2022. január 17., hétfő

„Az oktatási helyzet súlyosbodott”!

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének helyzetjelentése 


A Magyar Szó szerkesztéspolitikájának szerves része a Vajdasági „Magyar” Szövetség (VMSZ) kádereivel, tisztségviselőivel, szinte napi szinten készített „interjúk” közlése.
A párt és a Magyar Nemzeti Tanács (MNT), vagyis az „alapító” vezetői el is várják ezt a laptól, hiszen ebben a testületben is a véemeszes káder- és pártpolitika érvényesül.
Az ilyen interjúk pozitív fényben tüntetik fel a véemesz tisztségviselőit és, persze, méltatják az általuk elért „eredményeket”.
A gond csupán azzal van, hogy a lap, egyrészt, semmibe veszi az ellenzéki pártokat – így például nem közölte a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének (VMDK)[1] és a Magyar Mozgalomnak (MM)[2] a Szerb Haladó Párt (SNS) alkotmánymódosításával kapcsolatos közleményét – és a civil szervezeteket, másrészt pedig egyáltalán vagy alig közöl olyan írásokat, amelyek (a politikusi nyilatkozatok nyomán) a való életben ellenőrizné azok igazságtartalmát. A jámbor olvasó így csupán egyoldalúan értesül arról, hogy „milyen jó is nekünk”, hogy eljött már Vućić „aranykora”.
A legutóbbi példa erre Szakállas Zsolt tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkárral készül január 13-ai, az Idén 416 millió dinár az iskoláknak c. interjú,[3] amit az újságíró – kit tudja milyen okból – nem a teljes nevével, hanem csak „já”-ként írt alá.

A Nyilas Mihályt – akit köztársasági igazságügyi államtitkárnak léptettek elő – örökébe lépő, ugyancsak véemeszes Szakállas az interjúban elmondja, hogy az oktatás- támogatási pályázati „lehetőségek az idén is „a tavalyiakhoz mérten hasonlóak lesznek”.
– Az oktatási intézmények épületeinek felújítására és korszerűsítésére mintegy 175 millió dinárt folyósítunk. Jelentős eszközöket fordítunk a vajdasági középiskolások utaztatási költségeinek fedezésére, az idén például 151 millió dinárt különítünk el erre a célra. Az oktatási projektumoknál sem változott az idei keretösszeg, 25 millió dinárral támogatjuk ezt a pályázati kiírást. Tavaly sajnos nem volt lehetőségünk segíteni az iskolák felszerelés-beszerzését, az idén viszont a költségvetésből 50 millió dinárt fordítunk erre a célra. Végezetül a kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkező diákok megsegítésére 15 millió dinárt adományozunk.
Ami a kisebbségügyi projektumokat illeti, 14 millió dinárt fordítunk a multikulturalizmus és a nemzetek közötti tolerancia tárgyában beadott projektekre, míg a civil szervezeteket 33 millió dinárral segítjük. A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak az idén is több mint 61 millió dinárt biztosítottunk, a folyó költségeik és a rendes tevékenységeik pénzelésére – nyilatkozta Szakállas.

Az interjúból – összehasonlítás képen – az is kitűnik, hogy a 2021-es évben a tartomány „az iskolaépületek felújításán és korszerűsítésére 167 millió dinárt biztosított”, vagyis erre a célra 2022-ben nyolc millió dinárral többet terveztek, mint tavaly.
A kisebbségügyi pályázatokra a tavalyi és az idei évben is egyaránt 108 millió dinárt különítettek el, amiből 14 millió dinárt fordítanak a multikulturalizmus és a nemzetek közötti tolerancia tárgyában beadott projektekre, 33 millió dinárt jut a civil szervezeteknek, 61 millió dinár pedig a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak.
Szakállas szavaiból azonban még csak véletlenül sem derül ki, hogy az oktatási intézmények épületeinek felújítására és korszerűsítésére az idei évre tervezett 175 millió dinár mire elég, illetve mekkora összegre lenne szükséges a tartományi oktatás feltételeinek rendezésére, hogy megfeleljenek a mai kor követelményeinek? Arra pedig még csak következtetni sem lehet, hogy egyáltalán milyen a iskolák felszereltsége, és hogy mennyire felel az meg a követelményeknek?
Hiányzik, tehát, az olvasók tárgyilagos tájékoztatása arról, hogy vajon milyen is a vajdasági magyar oktatás helyzete?

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (VMPE) egy nappal később, január 14-én Oktatási helyzetkép 2021 címmel közzétette a 2021. december 4-ei évi közgyűlésén jelen levő pedagógusok állásfoglalásait és javaslatait.[4]
A hét oldal terjedelmű, a vajdasági magyar oktatásnak a pedagógusok szemszögéből készült helyzetjelentésből aztán láthatóbbá vállnak a tanügy problémái.
A VMPE alapvető értékelése, hogy „az előző években felvázolt oktatási helyzet súlyosbodott”.
Az óvodai és közoktatásban részt vevő magyar gyermekek száma az utóbbi négy (iskola)évben 20119-ről 17128-ra, vagyis 2991-el (14,9 százalékkal) csökkent.
– A Vajdaságban a gyermeklétszám csökkenése miatt több iskolában továbbra is (évről évre) kérdéses a magyar tannyelvű osztályok beindulása, illetve a nagyobb létszámú iskolákban csökkent a párhuzamos osztályok száma és az egyes osztályok létszáma – áll a jelentésben, amely elemzi a tanulók számának csökkenését okozó tényezőket is.
A pedagógusok értékelése szerint „a tankönyvellátás továbbra is akadozik”, de „szép számban akadnak rosszul, hibásan fordított tankönyvek” is.
A jelentés arra is rámutat, hogy számos településen „már régen nincs magyar nyelvű oktatás”, és hogy „több bánáti faluban évek óta nincs menetrend szerinti közlekedés”. Ez miatt, vagy anyagi eszközök hiányában, a tanulók nem tudnak eljutni a magyar tannyelvű iskolákba, az MNT által „szervezett” iskolabusz program pedig „fél év alatt megbukott, és megszűnt”.
A tanároknak az is nagy gondot jelent, hogy „hiába támogatott az iskolai könyvtár állományának bővítése, csak az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium által megadott könyvek közül lehet választani, és ott nincs egyetlen magyar nyelvű kiadó sem. Nincsenek magyar nyelvű tankönyvek, a kiadók a kis példányszámra hivatkoznak.”
A pedagógusok külön kiemelték a szerb nyelv tanulásának fontosságát, „mert, ha nem tudjuk a nyelvet, jelen esetben a szerb nyelvet, akkor önmagunktól zárjuk el a lehetőségeket, a fejlődésünket és a megmaradásunkat!”
A jelentés szerint „az anyaország az eltelt időszakban sokat segített az iskolák felszereltségének és az épületek állapotának javításában” és az oktatásügyi minisztérium figyelmét is (amelyiknek a véemeszes Vicsek Annemarie az államtitkára) „némileg sikerült felkelteni a magyar oktatásunk iránt. Igyekeztek didaktikai eszközöket, számítógépeket juttatni az iskoláknak.”
Rámutattak arra is, hogy az oktatás területén továbbra sem valósul meg az anyaország és Szerbia között a kölcsönösség elve, mivel az itteni pedagógusok „magyarországi tankönyveket nem használhatnak”, a magyarországi szerb diákok pedig „szerbiai tankönyvekből tanulhatnak”.

A VMPE – ismereteim szerint – az egyedüli délvidéki/vajdasági civil szervezet, amely (2012 óta)[5] évente, kitartóan és következetesen, értékeli hogyan alakul a magyar oktatás helyzete.
A pedagógusok véleményét azonban sem a hivatalos állami szervekben, de a Magyar Nemzeti Tanácsban nem veszik figyelembe.
Az MNT 2020. december 29-ei ülésén „szóba került a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének (akkori – B.A.) évi jelentése.[6] Jerasz Anikó (az MNT Végrehajtó Bizottsága elnöke – B.A.) szerint a VMPE dokumentuma rengeteg csúsztatást, pontatlanságot tartalmaz, sok a számonkérés is, megoldásjavaslat viszont kevés van benne.”[7]
Jerasz Anikónak nem az a kötelessége, hogy leüljön a VMPE vezetőségével és megtárgyalják, tisztázzák a felmerült problémákat és közös megoldást találjanak azokra?
A VMSZ-es irányítású MNT ilyen viszonyulása a vajdasági magyar pedagógusok legtömegesebb szervezete iránt elfogadhatatlan, de jól illusztrálja hozzáállásukat a magyar közösség problémáinak a megoldásához.
A VMPE-nek az oktatással kapcsolatos helyzetfelmérésével – ismereteim szerint – nem csak, hogy a közszolgálati és az MNT „alapítású”, de még az itteni és független média sem foglalkozott. Pedig ez is a dolguk lenne!

BOZÓKI Antal
Újvidék, 2022. január 17.
 

__________
[1] NEM az alkotmlnymódosításra! https://www.facebook.com/csonkaaron, 2022. január 7. 10:208, és VMDK: Január 16-án nemmel kell szavazni! https://szmsz.press/2022/01/10/vmdk-januar-16-an-nemmel-kell-szavazni/, 2022. január 10. 19:47
[2] A Magyar Mozgalom Elnöksége: NEM AZ ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁSRA! https://www.facebook.com/magyarmozgalom.rs, 2022. január 10. 18:58
[3] já: Idén 416 millió dinár az iskoláknak. Magyar Szó, 2022. január 13. 9., és/vagy https://www.magyarszo.rs/hu/4824/kozelet_oktatas/257643/Id%C3%A9n-416-milli%C3%B3-din%C3%A1r-az-iskol%C3%A1knak-p%C3%A1ly%C3%A1zat-Szak%C3%A1llas-Zsolt.htm, 2022. január 13. 13:02
[4] Oktatási helyzetkép 2021. A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének 2021. december 4-ei évi közgyűlésén jelen levő pedagógusok állásfoglalása és javaslatai
http://www.vmpe.org.rs/oktatasi-helyzetkep-2021/, 2022. január 14.
Lásd még a Meddig súlyosbodik? c. írásom https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=13154, 2020. december 12.
[5] Anyanyelvi oktatási és nevelési tanácskozás http://www.vajma.info/cikk/kozlemenyek/1443/, 2012. április 9. [20:05] és Magyar oktatást az óvodától az egyetemig! Magyar Szó, 2012. április 11. 9.
[6] VMPE: Vajdasági magyar oktatási helyzetkép https://www.vajma.info/cikk/tukor/8237/VMPE-Vajdasagi-magyar-oktatasi-helyzetkep.html, 2020. december 3. 21:42, és Szándékos provokáció a magyar nyelvű tankönyvben https://szabadmagyarszo.com/2020/12/05/szandekos-provokacio-a-magyar-nyelvu-tankonyvben/
Lásd még a „Szerbia nem ért el felmutatható előrehaladást”! c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=13246, 2021. január 17.
[7] Németh Ernő: Negyedével növekszik az MNT 2021-es költségvetése https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26014/Negyedevel-novekszik-az-MNT-2021-es-koltsegvetese.html, 2020. december 29. 13:54

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése