eddig 4,26 millióan igényelték a 100 eurós segélyt https://www.vajma.info/cikk/szerbia/28389/Eddig-4-26-millioan-igenyeltek-a-100-euros-segelyt.html, 2020. május 25. 14:32, és Za 100 eura masovno se prijavili i gastrabajteri [Az 100 euróra tömegesen jelentkeztek a külföldön dolgozók is]. Danas, 2020. május 26. 1.
[11] S. Č: Potplaćivanje siromašnih glasača [A szegény választók lefizetése]. Danas, 2020. május 26. 3.
[12] A járandóságuk emelését kérik a szerbiai nyugdíjasok. https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/jarandosaguk-emeleset-kerik-szerbiai-nyugdijasok-video, 2017. május 21. 16:00

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése