2021. szeptember 9., csütörtök

PLAY LOVAS!

 Szögi Csaba: Lépni kell és meg kell lépni, amit csak lehet”!

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) székházában szeptember 6-án Pásztor István pártelnök a magyar színházi társulatok vezetőivel „tárgyalt” – ahogyan a véemeszes elnök A teljes szótértés jegyében c. Facebook jegyzetében fogalmazott.[1]

 

Pásztor István és Hajnal Jenő a színházvezetőkkel
B. j. : Hajnal Jenő, az MNT elnöke, Gombos Dániel, a Tanyaszínház elnöke, Venczel Valentin, az Újvidéki Színház igazgatója, Körmöci Petronella, a Szabadkai Népszínház magyar társulatának vezetője, Pásztor István a VMSZ elnöke, Urbán András, a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház igazgatója és Wischer Johann, a Zentai Kamaraszínház igazgatója
(https://www.facebook.com/search/top?q=p%C3%A1sztor%20istv%C3%A1n)

„Mondják le!” 

Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke a július 27-ei sajtóközleményben a Tanyaszínház idei turnéjáról azt írta, „elfogadhatatlannak tartja, hogy a társulat idei körútja folytatódjon”, mivel szerinte Ödön von Horváth Kazimír és Karolina című darabja „a gondtalan, minden korosztálynak szóló színházi élményt nem tudja elvinni közösségeinkbe, városainkba és falvainkba”, a darab „öncélú közönséges, parttalanul ízléstelen, a közönség alpári provokálását és a színpadi megszólalás vállalhatatlanságát jeleníti meg”. Arra „kérte szervezőket, hogy mondják le a többi helyszínen való vendégszereplést”.[2]

Hajnal közleményére Pásztor István, a VMSZ elnöke a következő napon nyílt levélben reagált: „Kedves Jenő! Jól döntöttél”.[3] 

Augusztus 6-án Belgrádban kijelentette, hogy „hamarosan sor kerülhet a színházi emberek közötti, jövőképeket kialakító beszélgetésekre, szótértésre, amelyek évek óta váratnak magukra”.[4]Én ebben a folyamatban kezdeményező és moderátor kívánok lenni – írta Pásztor a weboldalán.[5]

A VMSZ elnöke Augusztus 30-án közzétette, hogy szeptember 6-ára a szabadkai pártházba idézte „a vajdasági magyar közösség öt színházának vezetőjét”.[6]


 Nemzetközi botrány

 

A Tanyaszínház turnéjának a leállít(tat)ása kétségkívül „a legnagyobb (nemzetközinek is nevezhető – B. A.) botrány, amely 2021-ben megzavarta vajdasági magyar kultúra és közélet állóvizét”.[7]

A Tanyaszínháznak azonban csak „jó reklám volt a betiltás”.[8] A Vajdasági magyarok ezrei”,[9] de külföldiek is utaztak Kavillóra, hogy lássák a Kazimír és Karolina előadást.

A tömeges részvétel egyfajta demonstráció, véleménynyilvánítás, de népszavazás is volt Hajnal és Pásztor ellen! A hatalom arroganciája ellen!  Olyan nézői vélemény is volt, miszerint az előadást azért kellett betiltani, „mert Pásztor is és Hajnal is meglátták magukat egy-egy tükörben”.[10]

A magyarországi Színházi Kritikusok Céhe elítélte a Magyar Nemzeti Tanács elnökének lépését, és „felszólította elnök urat, hogy tartózkodjék bárminemű kulturális esemény  politikuskénti minősítésétől és betiltásától”.[11]

A Szerbiai Színikritikusok és Teatrológusok Egyesületének elnöksége közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy „a Magyar Nemzeti Tanács szégyenletes döntése azt a félelmet kelti, hogy a cenzúra visszatér a szerbiai színházakba, és arra kéri a testületet, vizsgálja felül a döntését”.[12]

 Petíció

Vajdasági írók, művészek, értelmiségiek Szabadságot a Tanyaszínháznak! címmel petíciót indítottak útnak, amit  1300-an írták alá.[13]

A tiltakozók kifejtik, hogy „autonómia nélkül nem lehet kultúrát teremteni, tudományos munkásságot vagy művészeti tevékenységet folytatni”.

– Mi, alulírottak erélyesen tiltakozunk az ellen az önelégült hatalmi viszonyulás ellen, amely a támogatásban részesített Tanyaszínháztól elvárja, hogy az kiszolgálja a „gazda” érdekeit.

Követeljük, hogy az MNT mielőbb tűzze napirendre Hajnal Jenő diktátumát és határolódjon el tőle. Továbbá mondja ki, hogy a színházi emberek és a színikritikusok továbbra is szabad légkörben végezhetik alkotómunkájukat, a közönség pedig ezentúl is zavartalanul látogathatja színházainkat – áll a petícióban, amit a véemesz székházában tartott „tárgyalás” előtt adott át Szögi Csaba, a petíció egyik kezdeményezője az MNT  hivatalában.

– A petíciót megküldtük az anyaország vezető politikusainak, a szerbiai kisebbségügyi minisztériumnak, az Európai Unió és az EBESZ belgrádi küldöttségének, mondta ez alkalommal Szögi.[14]  – A petíciónak alapvetően gesztus értéke van. Lépni kell és meg kell lépni, amit csak lehet – tette hozzá.

A „szótértés”

A szeptember 6-i beszélgetésről Pásztor, akit újabban „botcsinálta teátrológus egyeduralkodónak” is neveznek,[15] a következőket írta:

🤝 A teljes szótértés jegyében

ℹ️🎭 Ma délután a Vajdasági Magyar Szövetség - VMSZ székházában, a Magyar Nemzeti Tanács elnökével és a vajdasági magyar színházi társulatok vezetőivel, tartalmas, előremutató, nyitott légkörű, rengeteg kérdést érintő kétórás sikeres tárgyalást folytattam.

☝️Bebizonyosodott, hogy még ha más perspektívából is tekintünk a dolgokra, a színházi vezetők és a politika képviselői igenis szót tudnak érteni olyan fontos dolgokról, mint a vajdasági magyar színházi társulatok jövője.

🔜A beszélgetés záradékaként abban maradtunk, hogy azt két hét múlva folytatjuk, a társulatok középtávú jövőképéről, amelyet a társulati vezetők dolgoznak ki és prezentálnak majd.[16]

 Következtetések

 
1. A „tárgyaláson” öt vajdasági magyar színház vezetője vett részt – „amelyek közül egy városi alapítású, kettő önkormányzat és a Magyar Nemzeti Tanács által társalapított, egy jogi személyi önállósággal nem rendelkező önkormányzati és tartományi társalapítású, egy pedig civil egyesületi működtetésű”.[17]

  2. A meghívott színházi vezetők között többségben vannak a közismerten véemszhez közeliek, mint például Urbán András, aki 2022. „tavaszán az Újvidéki Színházban (igazgató: Venczel ValentinB. A.),  Lovas Ildikó legutóbbi regényéből készült adaptációját állítja színpadra, amely koprodukció lesz a szabadkai Kosztolányi Dezső színházzal”.[18]

Play Lovas (Játszunk Lovast)! Akkor lesz pénz, Pásztor és Hajnal meg lesznek elégedve! A „gondtalan” nézők is bizonyára özönleni fognak a színház(ak)ba!

 [Az összefüggések talán érthetőbbek, ha tudjuk, hogy Lovas Ildikó, író-műfordító – „Pásztor István élettársa(?”),[19] akit „a VMSZ Dobrev Klárája és szürke eminenciája”,[20] de „Elenaként” is említettek –, „az utóbbi években már inkább kultúrpolitikusként dolgozik. Előbb Szabadka művelődési tanácsosa volt, jelenleg tagja a VMSZ elnökségének is,[21] és ő az MNT művelődési tanácsosa is,[22] Szabadka friss Pro Urbe-díjasa, akinek a nevével összefüggésbe hozták Hajnal közleményét és Pásztor nyílt levelét („tudjuk, hogy ki mondta tollba”).[23]  

Az „elismerésre többek között Kabók Erika, erősen VMSZ-közeli újságíró javasolta”,[24] aki Pásztorral egész oldalas, alákérdezős interjúkat is készített a Magyar Szónak,[25] aki 2020-ban úgyszintén megkapta ezt a „kitüntetést”.]

De mi lesz akkor, ha a magyarországi közpénzek, amelyeket most Hajnal osztogat, elapadnak? (A magyar költségvetés hiánya 2020-ban elképesztő „5549 milliárd forint volt”,[26] miközben „az eredetileg tervezett sokszorosa ment az egyházaknak és a határon túlra”![27]

3.    A zárt „tárgyaláson” a petíció kezdeményezői, sem mások, de a sajtó képviselői sem vehettek részt – a régi bolsevista/kommunista/agitpropos gyakorlathoz hasonlóan. Így a nyilvánosság nem értesült, hogy a meghívottak közül ki mit mondott, milyen álláspontot képviselt. 

A Magyar Szó napilap is, amit (Pásztor) Pista lapnak is neveznek, (feltűnően) csak Pásztor Facebokos bejegyzését és a részvevőkről készült közös fotót közölte.[28] 

4.     Pásztor jegyzete csupán két általános, semmitmondó politikusi fogalmazást tartalmaz, miszerint „tartalmas, előremutató, nyitott légkörű, rengeteg kérdést érintő kétórás sikeres tárgyalást folytatott”, és hogy „a színházi vezetők és a politika képviselői igenis szót tudnak érteni olyan fontos dolgokról, mint a vajdasági magyar színházi társulatok jövője”.

Ezek szerint, a „tárgyalás” teljes sikerrel végződött és „a végén bejelentették, pfuj, az eddig történtek közül semmi sem állja, ráadásul bekövetkezett a teljes[29] ’szótértés’ is”![30]

 
5.     A beszélgetés „záradéka”: „Két hét múlva folytatjuk, a társulatok középtávú jövőképéről, amelyet a társulati vezetők dolgoznak ki és prezentálnak majd” – írja a feladatot kiosztó Pásztor.

Körmöci Petronella, a Szabadkai Népszínház magyar társulatának vezetője, a Szabad Magyar Szó kérdésére, „miszerint két hét múlva mit várnak el a színházvezetőktől”,[31] azt mondta, hogy „akkor sem repertoárról, szereposztásról és rendezők meghívásáról beszélnek majd, hanem a kulturális stratégia kidolgozásában vesznek ők részt mindannyian. Hozzátette, hogy ő nagyon optimista és bízik abban, hogy lehetséges az együttműködés.”[32]

A „kulturális stratégiát”, vagyis „a vajdasági magyar színházi társulatok jövőjét”,[33] tehát a pártszékházban, az önkormányzatok (3) és a tartomány képviselői nélkül dolgozzák ki!? Hogyan lehetséges ez? Nem a Nemzeti Tanácsnak lenne ez a feladata? Mit szólnak majd ehhez az önkormányzatok, a társalapítók?

A Pásztor show (Balla szerint: „agytágítás-féle”)[34] két hét múlva folytatódik.

 Mellébeszélés

A Pásztor jegyzetében egy szó nem esik a Tanyaszínházról, a Hajnal Jenő által a Tanyaszínházzal, a színészekkel, a színházi közönséggel/a vajdasági magyarokkal és az értelmiségiekkel kiváltott konfliktusról! Természetesen az 1300 aláírást tartalmazó petícióról sem!

A „moderálás” helyett „szótértés” volt, amelyen „rengeteg kérdésről” szó esett, csak Pásztor és Hajnal felelősségéről nem! Mellébeszélésével Pásztor – az önkormányzatokat is mellőzve, a „magyar színházak jövőjére” igyekezett terelni a figyelmet. 

A petícióba foglalt követeléseknek azonban érvényt kell szerezni! Hajnalt és Pásztort/Pásztort és Hajnalt nem szabad mentesíteni a kultúrbotrányért való felelősség alól sem! Szögi Csaba szavaival: „Lépni kell és meg kell lépni, amit csak lehet”!

Amennyiben a Magyar Nemzeti Tanács a következő ülésén nem tűzné napirendre „Hajnal Jenő diktátumát és határolódna el tőle”, márpedig ez borítékolható, a Magyar Mozgalom tanácsnokainak el kell hagyni végre a testületet és megszüntetni a jelenlegi összetételének a legitimitását. Ezt már korábban is meg kellett volna tenni! A petíció ezt most nem csak időszerűsítette, de kötelez is erre!


BOZÓKI Antal
Torda, 2021. szeptember 9.


[1] A teljes szótértés jegyében https://www.facebook.com/pasztorvmsz, 2021. szeptember 6. 18:41
[2] Ne folytatódjon az idei körút. Magyar Szó, 2021. augusztus 28. 8.
[3] A Tanyaszínház feladata: mindenkihez szólni. Magyar Szó, 2021. augusztus 30. 7.
Bővebben lásd A Tanyaszínház kálváriája https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=13788, 2021. augusztus 2., és a Tanyaszínház: Hogyan tovább? c. írásom https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=13802, 2021. augusztus 8.
[4] Pásztor: Hamarosan sor kerülhet a színházi emberek közötti, jövőképeket kialakító beszélgetésekre
https://www.szabadmagyarszo.com/2021/08/06/pasztor-hamarosan-sor-kerulhet-a-szinhazi-emberek-kozotti-jovokepeket-kialakito-beszelgetesekre/, 2021. augusztus 6. 19:28
[5] Pásztor István: Migrációról és a (Tanya)színházról! https://www.facebook.com/pasztorvmsz, 2021. augusztus 6. 17:06
[6] Meghívólevél – VMSZ: XXVII-1144/2021
https://bit.ly/3Bjw0Fk, vagy https://www.vmsz.org.rs/hirek/meghivolevel-vmszxxvii-11442021?fbclid=IwAR3F9xZab8bws6PO0e0WvFoLltEz_p2-I4nwjyaSlqDD-M2ZBL38SkN9qwA
[7] Tóth Imre. Körmöci Petronella: Jó lenne már megtalálni a művészet és a politika közötti normális viszonyt
https://www.szabadmagyarszo.com/2021/09/02/kormoci-petronella-jo-lenne-mar-megtalalni-a-muveszet-es-a-politika-kozotti-normalis-viszonyt/, 2021. szeptember 2. 19:08
[8] Révész Erika Tanyaszínház: jó reklám volt a betiltás https://www.veszpremkukac.hu/tanyaszinhaz-jo-reklam-volt-a-betiltas/, 2021. augusztus 5.
[9] Kókai Péter: Gratulálok Hajnal Jenőnek és Pásztor Istvánnak!
https://www.szabadmagyarszo.com/2021/08/01/gratulalok-hajnal-jenonek-es-pasztor-istvannak/, 2021. augusztus 1. 16:45
[10] Ilcsik Szebasztián: „Ezt kell, hogy kapja a közönség, nem cukormázas népmesei tanulságokat!” https://azure.szabadmagyarszo.com/2021/07/30/ezt-kell-hogy-kapja-a-kozonseg-nem-cukormazas-nepmesei-tanulsagokat/
[11] A Színházi Kritikusok Céhének nyilatkozata a vajdasági Tanyaszínház előadásának betiltásáról https://kritikusceh.hu/a-szinhazi-kritikusok-cehenek-nyilatkozata-a-vajdasagi-tanyaszinhaz-eloadasanak-betiltasarol/, 2021. július 30.
[12] Színházi Kritikusok Egyesülete: A cenzúrával való szembesülés a Kazimír és Karolina betiltása
https://www.szabadmagyarszo.com/2021/08/02/szinhazi-kritikusok-egyesulete-a-cenzuraval-valo-szembesules-a-kazimir-es-karolina-betiltasa/, 2021. augusztus 2. 13:34
[13] https://www.openpetition.eu/fi/petition/unterzeichner/szabadsagot-a-tanyaszinhaznak#petition-main
[14] Tanyaszínház: Átadták a petíciót, ezerháromszáz támogató aláírással
https://www.szabadmagyarszo.com/2021/09/06/tanyaszinhaz-atadtak-a-peticiot-ezerharomszaz-tamogato-alairassal/, 2021. szeptember 6. 16:08 |
[15] Balla Lajos: Mi zajlik a Tanyaszínház-paraván mögött? https://www.szabadmagyarszo.com/2021/09/07/mi-zajlik-a-tanyaszinhaz-paravan-mogott/, 2021. szeptember 7. 16:44
[16] https://www.facebook.com/pasztorvmsz 2021. szeptember 6. 18:41
[17] Lásd a 6-os alatti Meghívólevelet.
[18] 2021. szeptember 6. Esti Híradó http://media.rtv.rs/hu/hirado/67879 (20:40)
[19] Tragikomédia: Szabadka új „díszpolgára”: „Tole” Karadžić talpig becsületes üzletember; Lovas Ildikó pedig Pro Urbe-díjas https://delhir.info/2021/06/30/tragikomedia-a-verbeli-kommunista-blasko-gabric-szabadka-diszpolgara-lovas-ildiko-pedig-pro-urbe-dijas/
[20] Sövény Ferenc: Tiltott Tanyaszínház – Folytatódik a közéleti őrület https://www.youtube.com/watch?v=WDLAaS9pSnQ
[21] Elnökség https://www.vmsz.org.rs/rolunk/elnokseg
[22] Mi történik a Magyar Nemzeti Tanács háza táján? https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18494/Mi-tortenik-a-Magyar-Nemzeti-Tanacs-haza-tajan.html, 2015. április 18. 17:16
Lásd még Bódis Gábor: Ahol a párt szakadt https://hu.autonomija.info/bodis-gabor-ahol-a-part-szakadt, 2015. szeptember 14.
[23] Lásd a 20-as alatt.
[24] Lásd a 19-es jegyzetben.
[25] Pl. Kabók Erika: Az esetlegességet a stratégiák váltották fel. https://www.magyarszo.rs/hu/4710/kozelet/249320/, 2021. augusztus 28. 19:17 >> 2021. augusztus 29. 18:15
[26] Kovács Gábor: Megint „elszámolta” magát a kormány: az eredetileg tervezett sokszorosa ment az egyházaknak és a határon túlra
https://hvg.hu/gazdasag/20210906_A_kormany_a_jarvany_alatt_sem_sajnalta_a_penzt_az_egyhazaktol_es_a_hataron_tulrol , 2021. szeptember 6.
[27] Uo.
[28] A színházak jövőjéről. Magyar Szó, 2021. szeptember 7. 9.
[29] Lásd 28-as alatti írást.
[30] Lásd a 15-ös alatti írást.
[31] Tómó Margaréta: Pásztor a színházvezetőkkel: Régi sérelmek nélkül, a teljes szótértés jegyében https://www.szabadmagyarszo.com/2021/09/06/pasztor-a-szinhazvezetokkel-regi-serelmek-nelkul-a-teljes-szotertes-jegyeben/, 2021. szeptember 6. 21:11
[32] Uo.
[33] Lásd az 1-es és/vagy a 28-as alatt.
[34] Lásd a 15-ös alatt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése